Fornebu er i kraftig forandring og utbygging. Den gamle flyplassen bygges om til et av landets heteste boligområder. Nå bygger Bærum kommune seks kilometer hovedvannledning som skal forsyne Fornebu med rent vann. Drøyt fire kilometer undervannsledning i 710 mm PE SDR 7,4 får en nøkkelrolle.