Hallingtreff24-1000

Hallingtreff 2024 satte ny deltakerrekord. Arrangørene er ekstra glade for en stor andel nye deltakere. Vi har spurt et knippe deltakere om deres inntrykk og reaksjoner. Sivilingeniør Inga (28) og praktiker Trond (59) er helt enige om én ting. Se også hva Hallingplast-sjefen sier om veien videre for Hallingtreff.

KLEIVI / GEILO: Hallingtreff 2024 er historie. Det startet som vanlig med fabrikkbesøk hos Hallingplast mandag ettermiddag, og deretter med et faglig innhold over tirsdag og onsdag på Vestlia Resort på Geilo.

Vi har bedt noen av deltakerne si hva de mener om arrangementet. Mer om det lenger ned, sammen med en noen betraktninger fra daglig leder Sverre Tragethon i Hallingplast til slutt.

Det faglige programmet var delt inn i seks hovedbolker:

- Konsekvenser av EUs nye avløpsdirektiv

- Materialvalg for store vannledninger

- Sveising av PE-rør

- Beredskap

- Digitalisering og datafangst

- Miljø

EUs kommende nye avløpsdirektiv er en av de viktigste rammebetingelsene for VA-Norge de kommende årene. Eller tiårene, for å si det som det er.

New Call-to-action

Vi vet – blant annet fra denne artikkelen med Arne Haarr i Norsk Vann – at det er rett rundt hjørnet, og vi vet en god del om hva det vil inneholde av strengere rensekrav.

Færre renseanlegg – flere pumpeledninger

– Færre, sentraliserte renseanlegg. Og flere lange pumpeledninger for å flytte avløpsvannet dit. Det blir én av konsekvensene av EUs avløpsdirektiv. Strengere rensekrav, strengere kontroll på avløpsstrømmer og maksimale mengder i overløp. Det vil igjen skjerpe kravene til utforming av pumpestasjoner, instrumentering, måling, styring og driftssikkerhet, sier Tom A. Karlsen.

VA-rådgiveren i COWI gjennom 47 (!) år har skrevet en rapport utgitt av Norsk Vann om lange pumpeledninger for avløp på land og i sjø, og orienterte nærmere om det på Hallingtreff.

Her fikk vi også se en videoreportasje om hvordan Hias IKS jobber med drift og vedlikehold på sine lange pumpeledninger i vann og på land, den lengste på 16 kilometer.

I senere saker her på Rørbloggen skal vi dele flere detaljer, både om det og andre deler av innholdet på Hallingtreff.

Mange nye deltakere

– Veldig mange gode, aktuelle temaer. Det aller beste var kanskje at så mange av deltakerne er nye. Over halve salen var på sitt første Hallingtreff. Det er et godt tegn. VA-bransjen har lenge vært preget av en forgubbingstrend. Det er utrolig gøy å se at snittalderen går ned, og å møte nye bransjefolk med stort engasjement. Det trenger vi, sier Trond Alm (59).

Hallingtreff24-2

Det trengs både lift og heftig vidvinkel for å ta et gruppebilde på fabrikkbesøket på Hallingtreff. (Alle foto: Jørn Søderholm) 

Han har tilbragt det meste av sitt yrkesliv i VA-bransjen, det meste av det på praktisk side innen rørspyling og rørinspeksjon. Han har også et stort engasjement for å dele kunnskap. Dette var et hovedpoeng i begrunnelsen da Alm til sin store overraskelse fikk tildelt Hallingtreffs hederspris på konferansen i år.

Dette var det sjette Hallingtreffet han deltok på, og han er tydelig på at det ikke blir det siste.

– Noe spesielt som har blitt liggende fremst i minnet i dagene etter konferansen?

Trond Alm blir klappet fram til å ta imot hedersprisen på Hallingtreff 2024

Trond Alm blir klappet fram til å ta imot hedersprisen. 

– Ja, foredraget med den tidligere etterretningsoffiseren Ola Kaldager var en tankevekker. Han pekte på noen klare risikomomenter, både i det norske samfunnet generelt og innenfor vår bransje. Jeg har sjøl tenkt i de baner, både før og etter foredraget. Veldig interessant å høre dette fra en som har så god innsikt i forsvars- og sikkerhetsfeltet, og samtidig er kommunepolitiker, sier Alm.

Et av de viktigste poengene på konferansen mener han kom fra Steinar Hagelund i Hias IKS. Han snakket om hvor viktig det er at driftsoperatørene blir tatt med på råd når det skal bygges nye anlegg.

Les også: Sarpsborg bygger vann og avløp for fremtiden

Få driftsfolka med i prosjektering av VA

– Folk med praktisk kunnskap har mange gode innspill på hvordan et anlegg kan bli mest mulig vedlikeholdsvennlig. Det gjøres alt for lite av. Med prislappen på nye anlegg nå for tiden er det ekstra viktig og nyttig at de som prosjekterer får innspill fra de som drifter. Da er det også viktig at folk tør å si ifra. Husk at enhver "dum" tanke kan vekke en god idé hos en annen, sier Trond Alm.

Inga Rise (28) var en av "førstereis-deltakerne" på årets Hallingtreff. Hun er sivilingeniør i infrastruktur, og jobber til daglig som rådgiver i Asplan Viak. I 2021 leverte hun en mastergrad om omfyllingsmasser i rørgrøfter. Hva var hovedinntrykket fra det første møtet med tradisjonsrike Hallingtreff?

– Et treff med et gjennomarbeidet program. Det er nyttig for alle som jobber med VA, sier Rise.

Hallingtreff24-3

Fra fabrikkbesøket mandag. Inga Rise t.h.

Hun jobber en del med detaljprosjektering, og mener det er veldig nyttig å være på et treff der man får til de gode diskusjonene rundt praktiske problemstillinger, i dialog mellom entreprenører, leverandører, kommuner og rådgivere.

Hallingtreff24-4

Inga Rise (t.v.) var "førstereis" på Hallingtreff sammen med kollega Siri Gamst Bøysen i Asplan Viak. 

– Jeg hadde også hørt at dette var VA-bransjens tankesmie, og det følte jeg stemte bra. Fikk et inntrykk av at alle jeg hilste på tok diskusjoner om faglige problemstillinger og utfordringer, og viste et engasjement til å forbedre bransjen. Både med tanke på miljø og å gjøre bransjen mer attraktiv.

Les også: Avfall fra undervannsledninger – et problem for miljø og sikkerhet

– Noe spesielt i programmet du fant særlig nyttig eller interessant? 

Riktig sveising av PE

– De gode og faglige diskusjonene rundt hvordan ting gjøres praksis. Hvordan det ideelt burde være, og hvordan man kan prøve å endre praksisen til noe bedre. Spesielt diskusjonen om riktig sveising av PE-rør var interessant, fordi PE er et stadig mer populært rørmateriale. Jeg reiste hjem med en større forståelse for hva konsekvensene av slurv i sveising kan være, og typiske feil som gjøres, sier hun.

Hallingtreff24-6

Vrimleområdet med utstilling var stuvende fullt i alle pauser, med gode samtaler overalt. 

Også Inga Rise trekker frem bolken om beredskap i VA-bransjen som veldig interessant.

– Jeg har selv til tider reagert på at det er for lett å finne informasjon om ulike ledningsanlegg. Håper dette er noe det blir mer fokus på fremover, særlig med tanke på all uroen i verden om dagen. Er jo ganske mange som blir påvirket om det skulle utføres angrep på drikkevannet. Spesielt i storbyene og på Østlandet, sier hun.

Hallingtreff24-10

Ola Kaldagers innlegg om hybride trusler og beredskap i vannbransjen ble lagt merke til. 

Rise roper ellers hurra for nyheten fra Bærum ressursbank, om etablering en nasjonal plattform for ressursforvaltning av overskuddsmasser. Det har vært i arbeid en god stund, og er nå i ferd med å lanseres under sitt nye navn Porfyr.

– Veldig glad for det! Dette er virkelig noe Norge trenger for å komme nærmere klimamålene. Jeg krysser fingrene for at det blir en suksess, sier Inga Rise.

Marius Bjerkedal (38) var også med på sitt første Hallingtreff. Han jobber til daglig som ADK-rørlegger og PE-sveiser hos Rørentreprenøren AS.

Hallingtreff24-1

Marius Bjerkedal t.h.

Han har tidligere delt av sine praktiske erfaringer med sveisestandarden INSTA 2072 her på Rørbloggen.

Muffesveis og tankevekker

– Veldig bra! Et faglig veldig bra opplegg med mye interessant for oss som driver med PE. Det med lange pumpeledninger som følge av EUs avløpsdirektiv er interessant, ikke minst fordi det vil bety mer jobb for oss etter hvert. Temaet om muffesveis av PE var også aktuelt og spennende. Det går rett inn i ting vi driver med til daglig, sier Bjerkedal.

Stein Linholt fra Norva24 Flagstad stilte denne gangen på sitt femte Hallingtreff – inkludert det digitale som fant sted under pandemien.

– Veldig bra, som alltid. Et godt sammensatt program, og vi får treffe mange mennesker i bransjen, sier Linholt.

Hallingtreff24-11

Stein Linholt, her i samtale med Martina Berg Svedahl

Han mener hovedinnlegget med psykolog og impro-skuespiller Helene Abrahamsen første dag var en ekstra vekker.

– Veldig! Hun dro i gang salen på en god måte. Det åpnet nok mange tanker, sier Linholt.

Hallingtreff24-5

Helene Abrahamsen, psykolog og skuespiller på impro-teater. 

Han er selv engasjert i organisasjonen Rørinspeksjon Norge (RIN), som arrangerer Hallingtreff i samspill med SSTT og Hallingplast.

Grossist

25 av deltakerne på Hallingtreff 2024 jobber i grossistleddet til daglig. En av dem er Therese Bjelde, divisjonsdirektør for VA/industri og bygg i Ahlsell Norge. Dette var hennes andre besøk på konferansen. 

– Interessante temaer som er samfunnsnyttige, og ikke for produktorientert. Jeg liker variasjonen i både temaer og foredragsholdere, sier hun.

hallingtreff-therese-bjelde

Therese Bjelde, divisjonsdirektør VA/industri og bygg i Ahlsell Norge. Her i samtale med Jonas Hegerholm i Hallingplast og Håkon Killerud (t.h.) i PAM Norge. 

Bjelde mener hovedinnlegget med psykolog Helene Abrahamsen var et av høydepunktene, som belyste samhandling på en god måte. Også hun lyttet litt ekstra til temaet beredskap med Ola Kaldager. 

– Et noe dystert tema, men jeg må si at beredskap i kommunene var interessant fra etterretningssjefen. Det var også bolken med hvordan EUs avløpsdirektiv kommer til å påvirke oss videre, sier hun. 

Hun mener Hallingtreff over tid har etablert seg som et flott arrangement, hvor bransjen og kompetanseheving er i fokus. Blandingen av  leverandører, konkurrenter og kunder viser at arrangøren ønsker å gjøre noe for bransjen, ikke bare for seg selv.

Therese Bjelde kommer også med en utfordring til senere: 

– Bransjen og treffet kunne med fordel hatt flere kvinnelige deltagere. Kanskje Elisabeth Hovda kunne gått ut i bransjen og invitere inn? På VVS-siden har vi Ingeborgnettverket. VA trenger noe av det samme, sier Therese Bjelde i Ahlsell Norge. 

Få inn nye tanker i vann og avløp

Daglig leder Sverre Tragethon i Hallingplast AS er også fornøyd med Hallingtreff 2024.

– Mye folk, god stemning og god interesse blant deltakerne. Det var ekstra gøy å se at det var så mange nye deltakere denne gangen. Det skal skje mye i vannbransjen framover. Vi trenger engasjerte folk i alle ledd av verdikjeden til å dra lasset. Da er det viktig å få inn nytt "blod", nye tanker og nye meninger. Årets Hallingtreff indikerer en god utvikling i den retningen, sier Tragethon.

Hallingtreff24-12

Sverre Tragethon, sammen med møtelederne Borghild T. Folkedal (t.v) og Martina Bergh Svedahl.

Han merker seg også en større andel deltakere fra grossistleddet enn det har vært før. Det viktigste for arrangøren av Hallingtreff er at andelen ledningseiere holder seg høy blant deltakerne.

– Det er tross alt de som skal ta beslutningene og gjøre de store investeringene framover. Alle vi andre i bransjen jobber for at de skal få best mulig ledningsanlegg, sier han.

Tragethon er ekstra fornøyd med at VA-yngre har engasjert seg i Hallingtreff. Det mener han har gitt viktige bidrag til utforming av konferansen, både i 2024 og for årene fremover.

– Digitaliseringsbolken er et eksempel på det. Veldig spennende tema, og en viktig involvering av de nye i bransjen. Det er viktig å fortsette med.

– Hvor tenker du at Hallingtreff skal gå herfra framover?

Hallingtreff24-8

Får vi se Sverre Tragethon på torader også på Hallingtreff 2025? Den som blir med får se.

Stø kurs mot neste Hallingtreff

– Hallingtreff er først og fremst til for deltakerne som kommer til Ål og Geilo. Så lenge det er stor interesse fra deltakerne er det ikke snakk om å gjøre store endringer. Vi skal gjøre det samme vi har gjort før: Lage et interessant program med relevante tema, sier Sverre Tragethon.

Det aller første treffet fant sted på Highland hotell på Geilo i 1997. Den gang var det 35 deltakere som fant veien til fjellbygda.

Fra 2004 ble arrangementet flyttet over til Bardøla Høyfjellshotell, med et snitt på 85 deltakere fram til 2011. Da kapasiteten på dette hotellet ble sprengt i 2016 valgte arrangørene å flytte over til Vestlia Resort i 2017, og nå er maksimumsgrensen nådd også på Geilos største hotell.

Selv var Tragethon med på sitt første Hallingtreff i 2006.

– Noen forskjeller er det jo naturligvis. Og mange likheter. Størrelsen er veldig forskjellig. Arrangementet har blitt mer profesjonelt, og med mer folk i alle ledd.

Hallingtreff24-7

Peder Røyrvik dro forsamlingen med på felles gymnastikk. 

– Likhetene da?

– Mange av gjestene er de samme. Mange av dem har vært med i mange år, og noen til med på alle. Stemningen er heldigvis akkurat den samme, selv om det nok med så mange deltakere har blitt en noe høyere barriere for å rekke opp hånda og stille spørsmål, sier han.

Hallingtreff arrangeres i samarbeid mellom Hallingplast, RIN og SSTT. Tragethon skryter av alle de som gjør jobben, i alle ledd av arrangementet.

– Interne krefter i Hallingplast. Det er mange ansatte som gjør en stor jobb på ulike stadier. Programkomiteen gjør en viktig jobb. Borghild og Martina er gode i både planlegging og som møteledere. Og aller viktigst: Deltakerne. Det er de som stiller med engasjement og nysgjerrighet som er kjernen i Hallingtreff, sier Sverre Tragethon.

 

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›