Martin Ekelund-Waale og Jøran Glittum i WG Plastsvies

Vi har ikke råd til venstrehåndsarbeid i VA-Norge. Som nyutdannet plastsveiser ble jeg sjokkert over manglende kompetanse innen PE-sveising. Det er uholdbart at et ukeskurs er alt som trengs for å sveise et ledningsnett som skal holde vann i minst 100 år.

Vi kan ikke gamble med folks helse på den måten jeg har sett eksempler på. Vi skal sørge for at alle får trygt og rent drikkevann i kranene sine, og da må også sveisejobben gjøres skikkelig. Det er på høy tid med en uavhengig tredjepartskontroll som er fysisk til stede ute på anleggene før ledningen forsvinner under bakken for godt.

Jeg sier ikke at alle skal ha fire års utdanning for å gjøre en god jobb som sveiser, men det bør være et praksis- og oppfølgingskrav av nysertifiserte sveisere. På denne måten får vi luket ut de som ikke bør stå ute på et anlegg og sveise.

Det handler om nøyaktighet når en sveis skal utføres. Her er det ekstrudersveising av grenrør til trykkløst system.Det handler om nøyaktighet når en sveis skal utføres. Her er det ekstrudersveising av grenrør til trykkløst system.

Spesialisering på å sveise PE

I vårt firma har vi valgt å spesialisere oss på sveising av PE. Dette er et «rent» materiale å jobbe med, i hvert fall sammenlignet med stål. Her er det ikke behov for masker. Det eneste vi trenger er vernebriller. Vi slipper farlige gasser, renholdet er enkelt og vi har hele tiden full kontroll på arbeidsmiljøet rundt oss.

Egentlig skulle denne bloggen handle om en plastsveisers vanlige arbeidshverdag. Men ingen arbeidsdag er lik i firmaet vårt. Sammen med min gode kollega Jøran Glittum startet vi WG Plastsveis AS i april 2020. Vi bistår med måltagninger og prosjekteringsløsninger innen plastsveis. Sammen med våre kunder skreddersyr vi de produktene som trengs for de ulike jobbene. Her snakker vi med andre ord om skreddersøm, og det er det jeg syns er mest morsomt. Tilpasning mellom kummer og eksisterende ledningsnett i tillegg til å sveise ledninger i ulike dimensjoner er utfordrende, men morsomt.

Her er det skreddersøm med nøyaktige tegninger, sveising innendørs og tilpasning til kum på Slemmestad i Asker kommune.Her er det skreddersøm med nøyaktige tegninger, sveising innendørs og tilpasning til kum på Slemmestad i Asker kommune.Her er det skreddersøm med nøyaktige tegninger, sveising innendørs og tilpasning til kum på Slemmestad i Asker kommune.

Fireårig utdanning

Det ble noen omveier før jeg bestemte meg for å satse som plastsveiser. Jeg var innom både bygg og anlegg, service og samferdsel før jeg landet på teknikk og industriell produksjon (TIP), der vi får grunnopplæring iblant annet sveising og dreiing. Fagbrev som plastmekaniker oppnådde jeg ved å gå to år på Hjalmar Johansen videregående skole og deretter to år som lærling.

Når jeg sier at ingen dager er like er det fordi vi får inn mange ulike oppdrag fra et bredt spekter av oppdragsgivere. Det kan være innen kommunaltekniske tjenester, veidrift, marin industri, velforeninger, privatpersoner, entreprenører og båtforeninger.

Majoriteten av våre arbeidsoppgaver er likevel innenfor norsk vannbransje. Et av de mest spesielle oppdragene foreløpig er spesialbokser i PE-plast for Norges geologiske undersøkelser, NGU. Boksene skulle huse sensorer for vibrasjonsmålinger under nye E-18 i Sandvika.

Et av oppdragene vi har på vår referanseliste er speilsveising av en 1000 mm SDR11 PE-ledning i Arendal. Total lengde på strekket var på 3,6 kilometer, og en viktig del av den nye hovedvannledningen til Arendal kommune.

Les også: Den "enkle metoden" - elektrosveising av PE-rør

Viktig med erfaring

Sveising av PE-rør kan i utgangspunktet se enkelt ut, men det krever erfaring. Vi står ofte ute under skiftende værforhold. Vi skal håndtere regn og vind, varm og kald luft og søle.

«Jeg har møtt sveisere som har benyttet feil metoder i mange år og som har gravd ned trykkledninger som er dømt til et liv med lekkasjer.»

Ekstruder er ikke beregnet for trykkledninger. Det betyr at det ligger noen «lekkasjebomber» rundt omkring i landet. Det er vibrasjoner i en trykkledning, og en ekstrudersveis er ikke godt nok over tid. Da er det speilsveis eller elektromuffe som gjelder. Sveiseprosedyren må også gjennomføres «etter boka» for å holde i 100 år.

Tøffe krav fra store kommuner

Jeg er glad for de tøffe kravene flere store kommuner har satt for sveiseoperatører og hvilke metoder som skal benyttes på de ulike oppdragene. Oslo kommune er etter min oppfatning en foregangskommune innen sveising. Her må vi sende inn dokumentasjon med operatørbevis og de forlanger også prøvesveiser utført av de som skal på anlegget. Kommunen har tett oppfølging med fysisk tilstedeværelse ved anleggsstart for å forsikre seg om at sveiserne er kvalifisert for jobben. Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved å sette en sveiser med et ukeskurs til sveising ute på et prosjekt. Vi må sikre at nye og uerfarne sveisere blir fulgt opp med råd og veiledning over tid før de slipper til på egenhånd.

Små kommuner må bli bedre

Jeg har personlig savnet kontroll på enkelte oppdrag i noen av de mindre kommunene vi har jobbet i. Uansett skal en sveiser aldri gå fra en sveis uten at han er hundre prosent sikker på at den holder. Det er for sent den dagen ledningen er gravd ned, veien er etablert og asfalten er lagt. Jobben må gjøres skikkelig med en gang.

Sveiseoppdrag i Drammen kommune, med ny overvannsledning. 900 mm SDR17, PE i 20 meters lengde krever erfaring med tanke på både sveising og håndtering. Total lengde på dette strekket er 160 meter.

Sveiseoppdrag i Drammen kommune, med ny overvannsledning. 900 mm SDR17, PE i 20 meters lengde krever erfaring med tanke på både sveising og håndtering. Total lengde på dette strekket er 160 meter.

Lange lengder krever erfaring

Tid er alltid en utfordring. Jo større rør jo lengre sveisetid. Det nytter ikke å gå på akkord med tida. Vi ser at mange entreprenører og ledningseiere bestiller rørlengder opp mot 20 meter for å redusere antallet skjøter. Med så lange lengder øker også vekten, og dermed er det viktig at håndteringen av rørene skjer på en skånsom måte, både for rør og sveisere. God kommunikasjon med gravemaskinføreren er også helt avgjørende. Med store dimensjoner er det også større speil og større høvel. Det må man ta hensyn til i arbeidshverdagen.

En dyktig sveiser ute på anlegg skal være praktisk anlagt og i god fysisk form. Han skal være omgjengelig og nøyaktig og like å være ute under alle forhold. Trives man i jobben gjør man også en solid jobb.

Jobben må gjøres hundre prosent også når det gjelder tilpasninger og skreddersøm. I forbindelse med styrt boring kan det noen ganger skje at ledningen må føres fram noe dypere enn først beregnet, og da blir det nødvendig med tilpasninger inn mot allerede etablerte kummer. Da er PE-materialet flott å jobbe med. Her handler det om nøyaktighet fra innmåling til ferdig montert slag.

Et spennende oppdrag med sveising av 710 mm SDR11 PE med kappe på Jessheim. Dette røret ble trukket under både E6 og Gardermobanen i en lengde på 450 meter, med Olimb Anlegg som entreprenør. Her kommer fleksibiliteten til PE-røret ekstra godt fram.

New Call-to-action