utblokking av vannledning med fleksibelt PE-rør i OsloUtblokking er en effektiv måte å skifte ut gamle rør på. Det er raskt, miljøvennlig og en smidig metode med minimale belastninger på ytre miljø. Her forteller Dag Espen Båsum hvilke fordeler fleksible PE-rør har gitt i utblokking. Ikke minst i traseer ute av både lodd og vater. 

Dette er en ny publisering av en artikkel om samme tema fra 2019.  

Utblokking utføres ved å etablere en grop for trekkeutstyr i én ende, og innføringsgrop for ny ledning i andre enden av det aktuelle ledningstrekket. Groper kan med fordel sammenfalle med kummer som enten skal rehabiliteres eller byttes.   

Dette er den eneste renoveringsmetoden der man kan oppdimensjonere eksisterende ledning og samtidig få et helt nytt rør. 

Rør-traseer ute av lodd og vater 

Vi i Båsum Boring er en av de ledende i landet på NoDig. Mer spesifikt er vi nok mest kjent for utblokking,  gjennomboring, energiboring og fundamentering.  

Vi har gjennomført en rekke prosjekter, både som hovedentreprenør og underentreprenør.  I disse årene har vi benyttet både duktile rør og PE.  

I de fleste tilfeller blokker vi ut traseer av gammel årgang, der traseene er ute av både «lodd og vater». Da opplever vi at det er store utfordringer med å benytte duktile rør. Fleksibiliteten til PE-rørene er derfor noe vi foretrekker.  

PE – fleksible rør helsveiset inn til kum 

Den store fordelen med PE er fleksibiliteten i forbindelse med utblokking. Rørene blir speilsveiset og er dermed strekkfaste og «hel ved» helt inn til kum.  

I kummen kan vi se hva som er skrudd sammen, og utenfor kummen vet vi at det er helsveiset. Det gir oss som entreprenør og våre kunder den tryggheten som trengs hos begge parter. Vi har møtt bransjefolk som mener at det kun er stål som holder, og at PE-rør kan sprekke på langs. I vår tid i bransjen har vi aldri opplevd dette. Vi har imidlertid sett stålrør i aggressiv grunn som er tydelig merket av tidens tann.  

Lengdebegrensning på å trekke inn PE-rør, da? Jo, noen vil nok hevde at det er det, avhengig av massene rundt røret. Et eksempel fra en jobb i Stavanger: Der trakk vi inn 350 meter i ett strekk. PE-røret hadde en dimensjon på 315 mm, og ble trukket inn i et eksisterende 250 mm rør.  

Da benyttet vi riktignok glidemiddel for å redusere friksjonen, noe som vi bare benytter rent unntaksvis ved utblokking. 

Dag Espen Båsum

Dag Espen Båsum er en forkjemper for gravefrie metoder, og mener utblokking med PE er en god løsning.  Båsum har også en rekke oppdrag innen gjennomboring.  

Store dimensjoner 

Det er selvsagt begrensninger på hvilke dimensjoner som kan blokkes. Største rør vi har blokket var en overvannsledning i Tønsberg, med rørdimensjon på 630 mm i en lengde på 140 meter. Vi har også blokket en stikkrenne med ny dimensjon på 710 mm. Vi har utvidere på 1000 mm, og pr i dag må vi si at dette er maksimal dimensjon for utblokking.  

Vi har landets største maskin, med en trekkraft på 250 tonn. Med den tar vi gjerne de store utfordringene også. 

Les også: PE-rør i setninger og jordskjelv

basum-barum-stabekk-spillvann-overvann

Eksisterende avløpsanlegg av en fellesavløpsledning med dimensjon 300 mm ble separert over en strekning på ca. 500 meter, og erstattet med to separate ledninger for henholdsvis spillvann og overvann på Stabekk i Bærum. 

Stor interesse for utblokking med PE 

Vi presenterte vår nye metode med utblokking av AF-ledning og inntrekking av to nye rør under et SSTT-treff i Bærum i september 2018. Da var interessen så stor at aktørene i prosjektet ble enig om å arrangere et nytt treff i april 2019.  

Den siste samlingen var i Skogveien ved Stabekk i Bærum kommune. Her besto eksisterende avløpsanlegg av en fellesavløpsledning med dimensjon 300 mm som skulle separeres over en strekning på ca. 500 meter, og erstattes med to separate ledninger for henholdsvis spillvann og overvann. 

I tillegg ble det lagt det ny vannledning på samme strekning. Prosjektet var initiert etter at flere hus i området hadde hatt problemer med tilbakeslag fra kommunalt nett ved kraftig nedbør. Av hensyn til eksisterende bygg i traseen – og fordi Bærum kommune ønsker å bruke NoDig metoder der det er mulig – valgte kommunen utblokking.  

Dette prosjektet kunne etter min mening ikke latt seg gjennomføre med noe annet enn PE. Materialkvaliteten er blitt stadig bedre gjennom økt ringstivhet og strekkbelastninger. PE-materialet er blitt enda mer motstandsdyktig mot riper. PE-røret blir utsatt for stor belastning også ved utblokking som metode. Da er vi avhengig av topp kvalitet og god fleksibilitet.  

Les også: Den "enkle metoden" - elektrosveising av PE-rør 

Rune Gundhus i Båsum - innføring av kveil til ny vannledning i Romsdalsgata, Oslo

Rune Gundhus er avdelingsleder NoDig i Båsum Boring. Her starter han innføringen av den 144 meter lange kveilen som sikrer Romsdalsgata ny vannledning. I Romsdalsgata viser dokumentasjon fra vannverksetaten at rørene her stammer fra 1874.  

New Call-to-action