Cadea vil automatisere planlegging av VA-infrastruktur

Av Aleksander Eriksen 11. juni 2024

Kan man automatisere planlegging av prosjekter i vann og avløp? Ja, mener Aleksander Eriksen i startup-selskapet Cadea. Nå utvikler de dataverktøy som skal bidra i to viktige faser av VA-prosjekter: Planlegging og utforming.

plastsveis-1000-5473

Av Sverre Tragethon 14. juni 2022

Bransjen har fått en ny standard for sveising av plastrør. Det får ganske stor betydning for alle som er involvert i sveising av dem.
oven-tasken-sesu-3

Av Jo-Are Langsholt 8. februar 2022

Her legger Grimsrud Entreprenør avdeling Kystmiljø en ny 355 mm vannledning over Krogstadfjorden.

Cadea vil automatisere planlegging av VA-infrastruktur

Av Aleksander Eriksen 11. juni 2024

Kan man automatisere planlegging av prosjekter i vann og avløp? Ja, mener Aleksander Eriksen i startup-selskapet Cadea. Nå utvikler de dataverktøy som skal bidra i to viktige ...

Derfor er primærsubbus en bærekraftig omfyllingsmasse

Av Christoffer Bruserud 28. mai 2024

Må rør på liv og død omfylles med høyverdig 8-11, 8-16 eller 8-22 pukk, produsert av jomfruelig fjell? Christoffer Bruserud mener omfyllingsmasser kan være både bedre og billigere ...

Vil ha nytt fagbrev for driftsoperatører i VA

Av Trond Alm og Ståle A. Brodahl 14. mai 2024

Driftsoperatører i vann- og avløpssektoren jobber både bredt og dypt, med oppgaver over mange faglige disipliner. Men det finnes ingen utdanning for dette fagområdet, og hele ...

Slik er nye Vannstandard - 3 viktige forskjeller

Av Jørn Søderholm 30. april 2024

Den har tatt flere år å lage, og mange har ventet mer eller mindre tålmodig på den. Nå er Vannstandard endelig publisert og klar til bruk. Hva er egentlig Vannstandard? Hva er ...

Slik får vi gode rørgrøfter uten å sløse med høyverdig pukk

Av Jan Vaslestad 16. april 2024

Vi bør bruke mer stedlige masser der det ligger til rette for det, og sløse mindre med høyverdig pukk. Men en VA-grøft er også en helhetlig konstruksjon med rør og omfylling i ...

Markedet tar av – nå vil flere ha kummer i PE

Av Stian Ellburg 2. april 2024

Han begynte å selge PE-vannkummer fra Haplast i 2012, og møtte stor skepsis til den nye typen kummer. Nå har markedet virkelig fått øynene opp for tette PE-kummer, selv om de ...

Hasteboring under Nitelva reddet vannforsyning

Av Jørn Søderholm 19. mars 2024

To vannledninger under Nitelva røk, og vannforsyningen til deler av Lillestrøm sto i fare. Styrt boring var eneste mulige metode. Steg Entreprenør fikk hastejobben etter en kort ...

Søk i bloggen

Om Rørbloggen

Rørbloggen leverer innsikt, ekspertise, erfaringer og inspirasjon om rør og rørdeler  – vann og avløp. Målet er å hjelpe konsulenter, grossister og andre kunder til å informere, veilede og dele informasjon om bransjen. Besøk hallingplast.no for mer informasjon om våre produkter og tjenester. 

Se også våre ressurssider: PE-rør - det fleksible og sterke valget og Norge er som skapt for sjøledninger