sandbekken-inntrekk-hallingplast-mont

Her trekkes en halv kilometer DN710 vannledning gjennom bløte leirmasser på Romerike. Eco Drilling AS utfører sitt største og mest kompliserte oppdrag i styrt boring. Totalt skal nær 3000 meter ledning opp til 710 mm trekkes gjennom utfordrende grunnforhold i Lørenskog. Prosjektleder Rune Rørvik orienterer.

På Sandbekken-Sørlihavna utfører vi i Eco Drilling AS vårt til nå største oppdrag i styrt boring.

Totalt skal nær 3000 meter ledning opp til 710 mm PE-ledninger trekkes med styrt boring gjennom utfordrende grunnforhold i Lørenskog.

Dette er det største prosjektet vi har hatt i selskapet, målt i lengde og dimensjoner. Styrt boring og trekking av 710 mm ledning i sånne grunnforhold er krevende, og det er en interessant faglig utfordring.

New Call-to-action

Eco Drilling

Eco Drilling er et ungt selskap, etablert i 2021. Bemanningen både i ledelse og produksjon består av personer med solid erfaring i NoDig-metoder fra andre selskaper.

Rune Rørvik og Roger Trøsviken i Eco Drilling AS

Prosjektleder Rune Rørvik t.v og daglig leder Roger Trøsviken i Eco Drilling AS. (Foto: Landsbyen Næringshage AS)

 

Ordreinngangen i 2023 har vært over all forventning, og vi er glade og stolte over å se at markedet har tatt så godt imot oss. For oss som et ungt selskap er det en viktig anerkjennelse å få utføre en kompleks og tung operasjon som denne boringen på Romerike.

Les også: Styrt boring nærmest i blinde gjennom avfallsdeponi

Den første pilotboringen på den store jobben ble utført i midten av juni. Senere ble det gjort en mellomrømming av hullet, og den første store milepælen var et faktum på den siste dagen i juni.

Natt til fredag 30. juni fullførte mannskapet vårt trekkingen av den første lengden med DN710 i prosjektet, omtrent 18 timer etter første inntrekk. Den ledningen var 380 meter lang. I august står en enda større jobb for tur: Da er det en 710 på hele 560 meter som skal trekkes.

sandbekken-inntrekk-br

Her trekkes den 380 meter lange 710-ledningen inn. I august trekkes den 560 meter lange ledningen t.v. (Foto: Jørn Søderholm) 

I tillegg skal det trekkes flere ledninger i mindre dimensjoner. Hele oppdraget skal være utført ved utgangen av august.

Boreoppdraget er en del av VA-entreprisen Sandbekken - Sørlihavna. Vi leverer det som underentreprenør oppdrag for hovedentreprenør Brødrene Gudbrandsen AS, som utfører prosjektet for byggherre NRVA og Lørenskog kommune.

Vannledning for Nedre Romerike Vannverk

Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap IKS (NRVA) skal forbedre levering av drikkevann i Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum. Der er det behov for fornying av forsyningsnettet på enkelte strekninger. En eksisterende 500 mm vannledning i Lørenskog skal fases ut. og en ny hovedvannledning på strekningen Sandbekken-Sørlihavna skal etableres.

Når anlegget er ferdig i løpet av 2024 skal det gi en viktig økning av kapasitet på NRVAs hovedstamme i Lørenskog kommune.

Det skal utføres styrt boring til NRVAs hovedvannledning og kommunale ledninger for Lørenskog kommune. Her skal det gjøres en serie boringer til 160, 280 og 710 mm ledninger, i lengder på 380 og 560 meter. Kombinasjonen 710 mm i 560 meters lengde er en av de største utfordringene på oppdraget.

Ledningene blir nye ledninger for vannforsyning samt trekkerør.

Styrt boring i bløte masser

Det er en type utfordringer vår PD 80 borerigg er midt i blinken for. Den er en av få maskiner i Norge med trekkraft på 80 tonn.

Grunnforholdene gir boremannskapene og utstyret noe å bryne seg på.

sandbekken-styrt-boring-17
Rømmekrona er montert, og ledningen er klar til å trekkes inn. (Foto: Jørn Søderholm) 

Styrt boring er en NoDig-metode som egner seg godt i leire og andre løsmasser. Rent praktisk går metoden ut på at vi fører en borstang under bakken, i en planlagt trasé. Denne borstangen kaller vi en pilot. Den blir under den første gjennomboringen kontinuerlig peilet og overvåket av en kontrollør på overflaten, som sikrer at pilotboringen følger planlagt linje.

Les også: Styrt boring helt på jordet

Når borstanga – piloten – kommer ut i motsatt ende monterer vi en større krone på stanga, en s.k rømmekrone. Den utvider diameteren på borehullet når borstanga trekkes tilbake. 

sandbekken-pilot
Carsten Nielsson i Eco Drilling AS konstaterer at den første piloten på Sandbekken-prosjektet kom ut akkurat der den skulle. (Foto: Jørn Søderholm) 
styrt-boring-illustrasjon-tracto1

Piloten (1) peiles fra overflaten under den første gjennomboringen. Vel gjennom trekkes borstrengen tilbake med en rømmekrone (2) for å utvide hullet. (Illustrasjon: Tracto-Technik)

På mindre og middels dimensjoner blir den ferdig sveisede rørledningen trukket tilbake gjennom borhullet til startpunktet, samtidig med rømmingen.

På større dimensjoner blir hullet rømmet – utvidet – i flere omganger, med større rømmekroner for hver gjennomboring. Ledningen trekkes gjennom når borhullet har fått riktig diameter.

Traseen ligger i et område med en kjent kvikkleiresone. Løsmassene består i hovedsak av et lag tørrskorpeleire, over tykt lag av middels fast leire. Det er påvist kvikkleire og sprøbruddmateriale i flere punkter langs traseen, skriver konsulentselskapet Sweco i en kvikkleireutredning for prosjektet.

Elektrisk drift med generator

Vår PD 80 borerigg har ikke bare kraften som trengs. Den er også elektrisk, med en 250 kW elektromotor som driver hydraulikken i maskinen. Boring og trekking kan gjøres utslippsfritt – så lenge det er tilgang på tilstrekkelig strøm.

Denne maskinen var vi tidlig ute med å ta i bruk. Nummer to i Skandinavia, faktisk. Utstyr for elektrisk, utslippsfri boring i størrelsen opptil 100 tonn er fortsatt sjeldent i bransjen, og vi ser en økende etterspørsel.

Modellbetegnelsen 80 tonn vil si at den trekker med 80 tonn kraft. Det dekker et stort spekter av oppgaver innen styrt boring og trekking av rørledninger.

Les også: PE-rør i setninger, kvikkleire og jordskjelv

Bare noen få meter fra riggplassen til den første boringen står en trafostasjon. I en tidlig fase av prosjektet framsto det aktuelt å hente strøm direkte derfra til boreriggen, men den viste seg senere å ikke ha tilstrekkelig kapasitet.

Andre elektriske alternativer var ikke tilgjengelige innenfor de tidsmessige og økonomiske rammene i oppdraget.

Grønt paradoks

Derfor drives riggen av strøm fra en 550 Kilovoltampere (kVA) dieseldrevet generator, selv om trafoen med nettstrøm står like ved siden av.

sandbekken-styrt-boring-32
PD 80 borerigg. (Foto: Jørn Søderholm) 
pd80-electric-hydraulic
250 kW elektromotor driver hydraulikken i maskinen. (Foto: Jørn Søderholm) 
sandbekken-drone-still1
Trafoen t.v er bare få meter unna boreriggen, men hadde ikke kapasitet nok til å drive den. Derfor kommer strømmen fra aggregatet t.h (og på bildet under). (Foto: Jørn Søderholm) 
sandbekken-styrt-boring-02

Vi mener dette illustrerer et stort paradoks som gjelder hele verdikjeden i bransjen. Mange ønsker at arbeider skal gjøres utslippsfritt. Maskinleverandører har fulgt opp, og sørget for å gjøre stadig flere typer maskiner tilgjengelig med elektrisk drift.  

Mange utførende entreprenører ønsker å bidra til det grønne skiftet, og tar risikoen ved investering i utslippsfritt utstyr.

Da trengs det at også at grunnleggende betingelser foreligger, og at elektrisk energi tilgjengelig slik at det faktisk kan jobbes utslippsfritt.

Vi trenger et krafttak for å gjøre elektrisk drift bedre tilgjengelig, på et større spekter av prosjekter og med tilrettelegging og løsninger som gjør det mer naturlig å jobbe elektrisk. Både på større og langvarige prosjekter der gravemaskiner, hjullastere, lastebiler og småutstyr kan gå elektrisk, og på operasjoner utført av spesialentreprenører over et kort tidsrom som i vårt tilfelle.

Elektrisk NoDig på anlegg

Mangel på strøm på Sandbekken er en god illustrasjon på utfordringene i å introdusere elektrisk drevne tunge anleggsmaskiner på prosjekter i Norge.

Vi kan drive helelektrisk. For oss er det viktig å være i forkant av utviklingen mot det grønne skiftet på NoDig-området. Det gir oss viktig læring i hvert eneste prosjekt. Vi i Eco Drilling tar vår del av utfordringen. Det er viktig at flere ledd i verdikjeden trår til og bidrar til å legge til rette.

Se bare hva som har skjedd på elbil-siden: Stor tilgjengelighet på ladere gjør at flere velger elektrisk bil. Det gir en selvforsterkende effekt. Det samme vil gjelde på anlegg.

Når elektrisk energi er mer tilgjengelig vil elektrisk drift være rasjonelt og naturlig på flere typer prosjekter og arbeidsområder.

pd80-electric-rune

Rune Rørvik og Eco Drilling er klare til å å jobbe elektrisk. Men da trengs det tilgang på strøm. (Foto: Jørn Søderholm) 

Denne artikkelen er en kommentar. Holdninger og meninger i artikkelen er  forfatterens egne og deles ikke nødvendigvis av utgiver Hallingplast AS.
 
 Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›