PE kollektorer settes ned i energi brønn - Båsum Boring geotermos Sofiemyr

Her bygges et helt spesielt energianlegg. 60 energibrønner i en geotermos lagrer varme om sommeren og gir billig oppvarming til å holde to fotballbaner isfrie om vinteren. Båsum Boring AS er sentral i konseptet. Slik virker en geotermos.

På Sofiemyr, noen kilometer sør for Oslo, ligger Tømtebanen. Det er hjemmearenaen til fotballaget Kolbotn IL. Nå er det også "arena" for en spennende nyvinning innen energi og oppvarming.

 Lagrer solvarme i energibrønn

Fotballbanen skal holdes isfri om vinteren med vannbåren varme. Energien til oppvarmingen kommer fra solenergi som har blitt lagret nede i grunnen. Dette sparer eieren for flere hundre tusen kroner årlig i strømutgiver.

Konseptet kalles en geotermos, og vi i Båsum Boring har inntatt en ledende rolle som utførende innen varmeanlegg med geotermos.

Sist vinter boret vi 60 energibrønner i grunnen under det som skal bli en ny kunstgressbane. Dette ligger noen meter ovenfor den store gressbanen, og har til nå vært en steinhard grusbane. Innen 1. mai skal det være klart til å spille fotball på en ny kunstgressbane her.

Sofiemyr stadion - energibrønnpark geotermos under kunstgressbane

SOFIEMYR: Her skal det spilles fotball på kunstgress. Energibrønnbarken ligger under kunstgresset.

 Brønnpark i geotermos

Under denne kunstgressbanen ligger brønnparken – geotermosen – som gjør at nye Tømtebanen skiller seg de fleste andre idrettsarenaer i Norge: Energianlegget.

Her bygges et helt spesielt anlegg der varme lagres nede i grunnen i den varme årstiden, og hentes opp igjen om vinteren til oppvarming av både den nye kunstgressbanen og den gamle gressbanen.

Anlegget tar vare på solenergien, og gjenbruker den i den kalde årstiden. Det skal spare eieren Kolbotn IL for flere hundre tusen kroner hvert år i strømutgifter.  

Geotermosen er et varmelager. Det bruker selve fotballbanen som solfanger. Varmen fra sola lagres ned i bakken, og hentes opp om vinteren. Varmen som dyttes ned i grunnen gjør at eieren kan fyre med gunstige priser hele året, uansett hvor høyt strømprisene måtte gå.

Her varmes det med "sommerpriser" hele året, for å si det litt forenklet.

Solfangere under kunstgress på Sofiemyr stadion

VARME: Her ligger solfangere og varmerør i slynger under den kommende kunstgressbanen. 

Dette er en geotermos brønnpark

60 energibrønner – hver av dem 100 meter dyp – i tett formasjon danner en geotermos. Eller et gigantisk batteri, om du vil.

 • 60 energibrønner i tett sirkelformasjon
 • 5 meter innbyrdes avstand mellom brønnene
 • 45 meter diameter på brønnparken, pluss isolasjon på utsiden
 • 139 mm fóringsrør i løsmasser + 114 mm i fjell
 • 168 mm fóringsrør i løsmasser + 140 mm i fjell
 • 650 kW
 • 750 000 kWh pr år

 Med varme fra solfangerne under banedekket skal brønnene varme hele fjellet banen. Grunnen blir varmet opp til 50-60 grader på det varmeste gjennom vår, sommer og høst. Når man bruker så langt tid på å tilføre varmen i grunnen, så kan man også hente den ut igjen over lang tid.

Les også: Slik gjør Steg Entreprenør utslippsfri utblokking og NoDig boring

 

Solfanger under kunstgressbane

Det gir en veldig stabil varme gjennom hele året. I den kalde årstiden hentes varme fra midten av geotermosen. Det samme prinsippet vil gjelde i et bygg, og der kan man dessuten hente kulde til avkjøling når det trengs.

Gressbanen får senere nytt dekke, og da skal det samtidig legges solfanger-slynger under dette dekket.

I 2023 skal det bygges et nytt klubb- og servicehus til Kolbotn IL, som får solceller til strømproduksjon på taket. Med strømmen fra disse kombinert med geotermos-løsningen under kunstgressbanen skal idrettslaget i teorien holde begge banene isfrie gjennom vinteren, kun med solvarmen i termosen og strøm fra egne solceller.

Det er et stort anlegg, med høye investeringskostnader. Men det er ingen tvil om at det er lønnsomt på sikt. Sist vinter har vi sett mange eksempler på idrettsanlegg som har måttet stenge pga høye strømpriser. Det vil ikke være aktuelt her. Situasjonen i samfunnet rundt oss tilsier at strømprisene kommer til å holde seg vedvarende høye, eller kan hende også stige enda mer.

basum-sofiemyr-0795

Kollektorene satt ned i 100 meter dype brønner.

sofiemyr-bronn

KOBLET: Brønnene kobles til et avansert energianlegg som inkluderer solfangere og etterhvert solceller for el-energi. Det benyttes sensorer (nede t.v.) og fiber for å optimalisere varmelagring og -uttak. 

Les også: Bærekraftig infrastruktur har en verdi verdt å betale

 Jo høyere strømpris - jo mer lønnsomt

Jo høyere strømprisene går, jo større blir fordelene ved et energianlegg som dette og jo kortere blir nedbetalingstiden.

Anleggseier Kolbotn IL er storfornøyd med det nye anlegget, og ser fram til å ta det i bruk. Ved full og optimal drift vil kostnadene ved å holde de to banene isfrie være på 150 000 kroner pr år.

– Det sparer oss for flere hundre tusen kroner hvert år, har anleggsansvarlig Einar Engerdahl i Kolbotn IL sagt til lokalavisen Østlandets Blad.

Med isfri bane skal klubben kunne spille toppfotball på Tømtebanen fra 2024. Uten å knekke ryggen økonomisk på strømpriser som løper løpsk. Anlegget har kostet Kolbotn IL i overkant av 10 millioner kroner. 4,5 millioner av dette har de fått i støtte fra Enova.

basum-sofiemyr-5685

KOMPETANSE: Boreoperatørene Sigurd Jellum (t.h.) og Magnus Larsen er en del av et svært kompetent lag. Båsum Boring AS leverer geotermos-konseptet i samarbeid med Asplan Viak, Eptec og Oneco.

Borerigg på Sofiemye

BORING: Her bores den første av 60 brønner på Sofiemyr.

 Mye støtte fra Enova

Anlegget er et resultat av et veldig innovativt forprosjekt med oss i Båsum Boring og Asplan Viak som prosjekterende.

At forprosjektet fikk så mye i støtte fra Enova sier litt om hvilket nybrottsarbeid dette er. Og ikke minst at dette er et grønt og miljøvennlig energianlegg.

Geotermosen under det nye kunstgresset på Tømtebanen er det første anlegget i sitt slag her i landet. Det ble for et år siden laget et varmeanlegg med geotermos til Fjell skole i Drammen. Også det utført av oss Båsum Boring AS. Anlegget på Fjell skole ble nominert til Byggenæringens innovasjonspris for 2021.  

Konseptet er utviklet i et godt samarbeid:

 • Båsum Boring, utførelse
 • Asplan Viak, prosjektering
 • Eptec, leveranse av varmepumper og teknisk sentral
 • Oneco, leveranse av solceller og tilhørende styring

Les også: VAV går  foran i kampen for miljø og klima

Energianlegg for alle formål

Det er et godt fellesskap som har utviklet et svært godt konsept. Dette er en type energianlegg som kan brukes på alle steder og til alle formål. Vi er veldig glade for at folk nå begynner å få øynene opp for slike løsninger.

 Et energianlegg med brønnpark i tett geotermos-formasjon kan også brukes på bygg. Fjell skole i Drammen er nevnt. Anlegget på Sofiemyr er det første anlegget i sitt slag tilknyttet en fotballbane eller idrettsanlegg. Lignende anlegg er under prosjektering blant annet på skoler og aldershjem, samt på andre idrettsanlegg.