Hallingplast ønsker nå å tilby sin kompetanse ute på byggeplass for å unngå feil ved nyanlegg.