PP_Grunnavløpsrør stablet og klare for leveranse

PP-materialet seiler i medvind i det norske markedet. Det siste året har etterspørselen økt betydelig fordi stadig flere ledningseiere og rådgivere oppdager fordelene med kombinasjonen av formstabilitet, materialstyrke og fleksibilitet for avløpssystemer. At PP-materialet er 100 prosent resirkulerbart og ikke inneholder noen miljøfarlige stoffer blir vektlagt i stadig sterkere grad.

De fleste avløpssystemer på markedet er sammensatt av minst to materialer, og benytter ofte PP kun til rørdeler og kummer. Hallingplast er en av få leverandører på markedet som utelukkende bruker PP i hele systemet.

Jeg mener vårt produktprogram er godt egnet for våre nordiske forhold og dekker dimensjoner fra DN75 til og med DN630 med 1, 3 og 6 m som standardlengder. Programmet dekker rør, rørdeler, kummer og verktøy.

New call-to-action

Fossilfrie rør kommer

I en tid der klima og miljø har svært stort fokus, slik vi opplevde i den norske valgkampen i høst, er det også gledelig å fortelle at vi nå er godt i gang med et sertifiseringsprogram for grønne, fossilfrie PP-rør. Her kommer råmaterialet fra skogsindustrien i Finland. Her produseres det «grønn olje» av skogsavfall, og av dette kan våre råvareleverandører produsere pellets som vi kan benytte i vår PP-produksjon. Innovasjon koster penger, og foreløpig er råvareprisen betydelig høyere enn på tradisjonelle PP-materialer. Vi håper å kunne levere fossilfrie PP- og PE-produkter allerede neste år.

Grunnavløpsrør i PP produseres på egen helautomatisk produksjonslinje hos Hallingplast.

Grunnavløpsrør i PP produseres på egen helautomatisk produksjonslinje hos Hallingplast.

Et fleksibelt rør-materiale

Polypropylen, PP er en polyolefin som har et bredt bruksområde, til alt fra små plastartikler og innpakking av sjokolade, og i vårt tilfelle til produksjon av rør og rørdeler. PP er et fleksibelt materiale.

Fortrinn ved polypropylen er stor dekkeevne, og at det ikke absorberer væske. Materialet kan ikke angripes av bakterier.

Den PP som benyttes i grunnavløpssystemer har flere egenskaper som gjør den spesielt egnet for de nordiske forhold, både under installasjon og drift. Tetningssystemet Safety-Lock med en fastlåst EPDM gummipakning sørger også for en sikker og god skjøt, om man ikke velger å sveise rørene sammen.

Tåler sterk kulde i anleggsperioden

På tross av rørenes stivhet, følger de setninger og bevegelser i terrenget som ellers ville forårsaket sprekkdannelse. Materialet er slagseigt ned til - 20°C og er derfor ideelt ved installasjon i et nordisk vinterklima. 

Hallingplast leverer ringstivhetsklasse SN8 som standard, og SN10 og SN16 når det er påkrevd. Rørledning langs skinnegang eller på steder hvor det er liten mulighet for tilstrekkelig overfylling på lagte rør er eksempler på bruksområder for SN10 og SN16.

PP har særdeles gode sveiseegenskaper. Et komplett rørsortiment for elektrosveising gir mulighet for et avløpsnett med strekkfaste skjøter. 

Marginal markedsandel

PP og PVC rør brukes gjerne om hverandre, og mange ganger er ikke hverken entreprenør eller ledningseier oppmerksom på forskjellen. PVC-rør er tradisjonelt sett billigere enn PP-rør, så dersom man ikke tar ett aktivt valgt er det gjerne dette materialet man får levert på anleggene. I Norge er PP mindre utbredt enn i f.eks. Sverige, og noen Norske kommuner har også valgt å gå på PP-rør.

Det siste året har etterspørselen økt betydelig fordi stadig flere ledningseiere og rådgivere oppdager fordelene med kombinasjonen av formstabilitet, materialstyrke og fleksibilitet for avløpssystemer, skriver Snorre Fladberg.

Det siste året har etterspørselen økt betydelig fordi stadig flere ledningseiere og rådgivere oppdager fordelene med kombinasjonen av formstabilitet, materialstyrke og fleksibilitet for avløpssystemer, skriver Snorre Fladberg.

Resirkulerbart materiale

PP-materialet er som nevnt hundre prosent resirkulerbart. Under produksjonen blir det alltid noe svinn i form av vrak eller rester i oppstartsfasen. Dette kan enkelt gjenbrukes i kabelrør, som ikke har samme krav til jomfruelig råstoff. Dette er en av grunnene til at jeg har sterkt tro på PP-rør som et rør for framtida også i det norske markedet. Jeg tror fokus på bærekraft, sirkulær økonomi, gjenbruk og så videre blir stadig sterkere. Her snakker vi om et materiale som har en levetid på minimum 100 år. Det oppstår ingen korrosjonsproblemer, har meget god sveisbarhet og slagfasthet i kulde, noe som er spesielt viktig ved installasjon på vinterstid. PP tåler høye temperaturer og er mer varmebestandig enn sammenlignbare materialer og inneholder ingen miljøfarlige stoffer.

Innvendig er det glatte rør, som gir minimalt friksjonstap og rørene har høy ringstivhet. Det er ikke for ingenting Polypropylen (PP) har vært benyttet både i rørsystemer, innen bilindustri og i ulike industrielle områder i en årrekke. PP-rørene er beregnet for selvfall, og dersom det er trykkrør er det PE som gjelder.

Vi ser at stadig flere ledningseiere velger PE også på selvfallsledninger, men dette er da mest i forbindelse med NoDig prosjekter der man er redd for setninger og ofte benytter styrt boring, trekking eller utblokking.

Les også: Styrt boring helt på jordet (NoDig)

To viktige egenskaper

For det første kan et PP-rør sveises slik at det blir strekkfast. Hallingplast produserer avløpsrør i PP helt opp til 630 mm.

Det andre punktet jeg vil gjenta er materialets resirkulerbarhet. Vi kan få en rekke nye produkter av rør eller rørdeler som ikke benyttes i et prosjekt av ulike årsaker.

Det er denne pelletsen som benyttes i de oransje PP-rørene.

Det er denne pelletsen som benyttes i de oransje PP-rørene.

Liten grad av samordning

Vi registrerer at det er mange ulike ønsker fra de ulike kommunene. Det er liten grad av samordning og felles normer. For grossistene betyr dette et dobbelt lagerhold, noe som ikke er ønskelig. Det blir mer plunder og heft, for å si det litt populært.

I dag er det noen få kommuner som eksempelvis krever eller ønsker å benytte PP-produktene, mens andre kommuner kun benytter PVC. Mye er basert på en faglig begrunnelse, kombinert med tradisjon og en del synsing. Jeg tror de kommunene som har et sterkt fokus på klima og miljø også velger et materiale som er lett å resirkulere der det er mulig å ta dette valget.

Moss er en av kommunene som i dag har innført krav om bruk av PP-rør. Lørenskog er i en fase der dette blir vurdert.

Hvite flekker skaper forvirring

Stadig flere ser på PP som et framtids-alternativ. Denne rørtypen gir rask tilbakemelding på om det er oppstått en deformasjon i anleggsperioden.

Dette har forøvrig skapt noe forvirring i bransjen. Dersom det oppstår en hvit flekk på et PVC-rør vil rørinspektøren fastslå at røret er forringet, enten ved et slag eller en annen skade. Det betyr i mange tilfeller at det blir nødvendig å grave opp det aktuelle strekket. Dersom det oppstår hvite flekker på et PP-rør er dette en bekreftelse på at røret har høy standard. Det er utgitt en egen rapport om dette fenomenet under navnet «stress whitening». Det er viktig at rørinspektørene er klar over denne forskjellen, uansett hvilket materiale som velges. Litt forsinket kan jeg kanskje si «godt valg».

Last ned gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE)