SIMONA Stadpipe har en spesialitet litt utenom det vanlige: De prosjekterer og bygger tekniske anlegg til fiskeoppdrett – på land. Her kan du lese hvordan det foregår, fortalt av en av de mest erfarne på området: Grunnlegger og daglig leder Nils-Per Sjåstad i Simona Stadpipe AS.