Tom A. Karlsen

Tom A. Karlsen har vært i vannbransjen i 45 år. Nå får han Vannprisen 2022 av RIF og Norsk vannforening, for sitt bidrag til hele fagmiljøet innen vann. – En bauta for nyutdannede og erfarne ingeniører, sier juryen.

Vannprisen 2022 ble tildelt Tom A. Karlsen.

Han har i flere tiår bidratt til kompetanseheving i det norske VA-miljøet, særlig innen materialvalg. Det går fram av en pressemelding sendt ut av COWI, der Karlsen har vært konsulent i en lang karriere. 

– Tom A. er en ringrev innen vann og en kollega helt utenom det vanlige. Han er hva vi i COWI kaller en ekte ingenørd, med en enorm lidenskap for vannfaget. Om det er noen som fortjener en pris for sitt banebrytende arbeid, er det Tom A., sier Jørn Christen Johnsen, divisjonsdirektør for vann og miljø i COWI.

Lidenskapen til Karlsen har blant annet resultert i en nylig utgitt bok om undervannsledninger.

New Call-to-action

Karlsen er sivilingeniør i VA-teknikk og jobber til daglig i COWI. Han startet karrieren i 1976 og har vært blant de fremste i landet på – blant annet – undervannsledninger for vann og avløp.

Prosjektering av vannledninger

Gjennom hele sitt yrkesaktive liv har Karlsen sikret at vannet kommer trygt fram til vannkranene i hele Norge, uten å tapes eller forurenses på veien til sluttbrukeren. Flere av vann- og avløpsledningene han prosjekterte på 70- og 80-tallet er fremdeles i bruk i dag.

Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder.

Prisen gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter.

Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988, og blir i år delt ut for 32. gang.

New Call-to-action

Gode materialvalg på vann- og avløpsledninger

Fra juryens begrunnelse:

"I de 45 årene i yrkeslivet har Tom A. Karlsen arbeidet i hele bredden av VA-faget. Det som allikevel skiller seg ut, er hans bidrag for å sikre gode materialvalg og kanskje spesielt knyttet til inntaks- og utslippsledninger for vann og avløp. Tom A. har med sitt åpne, tillitsfulle og ydmyke vesen vært en bauta for både nyutdannede og mer erfarne ingeniører i en årrekke. Hans fremstilling- og formidlingsevne har hevet VA-fagets anseelse i hele bransjen."

Kriterier som vektlegges i prisutdelingen er blant annet at bidragene til faget har kommet hele bransjen til gode. Tom A. har vist dette på flere måter:

  • Utarbeidelse av VA-miljøblader for inntak- og utslippsledninger
  • Kravspesifikasjoner for vannkummer
  • Utgivelse av boken Undervannsledninger – utfordringer og løsningsmuligheter (2022)

– Vi gratulerer Tom A. Karlsen med Vannprisen. Han har gjennom et langt yrkesliv hevet VA-rådgiverens anseelse, sier Sigmund Tøien leder av RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk.

– Tom A. er en dyktig fagperson med gode formidlingsevner. Vi gratulerer så mye til prisvinneren, sier styreleder Elisabeth Elgsæter i Norsk vannforening i pressemeldingen