hallingtreff22-fabrikk-1000

Hallingtreff 2024 er like rundt hjørnet. Vannbransjen skal digitalisere, vi skal forholde oss til EUs nye avløpsdirektiv og vi skal få fart på fornying av vann- og avløpsnettet. Hvordan gjør vi det – i praksis? Her forteller Borghild T. Folkedal og Martina Bergh Svedahl om arbeidet med programmet til det kommende Hallingtreff.

I januar er det Hallingtreff igjen. Da får vi møte bransjen på Hallingplast-fabrikken og på Geilo igjen. Vi har vært så heldige å få jobbe med organisering og avvikling av Hallingtreff gjennom mange år.

Det er akkurat like spennende og moro nå som første gang, og for hvert år gleder vi oss litt mer til å møte folk på Hallingtreff igjen.

New Call-to-action

Ja, og så Peder da!

Peder Røyrvik. Rørlegger, lokal helt og selverklært “wisserbesser” som setter sitt umiskjennelige og muntre preg på konferansen.

hallingtreff22-peder-1000

Hallingtreff 2024

Nå er vi tilbake til å arrangere Hallingtreff i januar igjen. Akkurat som vi og deltakerne har blitt vant med gjennom årene. Sist var det i juni, som en konsekvens av restriksjoner under pandemien. En undersøkelse blant deltakerne viser et flertall som ønsker at Hallingtreff skal være i januar, ikke om sommeren. De vet hva de snakker om: Mange av deltakerne kommer igjen og igjen, år etter år.

På Hallingtreff møtes folk med så forskjellig bakgrunn. Praktikere, teoretikere og smarte oppfinnere. Supererfarne folk som vet “alt” om de praktiske sidene ved drift.

Entreprenører og ADK-rørleggere. Rådgivere, selgere og forskere. Og ikke minst de yngste fagfolkene, på vei inn i bransjen med den nyeste kunnskapen og fingerspissfølelse med digitale verktøy.

collage-hallingtreff-1000

Hallingtreff - mest for praktikerne

Mest av alt er Hallingtreff fortsatt praktikernes treff. Ikke i den forstand at bare de som stiller på jobb i vernesko og gule klær har nytte av å delta, men fordi hele innholdet og programmet er praktisk fokusert. Da blir det interessant for alle, også på tyngre temaer som forskrifter og EU-regulativer.

hallingtreff-jonas-nilsagard-tensioncam-6160

Programmet på Hallingtreff 2024 er i hovedtrekk ferdig. Det er satt opp av en komité med fagfolk fra rådgivere, akademia og utførende entreprenører. I år har vi også fått med VA-Yngre, som gir viktige impulser til å bringe Hallingtreff fremover.

Programmet følger den samme “oppskriften” som før:

  • Fokus på praksis, drift og konsekvenser
  • Bred og variert blanding av temaer, innholdstyper og aktører
  • En miks av nyheter og praktiske erfaringer
  • God tid til spørsmål og diskusjoner

Hallingtreff ER denne blandingen. Den er konstant, og en av grunnene til at folk kommer igjen og igjen. Den er det ingen som ønsker å endre på. Faglig blanding og stålfokus på praktiske utfordringer har gitt Hallingtreff den sterke rollen det har som faglig møteplass, som bidrar til å øke kvalitetsbevisstheten i alle ledd av bransjen.

hallingtreff22-utstilling-1000

Hallingtreff er og skal være vannbransjens tankesmie, et sted for diskusjon og erfaringsutveksling blant fagfolk og de ulike aktørene i bransjen.

Digitalisering og datafangst

Så har vi den andre siden: Innholdet må nødvendigvis variere fra år til år. Vi må fornye oss. Hallingtreff skal gjøre akkurat det samme som bransjen og folkene i den: Utvikle seg, følge med i tiden – og gjerne være litt i forkant.

Digitalisering og datafangst er et av hovedtemaene når vi møtes i januar, og kanskje det temaet som mest skiller seg fra innholdet på tidligere Hallingtreff. Der har det alltid blitt snakket om og vist nye smarte løsninger, med høyt teknologisk nivå.

Denne gangen tar vi opp digitalisering og datafangst på systemnivå, der digitale verktøy kombineres med smart organisering for å skape effektive og moderne anlegg. Landskapet der BIM, måling med RTK-droner og ulike programmers evne til å “snakke sammen” bor.

Hva er de praktiske utfordringene der?

Og ikke minst: Hvordan løses de?

vestlia-resort-hallingtreff-2022

Det kommende reviderte EUs avløpsdirektiv er høyaktuelt for absolutt hele vannbransjen, og vil være det i årevis framover. Det er en tung materie. Bare ordene EUs avløpsdirektiv er tung å uttale, for ikke å snakke om hvor tungt det er å lese – for de få som i det hele tatt leser det.

Det skal vi også ta opp, og se på fra en praktisk vinkel. Vi tar tak i én av mange konsekvenser. Det nye direktivet vil medføre langt større bruk av pumpeledninger, for å flytte avløp fra nedlagte og ikke-eksisterende renseanlegg til nye, moderne renseanlegg som oppfyller de kommende kravene.

Avløp: Lange pumpeledninger

Hva betyr det for de som skal drifte disse lange pumpeledningen?

Når vi jobber med å gjøre alt dette tunge, teoretiske mer praktisk orientert, så er nettopp konsekvenser stikkordet. Nye regler får betydning for oss alle.

Hvilke betydninger?

Hva gjør vi for å håndtere det?

Vår hovedoppgave i Hallingtreff-komiteen er å bryte tunge, generelle problemstillinger ned bit for bit, for deretter å kunne si noe konkret om hvordan vi skal få til å møte kravene.

Vi vet at store grep må til for å gjøre ting på andre måter enn i dag. For det MÅ det. Dagens løsninger er ikke rustet for å møte det som kommer. De ble laget for å møte andre krav. Nye krav krever nye løsninger. De som har jobbet med og stått i dagens løsninger i mange år, de vet hva som fungerer. Og ikke fungerer. De kan gi verdifulle innspill om endringer og effektivisering i de nye løsningene.

debatt-materialvalg-hallingtreff-2020

Digitalisering og lange avløpspumpeledninger er bare to av mange temaer Hallingtreff 2024 dekker. Flere temaer og detaljer kommer ut når programmet publiseres i høst. Fellesnevneren i alt dette er at nye ideer får møte erfaring og praksis.

Gode ideer møter praktisk erfaring

Vannbransjen – inkludert avløp – må mer enn noen gang drive nyvinningsarbeid. Når vi gjør det, så må vi også ta en fot i bakken, og se på hva som fungerer i dag. Vi trenger “Petter Smart-er” med gode ideer.

Vi trenger akkurat like mye de som har sett hvordan ting fungerer i praksis. Praktikeren er viktigere enn noen gang i alt det nye. Vi skal investere så utrolig mye penger framover.

Vi kommer til å gjøre alt for mange feilinesteringer om vi ikke har med de som vet hvordan ting funker.

hallingtreff22-scene2-1000

Så har vi de yngste. De ferskeste. De mangler – enn så lenge – erfaringen fra de eldste, men sitter også på en kompetanse de mer erfarne ikke har. Vi kan ikke bare gå til de eldste med 30 års erfaring i banken. Vi må koble dem sammen med de nye, som kan digitale verktøy. Ulik kompetanse må kobles sammen.

Det er der vi har Hallingtreff-ånden: Samle, formidle og diskutere kunnskap i alle ledd i verdikjeden. Alle bringer noe til bordet.

Programmet til konferansen i januar er midt i plommen av Hallingtreff-ånden. Vi gleder oss veldig til å møte deg og resten av bransjen på Geilo i januar.

Ja, og så Peder da!

Følg med på Hallingtreffs egen webside for oppdateringer om programmet og påmelding. 

 

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›