Her trekkes en halv kilometer DN710 vannledning gjennom bløte leirmasser på Romerike. Eco Drilling AS utfører sitt største og mest kompliserte oppdrag i styrt boring. Totalt skal nær 3000 meter ledning opp til 710 mm trekkes gjennom utfordrende grunnforhold i Lørenskog. Prosjektleder Rune Rørvik orienterer.