Roar Sannem i Hallingplast

Vi har fått en utfordring fra Dag Bruun Tobiassen i Kristiansand kommune om å bli bedre på å framsnakke PE100 RC-materialet. I denne artikkelen forsøker jeg å svare på noen av spørsmålene som stilles.

Da Hallingplast etablerte Rørbloggen høsten 2018 var det med et ønske om å bidra til kompetansedeling og økt kunnskap i bransjen. Det gjør vi best når vi får eksterne, erfarne fagfolk på banen, gjerne med forskjellig ståsted og bakgrunn.

I tillegg ønsker vi som til daglig jobber i Hallingplast å bidra med faglig stoff fra egne rekker, for på den måten å få et samspill mellom oss som produsent og leverandør, og alle dere som har ulike roller ute i markedet. Nærhet til markedet har hele tiden vært viktig for oss i Hallingplast, og vi håper og tror Rørbloggen også kan fylle den funksjonen med nye blogger annenhver uke.

Last ned gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE)

Utfordrer rørprodusentene

Kvalitetsleder for Vann og avløp i Kristiansand kommune, Dag Bruun Tobiassen, er et eksempel på en fagmann med klar og tydelig tale. I artikkelen «Tar i bruk de beste rørmaterialene markedet har å tilby» som ble publisert 8.desember i fjor, utfordrer han rørprodusentene med rette. Han kommer med interessante og relevante synspunkter, som jeg mener fortjener både en kommentar og kanskje også en nyansering. Jeg vet at Tobiassen formulerte seg på en måte for nettopp å skape dialog om et viktig tema, nemlig rørkvaliteter.

Det er viktig å lytte til Tobiassen, som gjennom 35 år har vært tilknyttet vann- og avløpsetaten i Kristiansand. Han har i tillegg engasjert seg i flere arbeidsgrupper og prosjekter i regi av Norsk Vann. Tobiassen har også vært mye brukt som foreleser og han er Norsk vanns representant i Working Group i Nordisk Polymark.

Rørproduksjon hos HallingplastPå fabrikken til Hallingplast produseres PE100 RC-rør i mange dimensjoner.
Her kvalitetssikres deler av produksjonen.

Kvalitet må telle mer enn pris

La meg gå inn på noen av hovedpunktene og synspunktene Tobiassen framfører i sin blogg fra desember i fjor:

Tobiassen skriver: «Jeg har i ulike sammenhenger vært tydelig på at kvalitet må telle mer enn pris. Kvalitet er etter min oppfatning en forutsetning for å kvalitetssikre en bærekraftig infrastruktur. Dette krever imidlertid at ledningseiere i større grad tar høyde for dette i sine anbudsbeskrivelser og ikke fortsetter med å vektlegge pris med 100 prosent. I mange tilfeller er nettopp pris det eneste kriteriet utover minimums krav med referanse til relevante produktstandarder.»

NordiskPolymark / InstaCert må, som Dag Tobiassen nevner, karakteriseres som en suksess, og den vil forsterkes ytterligere når brukerorganisasjonene nå har fått en mer sentral plass i InstaCert styret og de arbeidsgruppene som skal komme med sine anbefalinger til beslutningsprosessen.

Les også: Trygg transport av drikkevann er samfunnskritisk og viktig

Har tapt 10 år?

Tobiassen hevder videre i sin blogg at norsk vannbransje har tapt 10 år på grunn av for dårlig markedsføring av PE100RC.

Det hersker ingen tvil om at denne siste generasjonen rørmateriale er et betydelig knepp opp med tanke på kvalitetsheving. Samtidig mener jeg det er viktig å erkjenne at "standard" PE100 materialet har hatt en glimrende kvalitet i mange 10-år, og det er ingen tvil om at PE100-rørene innfrir kravet til 100 års levetid dersom utførelsen er gjennomført i henhold til de krav som gjelder.

Tobiassen skriver: «Min påstand er at RC-produktet ikke er blitt godt nok markedsført av rørprodusenter eller råvareleverandører. Jeg tør faktisk hevde at kvaliteten i noen sammenhenger er "snakket ned"».

Som rørprodusent må vi ta selvkritikk på at informasjonsflyten ut til markedet kunne vært mer omfattende og «kraftfull» i introduksjonsfasen av RC-kvaliteten (Resistance to Crack).

PE100 RCDa Hallingplast startet å markedsføre PE100RC var det en viss skepsis hos ledningseierne. Dette både fordi produktet var nytt i markedet og fordi prisnivået lå om lag 10 prosent høyere enn standard PE100.

PE100RC ble møtt med skepsis

Vi kunne også vært mer proaktive i forbindelse med lanseringen. Riktignok er RC materialet benyttet så vel i PE gassrør som rør med beskyttelseskappe i mange år. Med bakgrunn i den erfaringen vi har opparbeidet med tanke på markedsføring kan jeg med trygghet love at det ikke skal gå 10-15 år når neste nyvinning innen rørteknologi blir tilgjengelig. Da skal informasjonen gå ut i hele bransjen med bred «utrulling».

Da vi startet å markedsføre PE100RC for 10-15 år siden, var det en viss skepsis hos ledningseierne. Dette både fordi produktet var nytt i markedet og fordi prisnivået lå om lag 10 prosent høyere enn standard PE100. Hallingplast var en mindre synlig aktør i markedet enn tilfellet er i dag da vi tok i bruk RC materialet på to av våre produkter. De ble presentert til utvalgte kommuner, men der møtte vi ingen entusiasme. Kanskje var vi ikke tilstrekkelig pågående og sikkert ikke gode nok pedagoger heller.

I dag har kvalitetstankegangen hos kommunene også endret seg, og de er oftere mer betalingsvillige for kvalitet.

Les mer på vår fagside: PE-rør - det fleksible og sterke valget

Godt eller dårlig rykte

At noen har snakket ned RC materialet tror jeg i så fall må ha vært gjort mot bedre vitende. Når det gjelder pris og tilgjengelighet er nok det noe råstoffleverandørene styrer, der Norge er et for lite marked til at vi kan påvirke det i særlig grad.

Tobiassen skriver: «Felles for alle rørmaterialer er «evig eies kun et dårlig rykte». Det blir imidlertid helt feil å dømme en rørprodusent ut fra det som skjedde for 60 år siden. Teknologien er helt annerledes i dag, og vi må ikke handle ut fra et feil beslutningsgrunnlag.»

Som en liten aktør globalt, men en viktig aktør i det skandinaviske PE rør-markedet har vi hatt som ambisjon at brukerne skal være våre beste ambassadører. Da er det kun kvalitet og et godt rykte som gjelder. Vi blir aldri helt utlært, og vil hele tiden lære og ta til oss positive og mindre positive tilbakemeldinger fra brukerne av de produktene vi leverer. Det anser vi som helt avgjørende om vi som produsent skal leve til at «kun det beste er godt nok»

Les også: Hva er levetiden på et PE100 RC trykkrør?

Fakta om PE100 RC

PE100 RC materialet er en videreutviklet variant av PE100 som har større motstand mot riper og punktlaster. Rørmaterialet testes under tøffere forhold enn standard PE100 for å bevise at røret klarer de belastninger ett trykkrør skal klare, selv med riper og punktlaster under driftstiden. Materialet har samme trykkholdfasthet, og sveises med de samme delene som ett standard PE100 rør.

PE100RC leveres i alle SDR-klasser fra 20-1000mm, og merkes med kvalitetsmerket Nordic PolyMark. Det er i dag et standard PE rørmateriale hos alle de største rørprodusenter i Norge. Ved de tøffeste installasjonene som f.eks. NoDig anbefaler vi heller bruk av JAPI-pipe med tykk PP beskyttelseskappe. 

Noen fordeler med RC Trykkrør:

  • Kan ofte installeres i grøft med stedlige masser <65mm steinstørrelse, evt. <0,5ganger rørets ytterdiameter om sistnevnte er mindre
  • Tåler mer håndtering enn ett standard PE100 Trykkrør
  • Gir ekstra sikkerhet til ledningseier

Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE) Last ned nå ›