Dykkerteknikk graver ned sjøledning med spylemaskinEn bil på ville veier? Nei, dette er en unik gravemaskin for sjøledninger. Dykkerteknikk AS  beskytter kabler og rør ved å grave dem ned i havbunnen. Trenching-metoden er norsk, utviklet på 70-tallet og fungerer på løsmasse- og leirebunn helt fra flomålet. Her forteller driftsleder Fredrik Rusten om utstyret og metoden som ble utviklet av hans far.  

Dykkerteknikk AS leverer et spekter av anleggs- og montasjearbeid ved og i sjø. Ett av våre viktigste arbeidsområder er å grave ned kabel, trekkerør og vann- og avløpsrør. Nedgraving i bunnen gir en best mulig beskyttelse for kabel og rørledning, og fjerner samtidig rørledningen som et fremmedlegeme på bunnen.  

Grøfter i sjøbunnen graves med en spesiell type utstyr spesiallaget akkurat for slik "trenching".  

Metoden bygger på s.k. fluidisering av sjøbunnen. Et stort volum av vann spyles ned i underlaget, og graver en grøft ved å løse opp massene i underlaget.

Hjulgående spylemaskin graver sjøledninger ned i bunnen 

Spylemaskinen er en hjulgående konstruksjon som ruller på bunnen. Den trekkes framover av det samme trykket som graver i underlaget.

Maskinen senkes ned med kran fra moderfartøyet og settes oppå røret eller kabelen som skal graves ned. Den klemmes fast i ledningen med ruller, og dermed er vi klare til start. 

Spylemaskin på sjøbunn - Dykkerteknikk AS

Spylemaskinen er involvert i tre av fire virksomhetsområder hos Dykkerteknikk AS.  

Spylemaskin til trenching av grøft på sjøbunn

Dagens spylemaskin er konstruert av Halvor Snellingen, som også var med på utviklingen av den første maskinen for Dykkerteknikk AS på 70-tallet.  

En 550 hk pumpe på moderfartøyet setter på et voldsomt volum gjennom slangene ned til spylemaskinen. Vannet går ut gjennom dyser og ned i bunnen, og begynner gravejobben ved å fluidisere underlaget. Samme prinsipp som om du dytter en vann- eller hageslange ned i løsmasser på bunnen av en kum eller dam: Trykket løser opp løsmassene og lager et "hull i bunnen".  

Store mengder vann blåses nedover og bakover, og sørger for både grøftegraving og fremdrift. Hastigheten på fremdriften kontrolleres av operatøren ved å klemme på tilførselsslangen til spylemaskinen. 

Selskapet Dykkerteknikk AS´ historie går tilbake til 1976, da det ble etablert av Olaf Rusten og Magne Prestegården.  

Kraftkabler revet av 

På den tiden var det et økende fokus på kraftkabler som ble revet av som følge av uvær eller også uheldig ankring av skip. Forskjellige aktører prøvde å sikre kablene med ved å legge over betong, og diverse andre metoder. Så fant man ut at man kunne spyle ned kablene ved å fluidisere sjøbunnen med vanntrykk. Først prøvde man for hånd.  

Olaf Rusten og Magne Prestegården fant ut at det var mer effektivt å sette spylerør på en maskin. I samarbeid mellom dem og konstruktør Halvor Snellingen ble den første maskinen konstruert og tatt i bruk. Det fungerte godt, og de hadde mye arbeid med å sikre kraftkabel på sjøbunn i årene etter.  

I 1993 solgte de teknologien til Alcatel STK, som videreutviklet den til bruk på dypere vann. Selskapet Dykkerteknikk AS gikk inn i Veidekke som sjøentreprenør. Derfra ble selskapet i 2014 overtatt av nåværende eiere.  

Selskapet fokuserer nå på fire ulike markedsområder:  

  • Sjøkabel 
  • VA-anlegg 
  • Akvakulturbransjen, med vanntilførsel til oppdrettsanlegg på land 
  • Anleggsdykkerjobber og kaiarbeider 

Spyleutstyret omtalt i denne artikkelen er mer eller mindre delaktig i de tre første områdene.  

Kabel til vindmølleparker 

Det siste året har vi vært involvert i flere kabelprosjekter. Noe i Norge, det meste i øvrige land i Europa. Teknologien vi bruker følger akkurat det samme prinsippet, men har blitt oppdatert med moderne sensorer og styresystemer.  

Utstyret vi bruker i dag er utviklet av Halvor Snellingen. Samme mann som var med på å konstruere den første maskinen på 70-tallet, og som også har konstruert Nexans dypvannsgravemaskin.  

Trenching av grøft på sjøbunn - Dykkerteknikk AS

750 kubikkmeter vann i timen fluidiserer massene og holder grøfta åpen til røret eller ledningen får lagt seg nedi.  

Trenching av grøft på sjøbunn - Dykkerteknikk AS

Denne vinteren har vi hatt et interessant og utfordrende prosjekt i Skottland, i forbindelse med ilandføring av tre eksportkabler til en vindmøllepark. De innerste 250 meter av ilandføringsområdet er underlagt strenge begrensninger på når man får lov til å arbeide der.  

Der skal vi grave ned en ledning med SESU XL som trekkerør til kabelen. Med et ferdig etablert trekkerør er gravingen unnagjort utenom den begrensede perioden. Det gir en større tidsmessig fleksibilitet når kabelfartøyet kommer og kabelen skal trekkes i land.  

Når kabelen kommer bistår vi med å få den trukket gjennom røret, før vi graver den ned fra røret og 2,5 kilometer videre ut til det er dypt nok til at Nexans fjernstyrte dypvannsmaskin kan ta over. Dette er satt opp som en fjernstyrt operasjon uten dykkere i vannet. 

Grense på 100 meters dybde 

Vårt utstyr har en begrensning på 100 meters dyp. Dette er mest begrenset av at vi har pumpen på moderfartet på overflaten. På større dyp er operasjonen avhengig av å ha en pumpe nede på maskinen.  

Metoden gjør det enkelt og effektivt å grave rør og kabel ned i sjøbunnen. Der ligger den godt beskyttet. Det tilførte volumet av vann skaper et overtrykk som gjør at grøfta holder en viss form så lenge du har det trykket. Når trykket forsvinner, så kollapser grøfta. Da ligger røret nede i den, begravet så pent og sporløst at det knapt er mulig å se.  

Det er en miljømessig svært snill måte å grave ned ledninger på, sammenlignet med eksempelvis gravemaskin eller plog.  

Løsmasser med partikkelstørrelse fra mudder til stein av en viss størrelse samt leire med lave plastiske egenskaper kan fluidiseres. Grøftegraving med denne metoden er gjennomførbart helt fra vannkanten i flomålet.  

Fredrik Rusten - driftsleder i Dykkerteknikk AS.

Fredrik Rusten er COO - driftssjef - i Dykkerteknikk AS.

Billig alternativ til horisontalboring 

Vi har erfaring med at metoden er et billig alternativ til horisontalboring i masser der det er aktuelt. Det er en gunstig løsning der massene tillater det. Ofte vil nedgraving av kabel med denne metoden ta bort mye av behovet for trekkerør til kabel.  

Dykkerteknikk AS har flere oppdrag på blokka med ilandføring av kabel fra vindmølleparker med trøblete landgang. Metoden er også godt egnet for rørledninger opp til relativt store dimensjoner.

På prosjektet i Skottland skal en ledning med 677 mm ytre diameter graves ned til tre meters dyp.  

Graver grøft til ilandføring av kabel på strand - Dykkerteknikk AS

Dykkerteknikk AS har flere oppdrag på blokka med ilandføring av kabel fra vindmølleparker med trøblete landgang. Dette (over og under) er i Danmark. 

Graver grøft til ilandføring av kabel på strand - Dykkerteknikk AS

 

Trenching av grøft til sjøledning - Dykkerteknikk AS

Metoden fungerer fra flomålet til 100 meters dyp, og på det meste av løsmasse- og leirebunn. 

Til alle dimensjoner 

Det gir et enormt massevolum med tanke på at man må ha åpen grøft i omkring 20 meter for at det stive røret skal legge seg ned. Ned til én meters dyp er det relativt enkelt. Dypere enn det, så kreves det mye hestekrefter og kunnskap for å få det riktig.  

Vi har et katamaran moderfartøy godt egnet til arbeid på aktuelle vanndybder, og vi har en pumpe- og utstyrspark godt tilpasset arbeidsområdet.  

Spylemaskinen kan benyttes på de aller fleste dimensjoner, så lenge det er en ledning med jevn dimensjon. Den er uegnet til ledning med utvendige lodd eller andre store variasjoner i dimensjon.  

Katamaranen MPV Sophie - moderfartøy og arbeidsplattform ved trenching til sjøledninger - Dykkerteknikk AS

Katamaranen MPV Sophie er moderfartøy og arbeidsplattform på Dykkerteknikk AS´ operasjoner med grøftegraving i sjø.  

Katamaranen MPV Sophie - moderfartøy og arbeidsplattform ved trenching til sjøledninger - Dykkerteknikk AS

Katamaranen MPV Sophie - moderfartøy og arbeidsplattform ved trenching til sjøledninger - Dykkerteknikk AS

 

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›