Skjøter der PE møter duktile rørdeler – populært kalt "blågods" – er en gjenganger i lekkasjer og driftsproblemer. Produktsjef Kristian Drolsum i ventil- og rørdelprodusenten Ulefos om hvordan han ser på de viktigste årsakene til lekkasjene. Og tre mulige løsninger.