Ove Emil Aker og statssekretær Ellen Rønning-Arnesen p

Du har hørt om det i årevis. Nå har Nasjonalt senter for vanninfrastruktur åpnet og blitt tatt i bruk. Se hvordan Vannsenteret har blitt.

– Målet er en tryggere vannforsyning og bedre avløpsrensing enn i dag. Økt fornyelse av ledningsnettet og reduksjon av lekkasjer vil bli svært sentralt framover. Derfor er det nasjonale senteret for vanninfrastruktur akkurat det vi trenger.

De fine ordene kom fra statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet, like før hun mandag 17. juni åpnet krana som markerte den offisielle åpningen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

Eller Vannsenteret, som er kortformen de aller fleste bruker.

New Call-to-action

Trygt vann og avløp ingen selvfølge

De fleste nordmenn forventer rent vann i springen og fungerende avløp. Men det er krevende tider nå. Kostnader øker og krav skjerpes. Kommunene sliter med tildels store vanntap og mye gammel infrastruktur.

Russlands invasjonskrig i nabolandet Ukraina gir oss daglige påminnelser om at den trygge og forutsigbare hverdagen langtifra er noen selvfølge. Også hva angår vannforsyning.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen advarte da også nettopp mot å ta godt vann og trygt avløp som en selvfølge.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fikk en omvisning på Vannsenteret av daglig leder Sjur Tveite etter åpningen. (Alle foto: Jørn Søderholm) 

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fikk en omvisning på Vannsenteret av daglig leder Sjur Tveite etter åpningen. (Alle foto: Jørn Søderholm) 

– De fleste som mottar vann fra vannverk får levert trygt vann i dag. Det kan fort endres. Etterslepet i vedlikehold av ledningsnettet i de fleste kommuner er en felles utfordring. Vi tror Vannsenteret vil kunne bli en spydspiss i det viktige arbeidet kommunene står overfor.

Nasjonal plan for vann og helse

Sist vinter la regjeringen fram en revidert plan med nasjonale mål for vann og helse. Strategien innholder 25 konkrete nasjonale mål og tiltak for vannforsyning og avløpsnett. Vannsenteret nevnes spesifikt som et hovedtiltak innen teknologiutvikling og utdanning i vannbransjen, der målet er å "legge til rette for at Nasjonalt senter for vanninfrastruktur tilknyttet NMBU på Ås blir et attraktivt teknologimiljø for å møte utfordringene innen vann- og avløpsområdet."

Vannsenteret er et treningsanlegg for alle i vannbransjen, og vil ha en sentral rolle i arbeidet med å oppfylle de nasjonale målene. Som møtested for opplæring og utvikling vil Vannsenteret også være konkret og praktisk, til nytte for alle som jobber lokalt i sine kommuner.

Video: Slik så det ut på Vannsenteret i januar 2024. Filmen ble vist på Hallingtreff 24. (Video: Jørn Søderholm) 

Åpning og VAnnfestivalen

Åpningen av anlegget i Ås utenfor Oslo fant sted to år etter at spaden ble satt i jorda, og mer enn ti år etter at idéen om Vannsenteret først ble tatt opp til seriøs diskusjon.

Sigurd Grande, styreleder i Vannsenteret. 

Sigurd Grande, styreleder i Vannsenteret. 

– En stor dag for mange av ildsjelene i vannbransjen som har stått på for å virkeliggjøre Vannsenteret. Vannsenteret får en særlig viktig rolle i en bransje med stort behov for opplæring og utvikling i praktisk VA-teknikk, sa styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret i sin åpningstale.

Les også: "Slik blir det nye Vannsenteret" (januar 2022 - det ble ikke helt sånn)

Den offisielle åpningen 17. juni falt for øvrig sammen med første dag av VAnnfestivalen, en ny festival og et møtested for studenter i vannfag fra hele Norge. Festivalen ble arrangert for første gang i år, som den første i en forhåpentligvis årlig feiring av kunnskap og engasjement i vannbransjen.

Vannfagstudenter fra flere læresteder deltok på den første VAnnfestivalen. 

Vannfagstudenter fra flere læresteder deltok på den første VAnnfestivalen. 

Vannfagstudenter fra flere læresteder deltok på den første VAnnfestivalen. 

vannsenteret-rorbloggen-162150981

(Foto: Sjur Tveite)

Vannsenteret byggetrinn 1

Vannsenteret var opprinnelig planlagt som et større og mer omfattende anlegg enn det som nå er bygget. Noen av elementene i den overordnede "masterplanen" for Vannsenteret har måttet vente til senere byggetrinn.

I byggetrinn 1 har vi prioritert og fått på plass disse elementene:

 • Et fungerende ledningsnett for vann og avløp, spesielt tilrettelagt for demonstrasjon og undervisning.
 • Installasjoner som rørledninger, kummer og ventiler i dimensjoner og materialer som brukes ute i kommunale VA-nett
 • Et lekkasjesøks- og marklyttingsfelt med innlagte og styrbare lekkasje. Her kan fagfolk trene på trasésøk og lekkasjelytting under reelle forhold. Feltet inneholder lekkasjer av ulike størrelser i ulike materialer, og med ulike typer støykilder og andre hindringer i nærheten.
 • Et bygg med møte-/undervisningsrom, kontor samt kjøkken og bad.
 • Et areal for fordrøyning og demonstrasjon av lokal overvannshåndtering.

Les også: Vannsenteret under bygging (mai 2023)

I kjelleren under bygget har vi en essensiell del av VA-anlegget på Vannsenteret. Der er det en installasjon av blågods i ulike varianter, og med flere eksempler på topp moderne målere installert. I forlengelsen av kjelleren går en 12 meter lang Ø3000 kulvert oppover mot utendørsfeltet, med rørføringer i PE og duktilt støpejern. Her er også en overvannsledning i PVC delvis utført i gjennomsiktig plast, blant annet for undervisning, demonstrasjon og visualisering av rørinspeksjonsutstyr.

Vannsenteret, juni 2024.

Vannsenteret, juni 2024. Arealer til lekkasjesøk i gult, masser og rørfornying i rødt, overvanns- og flomtiltak i blått  samt undervisning og demo for øvrig i hvitt. (Dronefoto: Jørn Søderholm) 

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur - Vannsenteret

Utomhusarealet på Vannsenteret i mai 2023 (under) og juni 2024 (over). (Dronefoto: Jørn Søderholm) 

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur - Vannsenteret (mai 2023)

Undervisningsrommet over kjelleren har tre store glassfelter innfelt i betonggulvet som gjør det mulig å se installasjonene nede.

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur - Vannsenteret - undervisningsrom

Utomhus er det flere adgangspunkter til anlegget under bakken. Et av dem er gjennom en stor Ø3000 kum i betong, med glasstak for enkel sikt ned i kummen (bildet under). 

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur - Vannsenteret

Kurs og opplæring

Et av hovedmålene ved Vannsenteret helt siden de første idéene for mange år siden var at det skal være et sted for kompetanseutvikling, kurs og opplæring. Den kapasiteten har blitt demonstrert denne våren, med over 100 deltakere på kurs i april og mai.

Les også: Pakning i flens - liten del med stor betydning

Målerleverandøren Krohne var først ute, med et kurs i måleteknikk og elektromagnetiske mengdemålere for noen av sine kommune-kunder. Rørinspeksjon Norge - RIN - sto deretter for det største innrykket, med kurs i spyling og lekkasjesøk for fagfolk fra hele landet. RIN har vært blant de viktigste drivkreftene bak opprettelsen av senteret, og har besluttet å kjøre det meste av sine kurs i 2024 her. RIN fyller for øvrig 30 år i år. 

Ivan Rosenborg i Krohne t.v. over inviterte kommune-kunder til kurs i måleteknikk på Vannsenteret. 

Ivan Rosenborg i Krohne t.v. over inviterte kommune-kunder til kurs i måleteknikk på Vannsenteret. 

Krohne inviterte kommune-kunder til kurs i måleteknikk på Vannsenteret. 

Krohne inviterte kommune-kunder til kurs i måleteknikk på Vannsenteret. 

– Det var spennende å kjøre dette kurset for første gang på Vannsenteret. Her får vi jobbe i praksis også, i tillegg til det teoretiske. Det er en mulighet vi er glade for, sier instruktør Kjetil Storli på RINs spylekurs.

Praktisk kunnskap alfa og omega

– Målet er å gi operatørene våre et innblikk i metoder og utstyr de trenger for å kunne påvise lekkasjer ute i felt. Det praktiske i kurset er alfa og omega. På Vannsenteret er det bygget et anlegg der vi kan trene på marklytting, høre lyder fra ulike typer lekkasjer og å skille lekkasjer fra fremmedstøy, sier hovedinstruktør Kenneth Skullerud på RINs kurs i lekkasjesøk.

En del av infrastrukturen på Vannsenteret er bygget spesifikt for lekkasjesøk. Anlegget er bygget akkurat som et virkelig nett ute i felt, med blant annet kummer der man kan koble seg på i jobben med lekkasjesøk. Her får deltakerne trene på blant annet marklytting, trasésøk, sondepeiling og korrelasjon.

Det er viktig å kunne tilby opplæring i praksis, uten å gripe inn i et vann- og avløpsnett i normal drift. Det kan vi nå tilby på Vannsenteret.

Trond Alm, instruktør på RINs spylekurs – og byggeleder i oppføringen av Vannsenteret. 

Trond Alm, instruktør på RINs spylekurs – og byggeleder i oppføringen av Vannsenteret. 

RIN gjennomførte sine første kurs i spyling og lekkasjesøk våren 2024. 

RIN gjennomførte sine første kurs i spyling og lekkasjesøk våren 2024. 

RIN gjennomførte sine første kurs i spyling og lekkasjesøk våren 2024. 

Aksjonærer og bidragsytere

Vannsenteret har blitt en realitet takket være et spleiselag mellom aktører på tvers av vannbransjen. Blant aksjonærene finner vi Norsk Vann, store kommuner, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Rørinspeksjon Norge (RIN), Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Rådgivende ingeniørers forening (RIF), VA og VVS produsentene (VVP), Basal, Virke og Scandinavian Society for Trenchless Technologies (SSTT).

Les også: Avdekker feil på anlegg for å øke vannkvalitet

Sjur Tveite ønsket rundt 120 besøkende velkommen til offisiell åpning av Vannsenteret 17. juni. 

Sjur Tveite ønsket rundt 120 besøkende velkommen til offisiell åpning 17. juni. 

Selve senteret er bygget med viktige bidrag fra både de ti største kommunene i VASK-fellesskapet og en rekke mindre kommuner. Mange leverandører har gitt viktige bidrag:

 • Khrone
 • Basal
 • Brødrene Dahl
 • INNVA
 • Hallingplast
 • Uponor
 • Wavin
 • Pipelife
 • PAM Norge
 • Guard Automation
 • Ulefos
 • AVK
 • Furnes Jernstøperi

Dessuten har den store bredden av leverandører gitt et viktig bidrag til Vannsenteret gjennom VA og VVS produsentene VVP.

Veien videre

Vi er nå ferdige med byggetrinn én, og Vannsenteret har åpnet for aktiviteteter. Hva nå?

I den nærmeste tiden fokuserer vi først og fremst på innhold og aktiviteter. Det vil si ulike typer kurs, møter, demonstrasjoner og arrangementer med fokus på opplæring og erfaringsutveksling. Ulike arrangører vil bruke Vannsenteret som faglig relevant møtested for sine aktiviteter, og vi er godt i gang med å utvikle egne arrangementer innen ulike tema som er etterspurt i bransjen. 

Anlegget skal også videreutvikles og arealer utnyttes. Vi planlegger blant annet et demofelt for NoDig-metoder og et demo- og testareal for grave- og grøftearbeider med ulike typer masser.

Det vil bli mange gode grunner til å bruke Vannsenteret framover, uansett hvilken del av vannbransjen man jobber i.

Tusen takk til alle involverte aktører for innsatsen så langt med Vannsenteret. Jeg er imponert og takknemlig over engasjementet så mange mennesker har vist over lang tid. Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god sommer.

Denne artikkelen er en kommentar. Holdninger og meninger i artikkelen er forfatterens egne og deles ikke nødvendigvis av utgiver Hallingplast AS.

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›