iscc-lockhart1

Plastrør kan lages helt eller delvis av fossilfri råvare. ISCC PLUS sertifisering gir en trygghet for at rørene du kjøper bidrar til økt bruk av biobasert eller resirkulert råstoff. Se hva sertifiseringen er, hva den beviser og hvorfor massebalanse er viktig.  

 Den første leveransen av ISCC Plus-sertifiserte PE-rør fra Hallingplast ble levert høsten 2022. Den gikk til Sverige.  

– At Göteborg Kretslopp och Vatten gikk foran og gjorde testprosjekt er veldig gledelig, og inspirerende, sier daglig leder Sverre Tragethon i Hallingplast AS.  

Han er godt fornøyd med oppstarten av det nye tilbudet. Interessen for ISCC Plus-sertifiserte rør er stor blant kundene, og Tragethon anser det som et viktig tilbud framover.  

Sverre Tragethon og artikkelforfatter Guro Langslet Lilleslåtten på Hallingtreff 2022.

Sverre Tragethon og artikkelforfatter Guro Langslet Lilleslåtten på Hallingtreff 2022. (Foto: Jørn Søderholm)

– Det kreves mye kommunikasjon og informasjon for at kunder skal skjønne hva dette innebærer. Vi ser derfor på dette som en langsiktig satsning for å kunne tilby bærekraftige løsninger, sier han. 

Fossilfrie PE-rør 

Vi har blitt vant til at PE og annen plast er et materiale laget av oljebaserte, fossile råvarer. Det er ikke lenger nødvendig. Nå foregår det en viktig teknologisk og industriell omstilling til fossilfrie råvarer, også i produksjon av plastprodukter.  

 Det vil si at plastrør kan lages av biobaserte og resirkulerte råvarer. Skogsavfall og brukt matolje er blant flere mulige kilder til råstoff. Nafta er en viktig råvare i produksjon av PE og PP. Tradisjonelt kommer den fra raffinering av olje. Teknologisk utvikling har gjort det mulig å utvinne Nafta av brukt matolje og restprodukter fra skogsindustrien, og dermed inngå som en fossilfri del av plast.  

Plastrør fra ikke-fossile kilder er godt i tråd med en stadig mer miljøfokusert utvikling, der vi som leverandør av plastrør er en del av et større bilde.

New Call-to-action

FNs mål om å begrense global oppvarming og EUs mål om å være klimanøytralt innen 2050 krever noe av oss alle. Her hjemme ser vi det blant annet i form av klima- og utslippsrelaterte krav fra byggherrer og andre oppdragsgivere innen bygg, anlegg og infrastruktur. På stadig flere områder blir det beskrevet og spesifisert utslippsfrie og fossilfrie leveranser der det er mulig.  

ISCC PLUS sertifisering 

Vi kan nå levere plastrør laget av fossilfritt råstoff, med ISCC PLUS sertifisering som dokumenterer produktenes opprinnelse i ikke-fossile råvarer.  

Hallingplast har fikk i slutten av mars 2022 denne sertifiseringen, og kan fra da kjøpe råstoff fra leverandører med samme sertifisering. Vi venter en stigende etterspørsel etter fossilfrie og ISCC PLUS-sertifiserte rør.  

ISCC

International Sustainability & Carbon Certification – ISCC - er en global organisasjon for sertifisering på ulike områder. ISCC PLUSer et av disse områdene. Det er en frivillig sertifiseringsordning for plastindustri, og gir en uavhengig og pålitelig bekreftelse på hvor råmaterialene i produktene kommer fra.  

Betyr det at vi kan klistre et ISCC-merke på et rør, og si at akkurat det er laget av skogsavfall?  

Nei, så enkelt er det ikke.  

Sertifiseringen gir en trygghet for at rørene man kjøper har opprinnelse i fossilfrie kilder, men det handler mer om system og organisering enn om fysiske produkter. Her er massebalanse et viktig prinsipp.  

Begrepet bør være godt kjent for lesere i entreprenørsektoren.  

Massebalanse i plastråstoff 

Akkurat som i store anleggs- og infrastrukturprosjekter handler det om en riktig balanse mellom tilgjengelige masser og ferdig resultat. Massene er i vårt tilfelle råstoffet. Vi må ved årlig revisjon dokumentere en sammenheng mellom hvor mange kilo ISCC-sertifisert råvare vi har tatt inn og hvor mange kilo ferdige ISCC-sertifiserte rør vi har levert ut.  

iscc-rastoff-1000

Råstoff til PE-rør

Vi kan ikke levere ut mer – flere kilo rør – enn vi vi har kjøpt inn råstoff til. Dette kontrolleres hvert år av en uavhengig revisor, som en forutsetning for å beholde ISCC PLUS sertifiseringen.   

ISCC sertifiserer etter to prinsipper:  

  1. Fysisk segregering. Sertifiserte råvarer er fysisk separert fra andre råvarer gjennom hele verdikjeden. 
  1. Massebalanseprinsippet. Sertifiserte råvarer inngår i den samlede råvareflyten, men er regnskapsmessig dokumentert og kontrollert gjennom verdikjeden.   

Sertifisering etter massebalanseprinsippet har blitt den rådende metoden i kjemisk industri de siste årene. Metoden har gjort det mulig å spore flyten av bestemte råvarer gjennom en kompleks verdikjede. I vår type produksjon er det naturlig å blande resirkulerte eller biobaserte råvarer inn i produksjonen sammen med konvensjonelle råvarer.   

Ved bruk av massebalanseprinsippet så kan man bruke allerede eksisterende infrastruktur, og man slipper å bygge parallelle produksjonslinjer for ISCC PLUS-sertifisert råvare. Det gjør at det er praktisk, økonomisk og miljøvennlig å bruke massebalanseprinsippet framfor fysisk segregering. 

Massebalanseprinsippet gjør det likevel mulig å spore ISCC-sertifiserte råvarer i både mengde og bærekraftsegenskaper gjennom kjeden. Sertifiseringen dokumenterer at ISCC-sertifiserte råvarer erstatter fossile råvarer – kilo for kilo. ISCC-sertifisering etter massebalanseprinsippet er samme type sertifisering som også Pipelife og Uponor har på sine rørsystemer.   

Balanse mellom råstoff inn og rør ut 

Selve sertifiseringen gjelder ikke konkrete produkter, men er en dokumentasjon av system og organisering på bedrifts- og bransjenivå.  

Sertifiseringen ISCC PLUS bekrefter at:  

  • Produsenten har balanse mellom mengde ISCC-råstoff inn og mengde ferdige rør ut.  
  • Produsenten har tillatelse til å kjøpe ISCC-råstoff fra sertifiserte råvareleverandører.  
  • ISCC-rør lages av råstoff fra ISCC-sertifiserte råvareleverandører. 

 Sertifiseringen er en bekreftelse på fossilfri råvare. Den gir kunden en trygghet for at rørene som kjøpes fra en sertifisert leverandør faktisk består av angitt andel fossilfri råvare. Det er ikke bare en påstand fra oss.  

Fossilfrie råvarer er foreløpig dyrere enn konvensjonell råvare for produksjon av PE-rør. Det vil dermed gi et tilsvarende dyrere sluttprodukt. Vi tilbyr kundene å anskaffe rør med ulike andeler ISCC-sertifisert råstoff:  

  • 25% 
  • 50% 
  • 75% 
  • 100%

Jo større andel ISCC-råstoff, jo mindre fossilt råstoff og jo mer bidrar man til det grønne skiftet. Her kan altså kundene selv gjøre en avveining mellom kostnad og andel fossilfri råvare. På den måten vil en større andel kunder og prosjekter kunne velge ISCC-rør, og dermed bidra til reduksjon i bruk av fossile råvarer.  

Guro Langslet Lilleslåtten orienterer om ISCC Plus-sertifiserte rør på Hallingtreff 2023.

Guro Langslet Lilleslåtten orienterer om ISCC Plus-sertifiserte rør på Hallingtreff 2023. (Foto: Jørn Søderholm) 

Kunder som kjøper ISCC-rør fra Hallingplast vil få en bærekraftsdeklarasjon som dokumentasjon på antall kilo ISCC-sertifisert råvare som er brukt i rørene.    

 Andelen fossilfritt ISCC-råstoff endrer ikke selve røret. En lengde ISCC-rør er akkurat like solid, fleksibelt og holdbart som alle andre rør fra Hallingplast. Men det gir nye mulighet til å redusere klimaavtrykket og skape positive endringer i prosjektenes klimaregnskap.  

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›