Viktig å sjekke at ledningen føres inn med riktig vinkel i inntrekkingsgropa.

Et nitid forarbeid og mange nett-konferanser med leverandøren i Skottland, Die Draw Ltd UK, grunnet korona-situasjonen, ble avsluttet med en vellykket installasjon med den såkalte Die Draw metoden. Installasjonen av en 360 meter lang hovedvannledning ble gjennomført i Kongsberg i begynnelsen av juli.

Vi følte oss trygge på at denne operasjonen skulle gå etter planen, og inviterte derfor et utvalg ledningseiere, rådgivere og leverandører til å overvære selve inntrekkingen av det spesialbestilte PE-røret fra Hallingplast.

Installasjonen skjedde under fylkesvei 40 og med jernbanelinja inn til Kongsberg som nærmeste «nabo».

Les også: Styrt boring nærmest i blinde gjennom avfallsdeponi på Romerike

Slik gjøres det

Die Draw metoden går ut på at PE-røret trekkes gjennom en trakt, på engelsk en Die. Derav navnet Die-Draw. Det tynne røret, i dette tilfellet på 13 millimeter, blir krympet med 10-12 prosent når det trekkes inn med vinsj i vertsrøret.

PE-ledningen ble sveiset sammen i to lengder på henholdsvis 180 meter og 220 meter. Deretter ble de to lengdene sveiset sammen og plassert langs fylkesvei 40 før inntrekkingen kunne starte. Trekk-kraft fra den 40 tonn sterke vinsjen og motstand gjennom trakt fører til strekk i lengderetning og påfølgende midlertidig reduksjon av PE100’s dimensjon. Når PE100 røret er trukket gjennom avlastes trekk-kraft fra vinsj og mothold fra trakt. Røret trekker seg da sammen og utvider seg til et «tight-fit»-rør i vertsrøret. Dette gir maksimal indre diameter og optimal strømnings-kapasitet.

PE100-ledningen er trukket gjennom trakta og komprimmert med 10-12 prosent, konstaterer John Tore Madsen og prosjektleder VA i Kongsberg kommune, Jostein Dalshagen.PE100-ledningen er trukket gjennom trakta og komprimmert med 10-12 prosent, konstaterer John Tore Madsen og prosjektleder VA i Kongsberg kommune, Jostein Dalshagen.

Praktiske forberedelser

Selve trakta blir montert på en betongsokkel for å sikre at innføringspunktet ikke forskyver seg under inntrekkingen. Det var svært viktig for at det nye røret skulle få en så skånsom reise som mulig inn i det eksiterende duktile røret med en innvendig dimensjon på 400 mm. PE-ledningen med betegnelsen PE100 RC, SDR 33, hadde en utvendig dimensjon på 425 mm. Vi valgte også å benytte en spesialkonstruert vinsj fra Die Draw Ltd UK i mottakspunktet. Die Draw Ltd tok seg av prosjekteringen av PE-rør og spesialutstyr. Pipeliner leverte også spesialutstyr i tillegg til å stå for prosjektledelse og utførelse, mens Hallingplast AS produserte PE-rørene, som altså var prosjektert av Die Draw Ltd for dette oppdraget.

God stemning under inntrekkingen i Kongsberg. Fra venstre Roar Sannem, Hallingplast, Tor Heggernes, Pipeliner, Jostein Dalshagen, Kongsberg kommune og Josef Luidold, IVAR Stavanger.God stemning under inntrekkingen i Kongsberg. Fra venstre Roar Sannem, Hallingplast, Tor Heggernes, Pipeliner, Jostein Dalshagen, Kongsberg kommune og Josef Luidold, IVAR Stavanger.

Kritiske prosjekteringsparametere

Dersom man skal benytte begrepet NoDig er det viktig å sørge for minst mulig graving. Det betyr begrensninger på gravehull for innføring og mottak av ledningen. Innerdiameter på vertsrøret må være klar definert. Det samme gjelder ønsket trykk-klasse. Posisjonering og vinkel på bend og eventuelle stikkledninger må også kartlegges.

Krav til ringstivhet og tilstand på skjøter og vertsrørets generelle tilstand, er selvsagt informasjon som må ligge til grunn for operasjonen. I Kongsberg var det et helt nytt ledningsstrekk som måtte rehabiliteres. Under trykktesting viste det seg at ledningen rett og slett ikke «holdt vann». Entreprenøren klarte ikke å finne ut hvor lekkasjene hadde oppstått, og kunne dermed heller ikke sette i gang en enkel punktreparasjon. Ny oppgraving av hele ledningsstrekket langs en av innfartsveiene til Kongsberg var heller ikke en aktuell problemstilling, og dermed kom Die Draw-metoden opp som en aktuell løsning.

Les også: Hva er levetiden på et PE100RC trykkrør

En spennende morgen

For å unngå overoppheting av den 13 mm tynne PE-ledningen startet installasjonen denne fredagen i juli allerede klokka fem om morgen, og på grøftekanten dukket det opp inviterte representanter fra rådgiverselskaper, ledningseiere, leverandører og også en doktorgradsstipendiat på NoDig-metoder som ønsket å overvære den historiske begivenheten.

Det var nesten som en stille og historisk «høytidsstund» da vinsjen startet opp og forsiktig trakk PE-røret de første centimeterne gjennom den trange trakten.  Mange ukers forberedelse ble testes ut i praksis, og de siste justeringer med vinkler og retninger ble foretatt. Det gikk svært sakte og kontrollert de første meterne, men så økte inntrekkingen suksessivt opp til fem meter i minuttet.

Det var første gang denne type rør ble benyttet i et kommunalteknisk anlegg i Norge, men Hallingplast har levert flere hundre kilometer av samme rørtype til offshoreindustrien som en korrosjonsbarriere på SubSea rør.

Selve trakta blir montert på en betongsokkel for å sikre at innføringspunktet ikke forskyver seg under inntrekkingen.Selve trakta blir montert på en betongsokkel for å sikre at innføringspunktet ikke forskyver seg under inntrekkingen.

Comeback for metoden

NCC gjorde en pilot på tilsvarende metode for Bærum kommune allerede for 20 år siden. Dette er til nå er den eneste installasjonen i Norge, og årsaken er at British Gas fant metoden så interessant at selskapet på dette tidspunktet kjøpte patentet og lisensrettigheten til produktet. Samtidig ble produktet trukket ut av drikkevannsmarkedet over hele verden.

Metoden og PE-rørene ble i stedet benyttet som en korrosjonsbarriere på SubSea rør for hovedsakelig vanninjeksjonsrør i Nordsjøen og andre steder i verden. Høsten 2018 gikk patentet ut og noen av de personene som hadde jobbet med produktet i mange år, startet opp selskapet Die Draw Ltd. i Skottland for å gjenoppta drikkevannsmarkedet.

Pipeliner har hatt kontakt med Die Draw siden slutten av 2018 og har markedsført produktet i Norge siden høsten 2019. NCC i Sverige har for øvrig en tilsvarende avtale for det svenske markedet.

Det eksiterende duktile røret hadde en innvendig dimensjon på 400 mm, mens PE-ledningen med betegnelsen PE100 RC, SDR 33, hadde en utvendig dimensjon på 425 mm. Den ble krympet ned med 10-12 prosent under inntrekkingen.Det eksiterende duktile røret hadde en innvendig dimensjon på 400 mm, mens PE-ledningen med betegnelsen PE100 RC, SDR 33, hadde en utvendig dimensjon på 425 mm. Den ble krympet ned med 10-12 prosent under inntrekkingen.

Minimal graving

Oppdraget i Kongsberg ble utført som en underentreprise for byggherre Implenia, og metoden ble benyttet for å unngå unødig graving i den nye fylkesveien gjennom Kongsberg. Statens veivesen ønsket ikke å grave opp ledningen for å finne lekkasjene. Prosjektleder for vann og avløp i Kongsberg kommune, Jostein Dalshagen, fulgte også installasjonen ved Gomsrud i Kongsberg med stor interesse. Han uttrykte glede over at kommunen nå endelig kan ta den nye vannledningen med et driftstrykk på 8,5 bar, i bruk.

Spenningen utløst for anleggsleder John Tore Madsen, som ledet operasjonen på Kongsberg.Spenningen utløst for anleggsleder John Tore Madsen, som ledet operasjonen på Kongsberg.

100 års levetid

Årsaken til at Implenia valgte å gå for denne metoden var fordi rørleverandøren Hallingplast går god for en levetid på minst 100 år så lenge installasjonen og håndteringen av de nye rørene gjøres forskriftsmessig. Vi i Pipeliner kunne også vise til at denne metoden ville gi størst indre diameter i røret etter installasjon. Vi foretok beregninger som viser at vi faktisk øker strømnings kapasiteten etter installasjon av PE-røret sammenlignet med originalrøret. Dette er et produkt vi har stor tro på, og som kan framstå som et godt alternativ til utblokking. Jeg mener metoden er en god tilvekst til «verktøykassa» innen NoDig.

Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE) Last ned nå ›