Iva Pervan - VA Yngre

Iva Pervan (32) har opplevd den norske vann- og avløpsbransjen med nye øyne, i dobbel forstand: Både som utlending og nyutdannet med lite erfaring. Her forteller hun om tre ting hun la spesielt merke til i VA-bransjen. Hun oppfordrer erfarne bransjefolk til å dele sin kunnskap med de yngre.

For en nyutdannet er det alltid spennende – og litt skummelt – å gå ut i arbeid i den bransjen man er utdannet til. Man har teoretisk kunnskap men mangler mye av den praktiske erfaringen og nettverket som er så viktig i jobben.

Det gjelder innen vann og avløp som i de fleste andre bransjer.

For meg var det "dobbelt nytt". Jeg kom til Norge i 2016, som 26 år gammel nytudannet ingeniør.

Først fikk jeg jobb i et lite firma, uten et større fagmiljø.

Olimb Anlegg demonstrerer NoDig avløpsstrømpeOlimb Anlegg demonstrerer avløpsstrømpe for deltakere på VA Yngres årskonferanse "Tilbake til fremtiden". 

Jeg visste lite om Norge og ingenting om den norske VA-bransjen. Nettverk manglet jeg fullstendig, men jeg visste at det er viktig å finne steder der man kan møte folk som jobber i bransjen. Det fant jeg heldigvis. Mer om det om litt.

Tre ting jeg så i Norges VA-bransje

Først tenkte jeg å dele noen av de observasjonene og erfaringene jeg gjorde den første tiden. Der var det spesielt tre ting jeg la merke til:

  • Unge får mye ansvar, selv om man har lite erfaring.
  • Det legges mye vekt på utdanning i Norge, som mange anser som bedre enn utdanning i utlandet.
  • Norsk vannbransje er flink til å ta i bruk nye, innovative løsninger.
New Call-to-action

Utdanning og erfaring i VA

En av de mest interessante oppdagelsene jeg gjorde om den norske bransjen er at unge mennesker får mye ansvar, selv om man har lite erfaring. Det er positivt for læring og utvikling. Likevel har de begrenset påvirkning, selv om de kommer med oppdatert kunnskap om dagsaktuelle temaer.

va Pervan på konferanse i IWA,Iva Pervan på konferanse i IWA, en internasjonal organisasjon for fagfolk som jobber med vann. 

Jeg ble tidlig overrasket over hvor mye vekt det legges på utdanning i Norge, fremfor utdanning i utlandet. Utlendinger med utdanning fra et norsk universitet har lettere for å få arbeid i en bedrift enn nordmenn som har studert i utlandet.

Hvorfor er det sånn?

For en bransje med behov for flere fagfolk i alle ledd – og for et land som generelt er åpent for innovasjon og impulser utenfra – ble jeg overrasket over hvor skeptiske arbeidsgivere er mot utenlandsk utdanning.

Jeg vil presisere at dette gjelder nyutdannede. Senere er det uansett erfaring arbeidsgivere ser etter.

Nye løsninger i vann og avløp

Ellers synes jeg norsk vannbransje er veldig flink å ta i bruk nye og innovative løsninger. Aktører i hele verdikjeden innen vann og avløp jobber stadig for å forbedre metodene som brukes.

For 35 år siden var det forventet at vi skulle bruke mer enn 400 år for å skifte ut nettet med den tidens utskiftingstakt. I dag er det 150 år.

Vi er ikke i mål ennå. Men likevel mener jeg den norske vannbransjen bør anerkjenne at vi har kommet et godt stykke lenger fram med utskifting av ledninger. Janteloven bør ikke hindre oss å feire disse suksessene.

New Call-to-action

Mange fag i vannbransjen

Vannbransjen er stor og kompleks, med mange forskjellige fagfelt. Noe av det får man god innsikt i gjennom utdanningen. Men VA-bransjen er så mye du ikke får sett på skolen. Ta det med inndelingen i bransjens forskjellige ledd og typer virksomhet, for eksempel. Byggherre, rådgiver og entreprenør, blant annet.

Innsikt i det får man litt gjennom utdanning, men man må ut i bransjen for å skjønne hvordan det henger sammen. Det er ett av områdene der synergier i samspillet mellom unge og seniorer kommer til sin rett.

Konferanser og seminarer er bra steder å lære mer om dette. Men enda bedre – og viktigere – er det å være med i mindre nettverksgrupper. Et sted der man tør å stille flere spørsmål.

VA-yngre

Et sted der du føler deg litt mer komfortabel når du vet at den du snakker med har like lite erfaring som du selv. Vi har forskjellige erfaringer og kunnskaper, og kan bidra til å gjøre hverandre bedre.

VA Yngre er et sånt sted.

Deltakere på VA Yngre årskonferanse på OscarsborgUnge VA-fagfolk på VA Yngres årskonferanse "Tilbake til fremtiden" på Oscarsborg i august. 

På "vanlige" konferanser, seminarer og andre møtesteder kan det ofte være ting man har lyst til å spørre om, men som man ikke tør. I VA Yngre møter man folk på sitt eget erfaringsnivå. Alle her er nysgjerrige. Det er lettere å stille alle slags spørsmål når man ikke er redd for å høre et sarkastisk "...alle vet jo det" uttalt fra en med 20 års erfaring.

VA Yngre er et godt supplement til den aller viktigste arenaen: Hverdagen. Alle dagene vi møter kollegaer, oppdragsgivere og samarbeidspartnere på kontorer og prosjekter.

Vi som har lite erfaring trenger kunnskapen og erfaringen fra de eldre. Vi MÅ lære fra de som har jobbet 20-30 år i bransjen. Vi trenger å vite historien. Man må se seg tilbake for å kunne si noe om fremtiden innen vann og avløp.

Ny teknologi, bærekraft og digitalisering i VA

På den annen side kan vi med fersk utdanning bidra med nye perspektiver og oppdatert kunnskap om teknologi. Særlig innenfor bærekraft, digitalisering og optimal utnyttelse av teknologien.

Deltakere i VA Yngre møter leverandører innen vann og avløpSponsorer og utstillere fikk møte deltakerne på VA Yngres årskonferanse.

Ofte er de med mest erfaring også veldig travle, med mange oppdrag og mange roller i firmaet. Noen tar seg i tillegg tid til en rolle som mentor, og deler av sin kunnskap. Enten internt i eget selskap, eller i eksterne nettverk og grupper som for eksempel VA Yngre. Det har en uvurderlig stor verdi for de yngre i faget.

Det er sammen vi oppnår den største styrken og bredden i kunnskapen, og blir best i stand til å løse utfordringene vi står overfor.

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›