Utslippsfri utblokking og inntrekking av rør - Glenn Wiik i Steg Entreprenør

Rørfornyelse med utblokking er en NoDig-metode som sparer både miljø og økonomi. Nå har Steg Entreprenør AS tatt miljøbesparelsen ett skritt videre, og er først i Norge med utslippsfri utblokking. Prosjektleder Glenn Wiik orienterer om metode og utstyr for utslippsfri utblokking og fjellboring. 

Av Glenn Wiik 

Steg Entreprenør vant totalentreprisen for detaljprosjektering og utførelse av vannledninger i området Tonsenhagen.

Hensikten for Oslo kommune er å øke kapasitet på eksisterende vannledning i Tonsenhagen da det med dagens dimensjoner er fare for svikt i vannleveransen fra Årvoll høydebasseng til Oset ved et eventuelt brudd.

 Elektrisk gravemaskin i gatemiljø

TETT: Prosjektet på Årvoll utføres i et tett og travelt miljø. 

NoDig i tre versjoner 

Tre ulike NoDig-metoder benyttes på dette prosjektet:  

  • Strømpeforing 
  • Utblokking 
  • Fjellboring 

Prosjektet er et oppdrag vi i Steg Entreprenør har for Oslo kommune. Det er en totalentreprise, der vi har ansvar også for prosjekteringen, og der Asplan Viak har prosjektert jobben for oss. Oslo kommune som byggherre har sterkt fokus på fossilfritt og utslippsfritt arbeid på sine prosjekter.  

Kommunen har også lang tradisjon på NoDig-området, og har i lang tid prioritert gravefrie metoder der det er mulig. En utblokking som dette tar to dager. Å grave det samme strekket ville tatt tre-fire uker, med vesentlig større innslag av maskiner og massetransport.

Fornying med utblokking og inntrekk av ny ledning gir en vesentlig miljøbesparelse sammenlignet med konvensjonelle metoder.  

HubSpot Video

Elektrisk og utslippsfri utblokking

Nå tar vi denne miljøgevinsten et stort skritt videre, ved å gjøre selve utblokkingen med utslippsfri teknologi.  

I slutten av januar gjorde vi den første av to strekninger med utblokking. Den andre utblokkingen gjennomføres i mars. Mellom disse utblokkingsstrekningene skal ledningen bores 400 meter gjennom fjell. Alt foregår med elektrisk drift. Både utblokkingen og fjellboringen gjør vi nå helt utslippsfritt, med teknologi vi har bidratt til utviklingen av.  

Utblokkingen har vi allerede fått en viss erfaring med å gjøre utslippsfritt. Prosjektet på Årvoll er det fjerde vi gjør med et elektrisk drevet blokkeaggregat.

Dette aggregatet er byggenummer 001, altså den aller første maskinen bygget hos Tracto-Technik i Danmark.  

Elektrisk blokkeaggregat

KRAFT: Hydraulikken til blokkemaskinen (under) leveres elektrisk fra en el-dreven kraftpakke (over).

Maskinen som gjør trekkejobben i en utblokking

utslippsfri-utblokking-6682

NY: En 355 trekkes inn.

På strøm i stedet for diesel

Selve blokkemaskinen er den samme. Forskjellen ligger i at hydraulikkpumpen drives med strøm i stedet for dieselmotor. Blokkemaskinen kan på andre oppdrag drives med en konvensjonell dieseldrevet hydraulikk.  

På dette oppdraget på Årvoll fikk vi for aller første gang utført også horisontal fjellboring med utslippsfri teknologi.

Vår UE Værås Brønnboring har på dette prosjektet tatt i bruk en nybygget elektrisk borerigg.  

Første elektriske rigg for hammerboring 

Dette er den første elektrisk drevne riggen for utslippsfri hammerboring. Denne riggen er bygget for elektrisk drift, på samme måte som blokkeaggregatet.

Horisontalboring utføres av Værås Brønnboring. For første gang elektrisk.

ELEKTRISK: Dette er det første hullet til gravefri trekking av vannledning som bores helelektrisk i Norge. Værås Brønnboring AS borer elektrisk. 

Norges første elektrisk borede hull til NoDig framføring av vannledning.

varas-elektrisk-boring-0869

GROP: Boreriggen nede i gropa drives hydraulisk fra powerpacken oppe på lastebilen. 

Selve boreriggen er den samme. Det nye er – som på blokkeriggen – en elektrisk drevet hydraulikkmotor/powerpack. Dieselmotoren er fortsatt der, og kan brukes på andre oppdrag der det ikke er tilstrekkelig EL-energi tilgjengelig.  

Det er veldig tøft av Værås å ta en sånn utfordring og en stor investering. Elektrisk drevet horisontalboring gir nye muligheter til helelektrisk drift av anlegget.

Fra før har vi elektriske gravemaskiner og biler.  At boringen går elektrisk er et viktig steg i det grønne skiftet der hovedmålet er utslippsfrie anleggsplasser 

På utslippsfri utblokking brukes vi også elektrisk drift på andre typer utstyr der det er mulig. Vare- og mannskapstransport går med elektriske biler, og gravemaskinene på prosjektet er elektrisk.  

Elektriske gravemaskiner 

I dette tilfellet brukte vi innledningsvis to innleide ti tonns Z-line 310 elektriske beltegående gravemaskiner. Dette er maskiner basert på standard Cat 310 gravemaskin, som har blitt bygget om til elektrisk drift av den norske importøren Pon Equipment.  

Gravemaskin er en svært viktig del utstyrsparken på en jobb som dette. Vi foretrekker hjulgraver, da den har en helt annen mobilitet rundt på prosjektet enn beltegravere.

Inntil nylig har kun beltegående gravemaskiner vært tilgjengelig i handel med elektrisk drift, og vi har derfor valgt å bruke disse foran dieseldreven hjulgraver.  

Doosan 17 tonns elektrisk hjulgraver

FØRST: Steg Entreprenør fikk levert sin første hjulgående elektriske gravemaskinen, en Doosan 17-tonner i februar. Den ble satt i arbeid på prosjektet på Årvoll.  

HVO 100 i stedet for diesel 

Tilgjengelig utstyr har gjort at vi har kommet langt på veien mot utslippsfritt VA-arbeid. Men helt i mål er vi ikke. Maskinflytting og massetransport går på lastebil. Man er også i gang med innfasing av elektrisk drevne lastebiler. Men enn så lenge er den type transportbehov mest hensiktsmessig dekket med konvensjonelle dieseldrevne lastebiler.  

Disse blir kjørt på fossilfri HVO 100 syntetisk biodiesel. Det samme gjelder innenfor kompressorer. Elektrifisering har kommet så smått i gang, men en del av den type kapasitet som trengs til våre formål må dekkes av konvensjonelle dieseldrevne kompressorer. Også disse kjøres på HVO 100.  

355 mm PE 

Det totale strekket med ny vannledning er på 600 meter. Utblokking går  over to strekk på totalt 200 meter, mens fjellboringen er delt opp i seks strekk på totalt 400 meter. Dette er en 355 mm  PE-ledning med diffusjonssperre og PP-kappe fra tyske Egeplast.  

Eksisterende vannledninger skal fortsatt benyttes, men den nye ledning blir en del av reservevannforsyningen.  

Fire karer fra Steg Entreprenør AS

KRAFT: NoDig-operasjoner krever noen tunge tak.

I tillegg kommer oppdraget med strømperenovering på 400 meter av en overvannsledning. Overvannsledningen er strømpekjørt av Olimb AS, som underentreprenør. 

Det er for øvrig 45 år siden den aller første strømpefornyelsen i Norge ble gjennomført nettopp i dette området, nemlig i Ragna Nilsens vei i 1977. 

Søknad og oppsett av el-forsyning 

Et langstrakt anleggsområde som dette krever god planlegging når det gjelder oppsett av el-forsyning til prosjektet. Vi må planlegge hverdagen noe annerledes enn vi er vant til i et tradisjonelt NoDig-prosjekt.  

Glenn Wiik, prosjektleder i Steg Entreprenør AS

FORNØYD: Glenn Wiik, prosjektleder i Steg Entreprenør. Powerpacken til den utslippsfrie blokkemaskinen bak. 

Her er det søknadsprosesser for å få nok strøm til anlegget. Etter tre-fire ukers ventetid ble det satt opp en midlertidig transformatorstasjon, som vi var helt avhengig av.  

Vi trenger en strømforsyning på 400V, 63A. Det er ikke spesielt vanskelig å få tak i i Oslo. Rigg for el-forsyning er en vesentlig del av gjennomføringsplanen for prosjektet. Riggingen er mer omfattende og annerledes enn vi er vant til. Spesielt når vi ikke er så mobile som vi er vant til med hjulgraver. Da må vi tenke annerledes. Vi har her som på andre jobber brukt Akershus Elektro til å rigge strøm for oss. De er flinke, og har erfaring i å rigge strøm også for andre entreprenører.  

Ti ganger kostnaden på el-oppsett 

Gravemaskinene trenger ladepunkter og har begrenset kapasitet når det gjelder batteritid. Derfor må vi passe på å lade i pausene. Som TE må vi sørge for at våre underleverandører også oppfyller Oslo VAV sine krav til utslippsfritt anlegg.  

Kostnadsmessig er det minst ti ganger så dyrt å rigge strøm for elektrisk drift kontra å rigge for konvensjonell dieseldrift. Minst ti, antakelig mer. Denne vinteren har også strømpriser vært et tema. Det er en av risikofaktorene i prosjektet. Når strømprisene er så hinsides høye som sist vinter, så merkes det naturligvis på prosjektregnskapet.  

For oss som totalentreprenør er det svært spennende å være med på et prosjekt som dette, der vi sammen med en ambisiøs byggherre får sterke incentiver til utvikling. Det sterke fokuset på fossilfritt og utslippsfritt arbeid har utløst en sterk vilje til fornyelse i vårt selskap. Det er viktig for å henge med i utviklingen.  

Oslo er langt framme, og driver denne utviklingen. Men det er helt sikkert at den samme utviklingen vil skje også andre steder, og da er det en fordel å ha vært med fra dag én.

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›