Pakninger i flenser er blant de minste komponentene i et VA-anlegg. Den kan bli det svakeste leddet i hele nettet, og forårsake store problemer. Anders Nygård i Basal Aquasafe skriver om hva som kreves av en god pakning – og om én svakhet i de fleste vanlige pakninger.