Bruker helst PE ved styrt boringmog no-dig

Etter drøyt 20 års erfaring med rørarbeider, og spesielt NoDig, har jeg fått god kjennskap til de ulike rørmaterialer, og jeg innrømmer gjerne at jeg er blitt mer og mer glad i PE. Dette skal jeg komme nærmere tilbake til, men først litt om veien til dit jeg er i dag. Allerede som guttunge var jeg «visergutt» hos min far i firmaet Sandum AS, og her fikk jeg solid ballast med praktisk arbeid i grøfta og stadig mer utfordrende oppgaver i det jeg vil betegne som nybrottsarbeid innen gravefrie metoder.  

Da jeg var med å starte Steg Entreprenør AS i 2012 ønsket vi å være med å utvikle NoDig som fagområde, men etter hvert har vi utviklet oss til å bli en entreprenør som tar alle typer oppdrag som totalentreprenør, hovedentreprenør og underentreprenør. Vi har også et godt etablert samarbeid med det danske entreprenørfirmaet Østergaard, spesielt innen ulike NoDig metoder. Vi vil gjerne komme tidlig inn i de ulike prosjektene slik at vi kan være med å legge til rette for de beste valgene både med tanke på metode og valg av materiell.  

Utvikling av NoDig som fagområde

Det er gledelig at byggherrer nå er blitt langt mer åpne for totalentrepriser og samhandlingskontrakter. Jeg mener byggherrene med disse kontraktsformene får mer for pengene ved at entreprenøren er involvert tidlig i prosessen. Da kan vi sammen bruke tida vår på gode løsninger framfor å diskutere økonomi på grunn av dårlig prosjektering.  

PE-materialet  

Jeg har jobbet med PE like lenge som jeg har vært aktiv i bransjen. Hovedgrunnen til at jeg foretrekker dette rørmaterialet på ulike anleggsjobber er at dette er et fleksibelt rørmateriale. Det kan speilsveises og er dermed strekkfast fra punkt A til punkt B.   

Jeg mener det er en stor fordel å kunne legge et helsveiset  strekkfast rør også ved konvensjonell graving.  Et strekkfast rør uten spissende og muffeskjøt fra èn kum til en annen, der PE-delen kan skrues fast i  kumgodset, opplever jeg som den beste og tryggeste løsningen for et anlegg som skal holde i flere generasjoner. Med denne løsningen har vi «hel ved», som også er garantert korrosjonsfri.  

Foretrekker PE som rørmaterialet på ulike anleggsjobber

Kvalitetsforbedring som merkes 

Materialkvaliteten har utviklet seg i positiv retning de siste 20 årene. Vi har gått fra PE 80 til PE 100. Vi har fått  RC og RC+, som er betegnelser bransjen kjenner godt til. Dette innebærer helt klart en kvalitetsforbedring gjennom økt ringstivhet og strekkbelastninger. PE-materialet er blitt enda mer motstandsdyktig mot riper.   

Vi er avhengig av fleksibiliteten i forbindelse med styrt boring. Et eksempel er en jobb vi nylig har utført på Noresund i Krødsherad kommune. Her kunne vi sveise ferdig de lengdene vi hadde behov for i forbindelse med installasjonen. Her var det boring under vann og innføring i sjø, og da var PE etter min mening eneste alternative løsning.  

Les mer på vår fagside om PE-rør: PE-rør - det fleksible og sterke valget

Ta deg råd til PP-kappe 

PE-rør med beskyttelseskappeStadig flere kommuner velger PE-rør med beskyttelseskappe «for å være på den sikre siden». Utviklingen av kappe skjedde faktisk i et samarbeid mellom Hallingplast og Sandum AS.

Før kappa ble lansert var det vanlig å gå opp en trykk-klasse, nettopp for at røret kunne tåle den røffe behandlingen det kan bli utsatt for, spesielt med styrt boring. Vi ønsker jo å installere rør med minimalt skadeomfang selv om røret skulle komme i kontakt med krevende masser i forbindelse med  inntrekkingen. Derfor anbefaler vi alltid å benytte PP-kappe på trykkledninger  ved NoDig-utførelser.  Ekstrakostnaden er svært beskjeden. Jeg syns  imidlertid det ikke er så påkrevet på trykkløse ledninger.  Rørkostnaden på et prosjekt er en liten del av totalkostnaden pr meter, og om man spanderer på seg en kappe så er det ikke det som eventuelt vil velte lasset.  

Stadig større prosjekter med PE  

Noen hevder at PE egner seg godt opp til maksimum 600 mm, men vi opplever at prosjektene blir større og større og dermed blir det også en økning i dimensjonene og i lengden på strekkene. Nå er det ikke lenger uvanlig at vi legger strekk opp mot 7 til 8.000 meter og med dimensjoner på 710 og 800 mm. For vår del er det PE som gjelder selv om dimensjonene blir større. For styrt boring har vi utstyr for å kjøre opp til 1200 mm.  Oppdrag for NRV i år innebærer styrt boring på både 800 og 900 mm som skal være varerør for en 710 mm vannledning i PE. Ved å benytte rør i rør på denne måten har ledningseier full lekkasjekontroll og det er også en ekstra sikkerhet ved kryssing av veier og annen infrastruktur.  

Stadig større prosjekter med PE  

Bestillerkompetanse i kommunene 

I spørsmålet om bruk av PE i norsk vannbransje opplever vi som entreprenør ulik bestillerkompetanse rundt om i kommunene.  Det gjelder både ved valg av metoder og rørmateriale.  Vi merker raskt om beslutningstakere er genuint interessert i faget, og det er gledelig at interessen for rørmaterialer er stigende.

Les også: God bestillerkompetanse er alfa og omega for V/A-suksess

PE i norsk vannbransje

Det er også gledelig at mange kommuner nå har utarbeidet konkrete handlingsplaner for å ta igjen noe av det store etterslepet på både vann og avløpsnettet. Det betyr at vi har gode ordrereserver og vi ruster oss for å levere gode prosjekter over hele landet, med PE som vårt førstevalg.   

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›