Prosjektene innen vann og avløp står i kø i Meland kommune og jeg er opptatt av at kommunen skal oppleves som en pådriver og ikke en bremsekloss.