fagbrev-montasje-1000

Driftsoperatører i vann- og avløpssektoren jobber både bredt og dypt, med oppgaver over mange faglige disipliner. Men det finnes ingen utdanning for dette fagområdet, og hele sektoren sliter med rekruttering av unge fagfolk i drift. Nå starter et arbeid som kan snu det: Opprettelse av et nytt lærefag og fagbrev for driftsoperatører i VA.

Vann- og avløpsbransjen sliter med rekruttering. Det er det ingen tvil om. Nær sagt alt av artikler i media og faglige diskusjoner over kaffekopper eller i sosiale media tøtsjer innom kommende store oppgaver og mangel på hender og huer i vannbransjen.

Utfordringen med å rekruttere fagfolk er kjent i alle kroker og hjørner av vann- og avløpsbransjen. Kommunene er blant de som sitter verst i det. Spesielt mindre kommuner.

New Call-to-action

Viktig infrastruktur for vann og avløp

Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og distribueres til samtlige innbyggere og bedrifter gjennom et nett som bare må virke. I fortsettelsen av det har vi avløpsnettet, som er et av samfunnets viktigste redskaper til å sikre befolkningen mot helsefarlige forurensninger.

Infrastrukturen i dette nettet har blitt til gjennom investeringer for milliarder av kroner, og må driftes og vedlikeholdes daglig for å virke som det skal.

fagbrev-plugg-

Driftsoperatør Terje Hovde i Hias gjør klart til pluggkjøring av en lang avløpsledning fra Brumunddal til renseanlegget på Ottestad ved Hamar. (Foto: Jørn Søderholm) 

Drift og vedlikehold må utføres av folk som kan nok om teknikk og prosedyrer, og som i tillegg har detaljert kunnskap om det spesifikke nettet i deres ansvarsområde. Likevel finnes det ikke én eneste skole eller undervisningsinstitusjon i Norge som utdanner fagfolk til det viktige drifts- og vedlikeholdsfaget i vann og avløp.

Det finnes faktisk ikke en gang som fag. (Med ett delvis unntak, mer om det lenger ned)

Les også: Endelig er anleggsrørleggerfaget her


Dette må en driftsoperatør i vann og avløp kunne

Her er noen stikkord på det en driftsoperatør i vann og avløp må kunne.

 • Rørledninger og transportnett for vann og avløp
 • Trykkøkningsstasjoner og reduksjonsventiler
 • Vannreservoar/høydebasseng
 • Overvannsledninger
 • Vannmålere, mengdemålere
 • Nedstrømsløsninger
 • Mengdeberegninger, kapasitet, prosjektering
 • Slamsuging, supersuger,
 • Pluggkjøring, spyling, kloring, dekloring
 • Høytrykks- og ultrahøytrykksspyling
 • Rørinspeksjon, fallmåling, dimensjonsmåling
 • Lekkasjesøk, trasésøk, kumsøk
 • Trykktesting og tetthetsprøving
 • Rørfornying i trykksatte og trykkløse ledninger
 • Rørlegging, reparasjoner, nye rør
 • Grøftekonstruksjon og NoDig-metoder
 • Materialteknikk
 • Kartverk
 • Driftsovervåkning, med analyse av driftskurver og feilsøk
 • PLS-styring
 • Pumper, feilsøk og reparasjoner
 • Div arb med styringsskap (pumper) på anlegg
 • Hva operatøren blir eksponert for i arbeidsmiljøet
 • Generell datakunnskap
 • Økonomi, HMS, ansvar

+++

Listen er tilfeldig sammensatt, og på ingen måte uttømmende. Er det noe du mener bør være med på lista?

Skriv det i kommentarfeltet under artikkelen. Her kan du også si hva du mener ellers om behovet for et fagbrev for driftsoperatører i VA.


Faglig oppgradering i VA-drift

Kommuner og vannbransjen for øvrig trenger en faglig oppgradering på driftssiden. Nærmere bestemt i form av et fagbrev for driftsoperatører i vann og avløp.

Den akademiske siden av vannbransjen er relativt godt dekket opp med  relevant utdanning på bachelor- og masternivå flere steder i landet.

fagbrev-trond-alm-stale-brodahl-4422

Artikkelforfatterne Trond Alm t.v og Ståle A. Brodahl. Her på Vannsenteret i Ås. (Foto: Jørn Søderholm)

De siste årene har vi sett hyggelige tendenser til at flere unge, dyktige og velutdannede mennesker ønsker å bidra i bransjen. Ikke minst takket være VA-yngres kjempeinnsats med å selge inn vannbransjen som en utviklende og fremtidsrettet yrkesvei.

Vi trenger den samme given også på den praktiske siden, der et fagbrev er mer relevant enn en ingeniørutdanning. Vi trenger både mester og master, om du vil.

fagbrev-kum-3167

Driftsoperatører i vann og avløp må beherske et særdeles bredt spekter av arbeidsområder, oppgaver og hjelpemidler. (Foto: Jørn Søderholm) 

fagbrev-ipad-sandfang-4651

Kommuner og IKS-er innen vann og avløp sliter med å rekruttere fagfolk. Man har flinke folk i arbeid. Men gjennomsnittsalderen er på et nivå der ordet forgubbing ligger nære.

Når stillinger utlyses er det mer regel enn unntak at det kommer få søknader, og fra folk med en bakgrunn fjernt fra drift av vann og avløp. Fagfolk er mangelvare. Innimellom må man bare ta til takke med hva man får, og satse på å lære dem om i det som trengs.

Da får vi alltids lært dem opp til det nivået kollegaene og kommunen er på fra før. Inkludert alle skavanker, gamle feil og hull i kunnskapen. Der vi skulle ønske vi kunne få inn unge folk med nytt fagbrev, fersk utdannelse og kunnskap som kan være med å løfte kommunen blir vi i stedet gående i den gamle tralten.

Fagbrev viktig dokumentasjon

Et fagbrev har stor betydning på flere fronter. Det er dokumentasjon på at man kan faget, og en viktig del av yrkesstoltheten for en fagperson. For den enkelte medarbeider betyr det høyere lønn. Med fagbrev får man lønn som fagarbeider, i stedet for det lavere lønte nivået som servicemedarbeider e.l. Så er det litt ironisk at VA-driftsoperatøren kan få denne høyere lønnen om hen har fagbrev som konditor, yrkessjåfør, tømrer eller et annet fag som ikke er relevant for jobben.

Les også: Manglende sveisekompetanse er en stor utfordring for hele VA-bransjen

Denne vinteren og våren har det skjedd flere ting som peker i en positiv retning. Et fagbrev i driftsoperatørfaget har vært snakket om i enkelte kretser i årevis. Blant annet i Rørinspeksjon Norge (RIN).

Like før jul kom et spørsmål fra et medlem i RIN, som spurte om akkurat dette med fagbrev. Medlemmet jobber i vannbransjen, hovedsakelig med rørinspeksjon, spylebil og slamsuger. Vedkommende spurte om muligheten til ta et noenlunde relevant fagbrev og ellers gjøre et eller annet for å øke anseelsen og yrkesstoltheten i faget vårt.

Like etter – det må ha vært samme uka – ble det samme ønsket om et fagbrev formidlet av en kar som hadde havnet i en samtale om det med tre-fire karer i garderoben etter jobb i driftsavdelingen i en kommune på Østlandet.

– Vi jobber alle med dette, og har et ønske om å løfte kompetansen. Til å ha et fagbrev som dokumentasjon på at vi kan, sa vedkommende.

fagbrev-sandfang-4667

Et fagbrev for drifsoperatører vil være relevant for både offentlige og private arbeidsgivere innen vann og avløp. Her er operatører fra Norva24 Birkeland i gang med sandfangtømming i Bergen sentrum. (Foto: Jørn Søderholm)

Like før hadde en VA-leder i en mellomstor kommune på Innlandet nevnt en ny fagutdanning i vann- og avløpsteknologi ved Fagskolen på Innlandet. Der kan man i et samlingsbasert opplegg blir VA-ingeniør på fire år.

Der er fagbrev eller dokumentert realkompetanse gjennom erfaring et opptakskrav. Et veldig bra tilbud, men bransjen trenger fortsatt et fagbrev som er relevant for driftsoperatørfaget.

Prosess mot nytt fagbrev for driftsoperatører

Vi tok litt telefoner rundt om, og ble klar over at mange i ulike roller og instanser satt med lignende tanker. I slutten av april møttes en gruppe engasjerte og interesserte bransjefolk på Vannsenteret for å diskutere dette nærmere.

Det ble et interessant og konstruktivt møte i det som kanskje kan kalles en tidlig arbeidsgruppe. Møtet konkluderte med at et fagbrev for VA-driftsoperatører er et prosjekt som vil gagne samfunnet, og som bør jobbes videre med.

fagbrev-ventil

Her jobbes det med lekkasjesøk på en vannledning på Østlandet i fjor. (Foto: Jørn Søderholm) 

Hvem som helst kan i prinsippet foreslå overfor Utdanningsdirektoratet å opprette et nytt lærefag tilpasset hovedmodellen med to års opplæring i skole og to års læretid i bedrift. Forslaget om et slikt fag må komme fra noen, og skal blant annet...

- Beskrive bakgrunn for forslaget og behov for det nye lærefaget.

- Inneholde en beskrivelse av det faglige innholdet i lærefaget og hvilken kompetanse fagarbeideren skal ha etter endt opplæring.

- Bør dokumentere et anslag over antall utøvere i bransjen, antall forventede læreplasser og behov for faglærte de kommende år.

Les også: Privat vannverk sitter med stort ansvar

Sistnevnte punkt kan for eksempel vises gjennom en sannsynliggjøring av fremtidig rekrutteringsbehov. Og det er vi jo alle enige om at er ganske stort, ikke sant...?

Vi trenger et fagbrev av så mange årsaker. Tre av de viktigste:

- Erfarne fagfolk som betjener dagens anlegg kan få dokumentert sin realkompetanse

- Bransjen trenger påfyll av nye, unge fagfolk til utfordrende oppgaver med drift i vannbransjen

- Kommuner, IKSer og private selskaper trenger relevant fagbrev som dokumentasjon og virkemiddel i rekruttering.

Opprettelsen av et nytt lærefag for driftsoperatører i vann og avløp er en lang og komplisert byråkratisk prosess. Men det er fullt gjennomførbart. Det har blant annet MEF og EBA vist ved at de fikk opprettet anleggsrørleggerfaget for noen år siden.

Nå er vi i gang med en prosess vi håper og tror skal ende opp i et fagbrev for driftsoperatører i vann og avløp.

Denne artikkelen er en kommentar. Holdninger og meninger i artikkelen er forfatterens egne og deles ikke nødvendigvis av utgiver Hallingplast AS.

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›