karmøy-rørbloggen-kommentar

Rørbloggen, som ble etablert av Hallingplast i september 2018 når en stadig større leserkrets i norsk og nordisk vannbransje. Gjennom Rørbloggen inviteres det til dialog for å utvikle morgendagens produkter og organisering.

Derfor inviteres fagfolk fra hele landet til å komme med innlegg over temaer som opptar dem. Bloggen om valget mellom duktilt støpejern og PE-ledninger i Karmøy kommune har vakt spesielt stor interesse.

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›

Egen rapport for Karmøy

Karmøy kommune har tradisjonelt sverget til duktilt støpejern ved legging av nye kommunale vannledninger. De siste årene har imidlertid kommunen lagt en del PE rør og opparbeidet seg gode erfaringer med denne type rør. Nå har kommunen utarbeidet en egen rapport om fremtidens kommunale ledninger, og konkludert at PE skal være førstevalget for Karmøy. Øyvind Haaland er prosjektleder for vann og avløp i Karmøy kommune og har forfattet rapporten «Fremtidens kommunale vannledninger», utgitt av Karmøy kommune. Den kan du for øvrig laste ned her.

Hvilken av disse to rørtypene som skal være den foretrukne for nåværende generasjon og de kommende generasjoner i Karmøy kommune har stadig vært oppe til drøfting uten at det er tatt en ordentlig sammenligning og konklusjon. Et mulig utfall, som også har vært vurdert i denne rapporten, har vært bruk av begge typer i ulike grunnforhold. Rapporten tar for seg en grundig sammenligning av disse to rørtypene inkludert en konklusjon, som kanskje kan være av interesse også for andre ledningseiere rundt om i landet.

Les også: PE-rør er førstevalget for Karmøy kommune

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og en av disse kom fra rådgiver i COWI, Ole Thingstad. Han har lang erfaring i bransjen. Han har vært byggeleder i avdeling Plan og Prosjekt i Oslo VAV i sju år, leder for prosjektavdelingen i Eidsvoll kommune i nærmere tre år og nå altså rådgiver i COWI. Han syns rapporten og betraktningene fra Karmøy var interessant, men kommer samtidig med spørsmål og egne betraktninger. Han spør:

Hva med NoDig-metoder

Har det blitt vurdert noen form for No-Dig-løsning? I tilfelle hvilke metoder? Og igjen, hvorfor har det i tilfelle ikke blitt besluttet å benytte en slik metode?

I kapittel «Innkjøp og installasjon» er pris tema. Det sies at det er noe mer kostbart å legge PE-rør enn SJK-rør. Jeg antar det da menes benyttet full oppgraving.

Prismessig vil det erfaringsmessig være stor forskjell på om det benyttes en NO-Dig-metode der det kan la seg gjøre, mot full oppgraving. I tillegg er No-Dig-metoder mer miljøvennlig da man ikke må grave opp og frakte store mengder masse til/fra, og det er mange færre ulemper mtp trafikkavvikling da man ofte ikke behøver å stenge hele veistrekninger men kan klare seg med punktoppgravinger.

Under kapittel «Dagens vannforsyningsstatus og hvor er vi på vei» er det en oppsummering med en liste med fordeler og ulemper med bruk av PE- og SJK-ledninger. Jeg lurer på om den listen kanskje er noe ufullstendig..? Feks så fås både PE og SJK med strekkfaste skjøter om man ønsker, men det nevnes kun PE i listen.

New call-to-action

«To-delt filosofi»-kapitlet

Hadde det ikke vært mer hensiktsmessig å gå bort fra «by eller land»-kategorisering og heller sett på grunnforhold, bygningstetthet, trafikkforhold, mm? Erfaringsmessig så kan feks No-Dig fungere like godt midt i byen (Oslo) som på landet. Og omvendt, andre ganger bør det heller graves. Det er feks fullt mulig å endre rørmateriale fra SJK til PE ved cracking (utblokking).

Jeg vil påstå at det hvert fall ikke bør være kategori by eller land alene som avgjør hva slags metode og rørtype som skal benyttes.

Svar fra Karmøy

Øyvind Haaland svarer følgende på innspillene.

Ja det er blitt vurdert NoDig løsninger. I rapporten er 5 mulige filosofier vurdert opp mot hverandre, for hver filosofi er 4 typer grunnforhold hensyntatt (krevende grunnforhold inkl. No-dig løsning er en av disse). Karmøy kommune har, og vil fortsette med, No-dig i de situasjoner kommunen finner det fornuftig å gjennomføre.

Ang. pris og graving, ja det menes full oppgraving. Dette er nøyere behandlet i rapporten.

De fordeler som du nevner ang. No-dig (mindre masseforflytninger, fordeler i forhold til trafikkavvikling etc. er helt korrekt.

Les også: By i vekst krever gode VA-løsninger

Opplistningen med fordeler og ulemper

er kun ett utdrag og med videre fordypning kan man helt sikkert finne flere fordeler og ulemper på de respektive rørtypene. Listen inneholder likevel de aspekter vår kommune anser som spesielt viktige.

By og land

Jeg er enig at det ikke er by og landbruk alene som skal avgjøre rørtype og metode som skal benyttes. I rapporten er det gått bredt ut og sett på hvilke filosofier by-kommuner og landbruks-kommuner følger. Dette for å kunne danne seg ett bilde over ulike filosofier og hvilke erfaringer de ulike kommunene har. Dette sammen med alle andre aspekter som er vurdert har gjort det mulig å fatte en beslutning for filosofivalg. 

Det avgjørende for metodevalg er type grunnforhold. Når det gjelder valg av materiell er det de samlede tilbakemeldinger fra andre kommuner og andre aktører, registrerte fordeler/ulemper og pris som har vært avgjørende for Karmøy kommune.

New Call-to-action