todd-grafenauer-compression-fit-mont

Siden 1999 har Murphy Pipeline Contractors egenhendig utvidet det amerikanske NoDig-markedet fra 10 til 90 prosent andel i rehab og fornying. Educational director Todd Grafenauer forteller hvordan de med europeisk teknologi har fått amerikanske ordførere til å skryte av at de bruker NoDig til å fornye vann og avløp.  

I enkelte deler av USA blir grøftefrie metoder nå brukt i 80-90 prosent av prosjekter med fornyelse av VA-nettet.

Fra åpen grøft til NoDig på 20 år

Da vi startet i bransjen for 20 år siden ble det aller meste gjort med åpen grøft. Nå blir den gamle metoden knapt brukt i det hele tatt i de mest modne markedene.

På en annen side er det markeder der vi ikke har jobbet særlig mye ennå, der graving og arbeid i åpne grøfter fortsatt har 80 prosent av markedet.

Ja, det har vært en formidabel utvikling i NoDig-markedet de siste 20 årene, og spesielt de siste 10 årene. Og ja, grøftefrie metoder har fortsatt et stort vekstpotensial i fornyelse av vann- og avløpsledninger. Heldigvis har vårt selskap en sterk og ledende rolle i denne utviklingen. Det har vært en treg start, men dagens moment peker mot et NoDig-marked i kontinuerlig vekst.

 New Call-to-action

NoDig, Netflix og Amazon

Grøftefrie metoder er litt som Netflix og utviklingen i netthandel:

1) Det er fundamentalt annerledes enn det vi kjenner fra før

2) Det reduserer friksjon i deler av tilværelsen

Da Netflix først kom trakk de fleste på skuldrene, før de dro ut for å leie en moviebox og et par VHS-filmer. Nå kan vi ligge i senga klokka 11 om kvelden med en hvilken som helst skjermbasert underholdning noen tastetrykk unna gjennom HBO, Netflix og tilsvarende tjenester.  

Jeg og min kone har tre små barn. Shopping er en viktig del av hverdagslivet for en amerikansk familie. Vi har ikke vært på et kjøpesenter eller knapt nok i en fysisk butikk de siste 5-6 årene. Alt vi trenger kan kjøpes på nett og leveres hjemme på døra gjennom Amazon og andre netthandelsaktører.

Grøftefrie metoder ligner på dette i hvordan de reduserer friksjon. Fra planlegging og prosjektering til utførelse gir grøftefrie metoder en signifikant reduksjon i tid, kostnader og inngrep i dagliglivet.

90 prosent lavere prosjekteringskostnader

Mange grøftefrie metoder følger eksisterende trasé, og erstatter eksisterende ledning med utblokking, sliplining og compression fit (kalles die draw i Norge, red anm) som hovedmetoder.

Alt kunden trenger å gjøre er å gi oss GIS-kart for design. Med overgang til grøftefrie metoder kutter de ned på 90 prosent av både tid og kostnader i prosjektering.

Video: Utblokking i Houston, Texas.

Topografi og konflikt med øvrig infrastruktur under bakken har blitt irrelevant, og blir sterkt redusert eller helt eliminert ved å følge eksisterende trasé. I stedet for å bruke et år på prosjektering kan fornying av et helt nabolag gjøres på under to uker.

Så kommer vi til utførelsesfasen, der man virkelig begynner å se utslag av den reduserte friksjonen. Hurtig installasjon og beskjedent fotavtrykk gjør at grøftefrie prosjekter har minimal innvirkning på trafikkerte urbane områder. Dermed minimal forstyrrelse for trafikkflyt, forretninger, hjem og fotgjengere i disse områdene.

Murphy Pipeline Contractors

Murphy Pipeline Contractors er et ledende selskap i VA-bransjen i USA, med spesialisering på installasjon, rehabilitering og vedlikehold av rørledninger. Med over 23 års erfaring i USA har vi bygget opp et sterkt rykte som en leverandør av høy kvalitet og innovative løsninger til våre oppdragsgivere.

Selskapet ble grunnlagt i år 2000 av Andy Mayer. Han hadde med seg en sterk bakgrunn innen PE fra sitt tidligere arbeid for British Gas i Storbritannia, og startet som en liten NoDig-entreprenør i Florida. Mr Mayer introduserte mye av teknologien utviklet i Storbritannia i Nord-Amerika. I dag er Murphy Pipeline Contractors en av de største aktørene innen grøftefrie metoder i USA.

Andy Mayer

Andy Mayer oppdaget grøftefrie metoder i Storbritannia på 90-tallet, og tok det med til USA. (Alle foto: Murphy Pipeline Contractors)

Murphy Pipeline Contractors fokuserer på vannledninger for distribusjon og overførsel, samt avløpsprosjekter. Selskapet har virksomhet over hele Nord-Amerika, fra British Columbia i Canada i vest til New Brunswick i øst. Vi har også en sterk tilstedeværelse i Florida, midtvesten og mange andre markeder i USA og Canada.

I tillegg til installasjon av nye VA-anlegg driver selskapet med rehabilitering, primært gjennom tre metoder:

  • Utblokking med forhånds-desinfisert PE-ledning
  • Inntrekking - sliplining
  • Compression fit lining - Die Draw

Utblokking

Utblokking har en historie som spenner over flere tiår, som den første metoden som ble tatt i bruk av vannselskaper i Storbritannia.

Det er den foretrukne rørfornyingsmetoden i mye av Europa. Metoden benytter seg av PE-rør, og medfører at lengder på 500-700 fot sveises og trykkprøves på bakken på en riggplass før inntrekking. Vi praktiserer også desinfisering av ledningen før inntrekking.

Pre-chlorinated Pipe bursting

Utblokking med PE-ledning desinfisert på forhånd. Her hjemme er vi vant til at ledninger inspiseres, trykkprøves og desinfiseres etter installasjon. I USA er det vanlig å trekke inn ledningsstrekk som er trykkprøvd og desinfisert på forhånd.

Når ledningen blir trykkprøvd og desinfisert før inntrekking minimerer vi nedetiden for vannforsyningen i området, og eliminerer ofte behovet for provisorisk vannforsyning.

Les også: Effektiv utblokking med fleksible PE-rør

Inntrekking - sliplining

Inntrekking foregår ved at et nytt rør med full ringstivhet trekkes inn i et eksisterende og rengjort vertsrør. Det nye røret vil som regel måtte være mindre enn vertsrøret. Etter inntrekking forsegles endene. Dette er en kostnadseffektiv og mye brukt metode på fornying av vann- og avløpsledninger.

Inntrekking er den eldste formen for grøftefri rørfornying, og brukes vanligvis med PE. Eller mer presist high-density polyethylene (HDPE). Kontinuerlig inntrekking er basert på inntrekking av lange lengder.

Den lengste installasjonen vi har gjort til nå var en inntrekking på 4300 fot av 32" PE rør i én inntrekking. Eller 1 310 meter 812,8 mm rør, oversatt til metriske mål.

 42 sliplining transmission

En ny 42" (1067 mm) PE-ledning trekkes inn i en 48" (1220 mm) overføringsledning.

Compression fit - Die Draw

Metoden med compression fit PE rør-lining spesifiserer at et PE-rør med ytre diameter større enn innvendig diameter trekkes inn i røret som skal fornyes. Den ferdig sveisede ledningen trekkes gjennom en trakt som komprimerer røret umiddelbart før det trekkes inn i vertsrøret.

Denne komprimeringen reduserer diameteren på PE-røret midlertidig, og gjør at det kan trekkes inn. Røret trekker seg sammen så lenge det holdes i strekk. Når røret er på plass i vertsrøret og strekket slippes, utvider røret seg og fyller ut vertsrøret maksimalt.

Metoden er akseptert som utskifting av et eksisterende rør med et komposittrør, regulert i standarden ASTM F3508 i Nord-Amerika.

compression fit Compression fit innebærer at PE-ledningen komprimeres noe før den trekkes inn i vertsrøret.

urban 30 inch compression fit

En 30" – 762 mm – ledning trekkes inn i urbant miljø med compression fit-metoden (over). På bildet under er det en 56" (1422 mm) som klargjøres for inntrekking med samme metode

56 inch CompressionFit

Red.anm: Compression fit er samme metode som Die Draw-metoden. Der trekkes PE-røret gjennom en trakt, på engelsk en die, derav navnet Die-Draw. Metoden er omtalt i en installasjon i Norge i denne artikkelen.

Video: Compression fit i New Orleans.

Sveiser med high-force / high pressure

Når det gjelder sveisemetode, så er det ASTM standarder som gjelder for den type PE-sveising Murphy Pipeline Contractors bedriver i USA og Canada.

Nærmere bestemt ASTM F2620 og F3190.

Red. anm: Dette er standarder som baserer seg på omtrent samme sveisetrykk som Single High Pressure innenfor ISO-standard, eller det som McElroy og Bluegreen kaller High Force-metoden i denne artikkelen. Les også Henrik Carlssons artikkel som advarer mot high pressure-metoden, og forklarer hvorfor den nordiske plastrørgruppen fraråder bruk av metoden. 

På de største dimensjonene brukes det sveiseparametere med lavere trykk, tilsvarende det som brukes i Europa

Stort amerikansk VA-marked

Rørfornying med utblokking og forhånds-desinfisert PE-rør ble først introdusert i USA av Andy Mayer, president i Murphy Pipeline Contractors i 1999. Året etter ble metoden godkjent av FL DEP (Florida Department of enviromental protection) og AWWA (American Water Works Association). I dag blir teknologien brukt for å fornye aldrende vann-infrastruktur for kommuner over hele Nord-Amerika.

Det amerikanske VA-markedet er digert, med mange kommuner som sitter med en vann- og avløpsinfrastruktur over 100 år gammel. Det meste av denne infrastrukturen ble bygget rundt forrige århundreskifte. Noen byer i nordøst har en infrastruktur der noe er etablert for hele 200 år siden, mens majoriteten er i USAs kommuner er over 100 år gammel.

 Les også: Styrt boring helt på jordet

Rehabiliteringsmarkedet vokser eksponensielt, med kommuner som setter av milliarder av dollar til å fornye vann- og avløpsnettet.

 andy mayer jobsite hist

Andy Mayer ute på byggeplass med mannskaper tidlig i innføringen av NoDig rørfornying i Florida.

Det eksisterende vannforsyningsnettet består av distribusjonsledninger på 2-16" (50-400 mm) og overføringsledninger fra 16" og oppover. Noen av de største overføringsledningene er opptil 100" (2500 mm) i diameter.

Distribusjonsnettet består av mye gammelt støpejern, noe duktilt jern, PVC og en god del asbestsement (AC). Overføringsnettet består av mye gammelt støpejern, noe duktilt og varierende betongformer.

NoDig vs åpen grøft

Vår viktigste konkurrent er åpen grøft, der lokale maskinentreprenører graver konvensjonelle åpne grøfter for å skifte ut rørledninger. Det er stadig den vanligste metoden for mange entreprenører. Vi i Murphy Pipeline Contractors har spesialisert oss på grøftefrie metoder som gir lavere kostnader og mindre påvirkning på miljø og lokalsamfunn. Etter hvert som behovet for rehabilitering av infrastruktur øker vil NoDig-entreprenører spille en stadig større rolle i å bistå kommuner med å skifte ut aldrende ledningsnett.

Urban water main En stabel med PE-rør sveises til ny vannledning i et etablert boligområde i Florida

Satser alt på PE

HDPE er det raskest voksende rørmaterialet i vannbransjen i Nord-Amerika. Primært på grunn av PE-ens evne til å motstå de to viktigste årsakene til svikt i rørledninger:

Korrosjon: PE vil aldri korrodere

Bevegelser i grunnen: PE er fleksibelt nok til å følge med når grunnen beveger seg som følge av jordskjelv, tele/tining og tørr-/våtsykluser gjennom året.

Når det gjelder behovet for å overbevise oppdragsgivere om fordelene ved grøftefrie metoder, så vil jeg si at det blir en stadig mindre utfordring. NoDig har vokst betraktelig de siste to tiårene, og stadig flere kommuner og vannselskaper har blitt kjent med – og tatt i bruk – grøftefrie metoder.

Naturligvis finnes det fortsatt noen som nøler eller er skeptiske, men det er der opplæring kommer inn i bildet. Vi jobber jevnt og trutt med å forklare fordelene ved grøftefrie metoder:

  • Lavere kostnader
  • Mindre påvirkning på lokalsamfunnet
  • Kortere byggetid

Praktiske eksempler fra gjennomførte prosjekter bekrefter disse fordelene.

Les også: Die-Draw-metoden re-introdusert i Norge

Opplæring mer enn salg

En viktig del av min jobb er opplæring. I de fleste bedrifter og bransjer liker folk å si at de driver med salg eller forretningsutvikling. Etter min mening er det mer snakk om opplæring og utdanning, og også opplæring av de rette folkene.  

Hvis vi utelukkende fokuserer på opplæring av kommunenes driftsfolk i vår teknologi vil politikerne i kommunen i mange tilfeller bremse eller forhindre gjennomføring av et prosjekt. Sånn fungerer dessverre verden noen ganger: Der politikere er involvert, kan det godt bli stopp på et prosjekt som er bunnsolid etter alle objektive mål.

Opplæring av politikere

Men hvis vi gjør en god jobb med å lære beslutningstakerne om våre metoder, og vise dem verdien av grøftefri teknologi vil det ofte være en enkel beslutning for dem å gjennomføre.

Ja, de vet at de skal bruke penger på å fornye VA-nettet. Men ved å bruke moderne og effektive grøftefrie NoDig-metoder kan de spare mye av kostnadene, byggetiden og forstyrrelsene på lokalsamfunnet som utskifting i åpen grøft vil påføre kommunen.

Installasjon av nye vannledninger med grøftefri PE fjerner de to viktigste årsakene til sviktende vannledninger: Korrosjon og bevegelser i grunnen.

 Trenchless Educational Day

Lokale politikere, kommunale ledere og driftsfolk på opplæring i grøftefrie metoder.

Ordførere skryter av NoDig

Når mest interesserte ordførerne og lokalpolitikerne vet hvorfor deres infrastruktur svikter kan de selge fornyelsen bedre til sine innbyggere:

"Nå skal vi installere PE-ledninger i vannforsyningsnettet, uten å grave det opp. Da får vi ledninger som ikke svikter, og vi slipper å grave opp gatene." 

Mange politikere elsker å snakke om at de bruker disse metodene og disse materialene i sine kommuner. Noen av dem har begynt å forstå at grøftefrie metoder kan hjelpe dem med å få ting gjort fortere. Selv om de ikke har gjort noe med et problematisk nett på årevis, så skjønner de at grøftefrie NoDig-metoder kan hjelpe dem med å skifte viktige vannledninger raskt.

Til syvende og sist er vårt mål å hjelpe kommuner og andre oppdragsgivere å ta avgjørelser på grunnlag av best mulig informasjon. Da er det viktig at vi er tilgjengelig for å svare på spørsmål og tilby veiledning underveis.

Se mer hos Murphy Pipeline Contractors på nett.

Denne artikkelen er en kommentar. Holdninger og meninger i artikkelen er  forfatterens egne og deles ikke nødvendigvis av utgiver Hallingplast AS.

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›