Vil ha nytt fagbrev for driftsoperatører i VA

Av Trond Alm og Ståle A. Brodahl 14. mai 2024

Driftsoperatører i vann- og avløpssektoren jobber både bredt og dypt, med oppgaver over mange faglige disipliner. Men det finnes ingen utdanning for dette fagområdet, og hele sektoren sliter med rekruttering av unge fagfolk i drift. Nå starter et arbeid som ...

plastsveis-1000-5473

Av Sverre Tragethon 14. juni 2022

Bransjen har fått en ny standard for sveising av plastrør. Det får ganske stor betydning for alle som er involvert i sveising av dem.
oven-tasken-sesu-3

Av Jo-Are Langsholt 8. februar 2022

Her legger Grimsrud Entreprenør avdeling Kystmiljø en ny 355 mm vannledning over Krogstadfjorden.

Vil ha nytt fagbrev for driftsoperatører i VA

Av Trond Alm og Ståle A. Brodahl 14. mai 2024

Driftsoperatører i vann- og avløpssektoren jobber både bredt og dypt, med oppgaver over mange faglige disipliner. Men det finnes ingen utdanning for dette fagområdet, og hele ...

Slik er nye Vannstandard - 3 viktige forskjeller

Av Jørn Søderholm 30. april 2024

Den har tatt flere år å lage, og mange har ventet mer eller mindre tålmodig på den. Nå er Vannstandard endelig publisert og klar til bruk. Hva er egentlig Vannstandard? Hva er ...

Slik får vi gode rørgrøfter uten å sløse med høyverdig pukk

Av Jan Vaslestad 16. april 2024

Vi bør bruke mer stedlige masser der det ligger til rette for det, og sløse mindre med høyverdig pukk. Men en VA-grøft er også en helhetlig konstruksjon med rør og omfylling i ...

Markedet tar av – nå vil flere ha kummer i PE

Av Stian Ellburg 2. april 2024

Han begynte å selge PE-vannkummer fra Haplast i 2012, og møtte stor skepsis til den nye typen kummer. Nå har markedet virkelig fått øynene opp for tette PE-kummer, selv om de ...

Hasteboring under Nitelva reddet vannforsyning

Av Jørn Søderholm 19. mars 2024

To vannledninger under Nitelva røk, og vannforsyningen til deler av Lillestrøm sto i fare. Styrt boring var eneste mulige metode. Steg Entreprenør fikk hastejobben etter en kort ...

Med dette kameraet lager de punktsky og 3D-foto under vann

Av Hans Kristian Nyseth 5. mars 2024

Dette er et av verdens første Voyis Discovery kamera. Gjør det mulig å lage 3D bilder og punktsky under vann, sylskarpt og supernøyaktig. Hans Kristian Nyseth i Dykkerteknikk AS ...

VA-sjefen på Stortinget

Av Jørn Søderholm 20. februar 2024

Hvordan kan du vekke politikeres interesse for VA? Tine Linnestad (H) har flere tips. Hun er en av få heltidspolitikere som både kan og bryr seg om vann og avløp. På Stortinget er ...

Søk i bloggen

Om Rørbloggen

Rørbloggen leverer innsikt, ekspertise, erfaringer og inspirasjon om rør og rørdeler  – vann og avløp. Målet er å hjelpe konsulenter, grossister og andre kunder til å informere, veilede og dele informasjon om bransjen. Besøk hallingplast.no for mer informasjon om våre produkter og tjenester. 

Se også våre ressurssider: PE-rør - det fleksible og sterke valget og Norge er som skapt for sjøledninger