Når byggherren er positiv og setter av tid til at rådgiverne kommer tidlig med i prosessen og er med på byggemøter med entreprenørene, så vil resultatet bli det aller beste.