Diffusjonstett rør fra Gerodur

For å bli en enda mer komplett leverandør på PE trykkrørsystemer har Hallingplast nå innledet et samarbeid med den tyske rørprodusenten Gerodur. Gjennom dette samarbeidet kan Hallingplast tilby diffusjonstette rør av typen Gerofit REX til det norske og svenske markedet.

Gerodur sin fabrikk ligger i byen Neustadt på grensen til Tsjekkia, og er en del av et konsern som i tillegg til Gerodur har 2 plastrørfabrikker i Sveits under navnet HakaGerodur. Gruppen er familieeid, og de produserer små og store plastrør til mange av de samme bruksområdene som Hallingplast leverer.

På sin egen hjemmeside skriver produsenten at plast med sitt brede bruksområde er deres verden. Basert på ekstrudering finner de en passende løsning for nesten hver utfordring hos sine kunder. Dette er et selskap som operer globalt, og vi i Hallingplast har innledet samarbeid med en produsent som har de samme høye kvalitetskrav som oss.

Hallingplast har gjennom flere år produsert og utviklet det diffusjonstette røret PODI-pipe. Røret har en diffusjonsbarriere av EVOH, som er samme type materiale som brukes som oksygenbarriere i blant annet gulvvarmerør og bensinrør og dessuten til andre bruksområder hvor det må være diffusjonstett.

Høykvalitets PE-rør for vann

Til vannledninger har mange norske kommuner krav om at rørene skal være godkjente i henhold til KIWA sin Watermark sertifisering BRL17101. Dette gjelder for vann som benyttes til drikking, matlaging, tilberedning av mat eller andre husholdningsformål. Kiwa Watermark sertifisering garanterer høykvalitets plastrørsystemer også inne i bygninger.

PODI-pipe fra Hallingplast dekker kun et begrenset sortiment opp til 180mm og kommer ikke gjennom sertifiseringen i henhold til KIWA BRL17101 siden denne gjelder for rør med aluminiumsbarriere. Hallingplast har produsert rør med en diffusjonstett plastkompositt mellom kappe og medierør, men for å oppnå denne typen sertifisering må røret altså ha aluminiumsbarriere. Det er bakgrunnen for at vi nå ønsker å tilby våre kunder Gerofit REX.

Vi vil sørge for god lagerkapasitet og selge disse rørene i Norge og Sverige. Dermed kan vi tilby raske leveringer med god service, sammen med våre egne produkter.

Gerofit REX rør under installasjon. Rørene leveres i standardlengder på 12 meter, men kan leveres opp til 20 meter. I dimensjoner fra 32 til 180 mm kan røret leveres på kveil.Gerofit REX rør under installasjon. Rørene leveres i standardlengder på 12 meter, men kan leveres opp til 20 meter. I dimensjoner fra 32 til 180 mm kan røret leveres på kveil.

Rør for store og mindre kommuner

De store bykommunene Oslo, Bergen og Trondheim har vært de viktigste kundene av diffusjonstette rør. Men mange mindre kommuner har bestilt denne type rør ved framføring av vannledninger over industriområder, søppelfyllinger eller spesielt bensinstasjoner, hvor man frykter innlekk av petroliumsprodukter i grunnen. Det er jo nettopp i forbindelse med forurensede grunnforhold det er viktig å bruke diffusjonstette rør.

Det skandinaviske markedet er for lite til at vi i Hallingplast kan bygge opp en egen produksjonslinje for denne type diffusjonstette rør. Gerodur har betydelige markedsandeler i hele Europa og har dermed et volum som forsvarer produksjon av dette nisjeproduktet.

Les også: En spennende reise med PP-materialet

Bør benyttes på stikkledninger

Det er et tankekors at stikkledningsmarkedet er nærmest fraværende. Det er nettopp ved de minste dimensjonene faren for innlekk er størst. Her er det tynne rørvegger. På en 32 mm vannledning er rørveggen kun på 3 millimeter og et lukt- eller smak molekyl kan over tid vandre gjennom PE-veggen dersom vannledningen ligger i ei myr eller nær en bensinstasjon. Dersom veggtykkelsen dobles er sjansen for inntrengning svært liten.

Les også: Fjerner lekkasjer med rør-i-rør

Ansvar for stikkledninger

Diskusjonen om hvem som skal ha ansvar for stikkledninger pågår fortsatt i norsk vannbransje. Dersom private huseiere skal investere i diffusjonstette rør vil kostnaden på anlegget bli vesentlig høyere enn ved en standard vannledning. Kommunen har et ansvar for å levere trygt og godt drikkevann fram til abonnentene, men her er det en fare for at vannet kan få redusert kvalitet. Her har Trondheim kommune tatt et tydelig ansvar ved å benytte diffusjonstette rør og dessuten legge vannledninger i varerør for å unngå oppgraving dersom det skulle oppstå et brudd eller en lekkasje. Noen kommuner har tatt over eierskapet også av stikkledninger inn til tomtegrensa, mens andre praktiserer en ordning der private abbonenter eier både stikkledning og anboringsklammeret.

Det kan være katastrofalt for en abbonent som har sin tilkobling på motsatt side av eksempelvis en fylkesvei. Kostnadene vil bli svært høye dersom et brudd eller lekkasje oppstår under veien så lenge huseieren eier ledningen helt fram til anboringsklammeret.

Heldigvis er det en del kommuner som nå har tatt et større ansvar ved å overta eieransvaret for alle ledninger inn til tomtegrensa.  

New Call-to-action

Faser ut PODI-pipe

Som følge av avtalen med Gerodur blir PODI-pipe faset ut som produkt, og vil kun tilbys som PODI-DUO i tiden fremover, da dette produktet er utviklet sammen med Trondheim kommune.Debatten for og imot diffusjonstette trykkrør har pågått over lang tid i Trondheim. Kommunens VA-norm slår nå fast at det skal benyttes diffusjonstette rør på trykkledninger til og med 110 mm. I Trondheim mener de at faren for innlekking er størst på små ledninger med tynn rørvegg. Dette har Prosjektleder Lars Erik Hårberg skrevet en egen blogg om.

Les mer her: Diffusjonstette rør for økt sikkerhet i Trondheim

Trondheim er foreløpig alene om dette kravet, men mitt inntrykk er at flere kommuner nå ser til Trondheim for å hente erfaring.

For dimensjoner under 63 mm kreves det i i Trondheim også et varerør, slik at det blir et diffusjonstett medierør pluss varerør. Noen vil sikkert hevde at dette er det samme som å bruke både belte og bukseseler. Trondheim har valgt denne løsningen for at det ikke skal være noen tvil om standarden uansett hvor i kommunen det skal etableres eller skiftes ut stikkledninger.

 Gerofit REX røret består av PE-rør, polymermatrixfilm med innebygd metall diffusjonsbarriere og ytterst en PP-kappe. Gerofit REX røret består av PE-rør, polymermatrixfilm med innebygd metall diffusjonsbarriere og ytterst en PP-kappe.

Fakta om Gerofit REX™

Gerofit REX™ har diffusjonsbarriere av aluminium, og er godkjent i henhold til KIWA BRL17101 og leveres i dimensjoner fra 32mm til 630mm. Ved installasjon sveises rørene sammen som vanlige PE-rør, før det sveisede området gjøres diffusjonstett igjen med tilbehørsprodukter som også vil ligge på lager. Rørene kan også brukes ved No-Dig installasjoner som utblokking og styrt boring.

Typiske områder hvor denne type rør benyttes er industriområder, bensinstasjoner avfallsplasser og andre plasser hvor man mener at det er, eller vil bli, forurensning av stoffer som kan trenge gjennom PE-rørveggen.

Gerodur har utviklet en ny barriere. Aluminiumsbelegget er nå en polymermatrixfilm med innebygd metall diffusjonsbarriere. Dette er et mer fleksibelt aluminiumssjikt som «lever» sammen med PE-røret. Røret består dermed at en PE 100RC og i tillegg kommer det nye aluminiumssjiktet og til slutt en PP kappe.

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›