Jeg heter William. Jeg er svensk, har masterutdanning i miljø- og vannteknikk og jobber med avansert teknologi og utvikling av systemer for driftsstøtte og sanntidsdata på vann og avløp. Mine venner hjemme ler, og tror jeg jobber med “bajsvatten”. Det er absolutt sant, men er også litt problematisk. Her skal jeg si litt om hvorfor det kan være et problem, og hvordan vi i VA-Yngre mener vi kan få flere unge inn i vannbransjen.