Effektivt og miljøvennlig med styrt boring

Mye handler om fornying av et ledningsnett i forfall når vann- og avløpssektoren omtales i norske medier. 45 år etter at Olimb som første firma startet med gravefrie metoder er begrepet NoDig fortsatt ukjent for mange. 

I dag er det flere selskaper som konkurrerer på det norske og nordiske markedet. Det ser jeg på som positivt fordi det blir større oppmerksomhet rundt de gravefrie metodene. Her syns jeg også SSTT, Scandinavian Society for Trenchles Technology, gjør en god jobb. Dette er et viktig faglig forum som fortjener langt flere medlemmer, spesielt blant ledningseiere. Informasjonsbehovet er stort og det hadde vært en stor fordel om vi også gjennom denne foreningen kunne øke bestillerkompetansen.   Stadig flere kommuner vurderer NoDig som et reelt valg i forbindelse med fornyelse eller etablering av VA-anlegg. Her er det skjedd en positiv utvikling.  

Les også: God bestillerkompetanse er alfa og omega for VA-suksess

I et stort vann- og avløpsprosjekt i Klæbu i Trondheim kommune har Olimb Anlegg utført mange kryssinger med styrt boring og rørpressing som underentreprenør for Grunnarbeid Entreprenør AS. Her ble det gjennomført flere strekk med PE-ledninger i ulike lengder og dimensjoner. Blant annet 2 x 280 meter og 1 x 380 meter styrt boring for inntrekking av 355 mm rør. Det ble utført flere veikryssinger i ulike lengder og dimensjoner i årsskiftet 2019/2020.  De fleste av strekkene ble utført med styrt boring, men det ble også benyttet rørpressing. 

Se video:

Olimb Klæbu

Om metoden styrt boring 

Enkelt forklart går styrt boring ut på å føre en borstang, kalt pilot, under bakken etter en prosjektert trasé. Under boringen blir piloten peilet inn av en kontrollør oppe på bakken som følger nøye med via instrumenter og sikrer at boringen følger den prosjekterte linjen. Det er mulig å bore i kurve, både horisontalt og vertikalt.  Når borstangen kommer ut i motsatt ende, monteres en rymmekrone på stangen. Rymmekronen borer seg tilbake gjennom traseen og trekker samtidig med seg det nye røret tilbake til startpunktet. 

Her kan du lese mer om styrt boring som metode.

Bruksområder for styrt boring 

Styrt boring er en metode som kan benyttes for fremføring av alle typer rør og kabler i løsmasser.  Dette er en god metode for boring under veier, jernbane, elver, vann, dyrket mark og opparbeidede arealer.  

Metoden er også svært godt egnet for store dyp, svært bløte masser, kvikkleiere, våtmarksområder, vernede områder og områder belagt med strenge restriksjoner.  Styrt boring benyttes ofte for fremføring av overvann- spillvann- og vannrør, samt varerør, kabeltrekkerør og pumpeledninger i alt fra bykjerne og tett bebyggelse, til spredt bebyggelse.  Godt egnet for inntrekking av PE-rør, stålrør og generelt sveisede rørledninger.  PVC-rør eller andre typer rør uten strekkfaste skjøter legges i varerør.   

Dette er en skånsom metode med minimale inngrep i terrenget. Styrt boring krever liten operasjonsplass. Vi kan forsere store dybder og vanskelige grunnforhold. I de fleste tilfeller kan vi dokumentere betydelig kortere gjennomføringstid enn konvensjonell graving. Metoden gir også god totaløkonomi og et godt miljøregnskap.   

Økt kompetanse 

For å heve kompetansen om NoDig utga Olimb en egen håndbok i samarbeid med flere entreprenører og rådgivere høsten 2015. Her blir også de ulike metodene forklart.  Boka gir en innføring i ulike NoDig-metoder som finnes i det norske markedet. Her omtales blant annet ulike typer strømperenovering:  

  • belegg og armerte foringer 
  • styrt boring 
  • hammerboring 
  • rørpressing 
  • fjellboring 
  • ulike tunelleringsmetoder   

Her kan du laste ned  ABC for gravefri framtid

For å virkelig få fart på fornyelsestakten, er det avgjørende at flere ledningseiere og ingeniører får øynene opp for NoDig – eller grøftefri rørlegging, som det også kalles. NoDig handler ikke bare om å fornye eksisterende ledninger, men også om legging av nye.  NoDig er en teknologi som ofte viser seg å være både tidsbesparende, kostnadseffektiv og miljøvennlig sammenlignet med tradisjonell graving. Metodene innebærer normalt en langt raskere gjennomføringstid med liten påvirkning på trafikk og omgivelser og en  betydelig mindre miljøbelastning i form av støv, støy og CO2-utslipp i anleggsperioden.  NoDig-metoder bidrar til å øke farten på fornyelse av ledningsnettet – på en bærekraftig måte.

Anlegg rørfornying: Styrt boring i SkedsmoStyrt boring i Skedsmo, nåværende Lillestrøm kommune. 

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›