Prosjektleder Hendrik Panman i Kjeldaas AS forteller rådgivere og kommunalt ansatte om samarbeidet i borettslaget Brøttet i Drammen i 2014.  

Leverandører kan også spille en sentral rolle i samspillskontrakter. Denne type kontrakter tas i bruk i stadig større grad også i vann- og avløpsprosjekter, og dette har vi Hallingplast gode erfaringer med.   

På bildet ser du prosjektleder Hendrik Panman i Kjeldaas AS forteller rådgivere og kommunalt ansatte om samarbeidet i borettslaget Brøttet i Drammen i 2014. Ett av mange prosjekt hvor dialog og samspill sto sentralt. Samspillsentreprise eller samspillskontrakt er nå blitt mer og mer vanlig som et alternativ til de tradisjonelle Norsk Standard kontraktene, særlig NS 8407. Årsaken er at bygg – og anleggsbransjen er i stadig utvikling, og derfor må selv «nye» standarder etter hvert vike for kontraktsformer som er bedre tilpasset vår tid og vår virkelighet.

I dag er det like naturlig at konsulentene, arkitektene og ingeniørene arbeider direkte under entreprenørene, og dermed er steget inn i samspillsentrepriseformen kort. Her kan det også være smart å ta med leverandørene.

New call-to-action

Samspill gir innovasjon

Samspillskontrakter blir i de fleste tilfeller foreslått enten av ledningseiere eller rådgivere, men som leverandør har Hallingplast deltatt i en rekke prosjekter med fokus på samspill og innovasjon.  Jeg mener det er viktig å bruke den kunnskapen som de ulike aktørene er i besittelse av, uavhengig av navnet på kontraktsformen. Jeg har bitt meg merke i et utsagn fra prosjektdirektør Espen Killingmo i Sweco, som har vært en pådriver innen NoDig i Skandinavia og dermed er en mann å lytte til.

Han understreket at det er viktig å bli enig om «avtalt kvalitet» og at vi dermed har et felles mål.   Kontraktsformen er ikke nødvendigvis avgjørende for å få til samspill. Derfor er min oppfordring å bruke den kunnskapen som sitter i hvert ledd i kjeden, inkludert leverandørens kunnskap.   

Les også: Vil gjerne være rådgivere fra start til mål

Partnering i Karlstad 

Et av mange vellykkede samarbeidsprosjekter ble gjennomført i Karlstad i Sverige i 2012. Karlstad kommune hadde en partneringkontrakt med NCC NoDig i Sverige. En 800 mm betongledning som ledet vannet fra vannkilden og inn til byen i en strekning på 4,5 kilometer ble fornyet med den såkalte slipline-metoden. hvor ny rørdimensjon ble 740mm SDR17 PE-rør. Dimensjonen er ikke del av standarden, og ble tatt frem for prosjektet fordi det var den største som gikk å installere inn i det gamle betongrøret.

Dette for å sikre størst mulig vannføring etter rehabiliteringen og for å skåne miljøet mest mulig. Den gang var dette et av Nordens aller største gravefrie prosjekter.

Undersøkelser viste at ledningsmaterialet i den ene ledningen var helt utslitt på enkelte partier. Slip-lining betyr at ny ledning blir trukket inn i den gamle, og det er derfor ikke behov for å grave lange sammenhengende grøfter til ny ledning. På 4,5 km ble det laget cirka 20 mindre grøfter med 200-400 meters mellomrom, - avhengig av bryte- og sammenkoblingspunkter. 

7740mm PE-rør ble benyttet i Karlstad. Dimensjonen ble spesiallaget for prosjektet for å kunne gi størst mulig kapasitet i forbindelse med rehabiliteringen.

40mm PE-rør ble benyttet i Karlstad. Dimensjonen ble spesiallaget for prosjektet for å kunne gi størst mulig kapasitet i forbindelse med rehabiliteringen.

Valg av rørdeler underveis i prosjektet, i samråd mellom leverandør, ledningseier og rådgiver. Gevinsten ble lavere pris, kortere leveringstid og skreddersydde løsninger

Valg av rørdeler underveis i prosjektet, i samråd mellom leverandør, ledningseier og rådgiver. Gevinsten ble lavere pris, kortere leveringstid og skreddersydde løsninger

Gravefritt gir god gevinst

Gravefrie metoder er bra for naturen og miljøet ved at man minimerer graving og anleggstrafikk, men det er også tids- og kostnadsbesparende. Med det gode samarbeidsklimaet i kontraktsperioden ble det gjort valg underveis i samråd mellom ledningseier og rådgiver, og der vi som leverandør også bidro i flere av valgene.

Gevinsten var lavere pris, kortere leveringstid og skreddersydde løsninger.  

Det kan være vanskelig å ha detaljkunnskap om alle typer rørdeler under prosjekteringsfasen, og i en samhandlingskontrakt eller partnering kontrakt er det mulig å invitere leverandørene for å komme med innspill og råd om valg av type rørdeler. Her står ledningseiere og rådgivere fritt til å hente inn kompetanse fra flere aktører. Det er ikke bestandig det som er standardisert fungerer best over alt. Når aktørene har god dialog og gjensidig tillitt kommer gjerne de smarte løsningene raskt på bordet, og det gjør hverdagen vår både mer morsom og interessant.   

Les også: Rør i rør i kampen mot vannlekkasjer

Brøttet i Drammen 

Flere av dere husker nok også det store samarbeidsprosjektet i Brøttet Borettslag i Drammen, som ble belønnet med Skandinavias beste gravefrie prosjekt i 2014.  Her var det rådgiver i Asplan Viak, Arve Hansen, som var en sterk pådriver og inspirator. Arve hadde en unik egenskap ved å hente informasjon fra ulike aktører for å finne de smarteste og mest miljøvennlige løsningene.

Det private borettslaget hadde behov for å ruste opp gamle vannledninger som lå dypt under etablerte hager. I samspill mellom flere aktører innen VA- og VVS bransjen ble det både utviklet produkter og metoder for å installere rør uten graving. 

Borettslaget Brøttet bærer sitt navn med rette. Her er det mye fjell og knauser som må forseres for å få etablert infrastruktur med minst mulig graving. Borettslaget Brøttet bærer sitt navn med rette. Her er det mye fjell og knauser som må forseres for å få etablert infrastruktur med minst mulig graving.

Nye rør i sjøen 

Takket være tett dialog med markedet har vi i Hallingplast lykkes i å utvikle stadig nye produkter for vann- og avløpssektoren. Den foreløpig siste innovasjonen fra Hallingplast er SESU-XL rør, som er ferdig belastede PE-sjøledningsrør i store dimensjoner. 

Siste del av utviklingen ble gjennomført med bakgrunn i et konkret prosjekt i Mjøsa der det var tekniske grunner til å velge produktet.  I dette prosjektet var det fare for jordras i begge landtakene. Her var det brådypt, og dermed var det ikke ønskelig med utstikkende betonglodd.  Midt på det aktuelle strekket er det også prosjektert en kryssing av hovedstrømkabel hvor man ikke ville risikere at et betonglodd havnet oppå kabelen.  

Hallingplast har jobbet med en løsning på utfordringer av denne typen de siste fire-fem årene, men takket være innspill fra både ledningseier, entreprenør og rådgiver ble produktutviklingen intensivert og de første rørene i en dimensjon på 630 mm er nå levert til Gjøvik kommune.  Det blir selvsagt spennende å følge med på senkingen av rørene, som etter planen skal gjennomføres senere i høst.  

Les mer om PE-rør på vår fagside: PE-rør - det fleksible og sterke valget

 

Denne høsten skal disse PE-rørene fra Hallingplast senkes i Mjøsa.

Sesu XL er den foreløpig siste innovasjonen fra Hallingplast, der løsningen er utviklet takket være tett dialog med ledningseiere, entreprenører og rådgivere. Høsten 2020 senkes PE-rørene fra Hallingplast i Mjøsa.

Les også: SESU-pipe - førstevalget for sjøforlagte ledninger

Dialog med markedet 

– Innovasjon starter med den gode dialogen med markedet. Sjur Dagestad, professor emeritus i Innovasjon har sagt at innovasjon er noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort, altså en løsning som egner seg til bruk i det praktiske liv. En innovasjon som kun er ny og nyttig er ikke så mye verd dersom markedet ikke etterspør den.

– Dersom man som ledningseier ønsker innovasjon er det viktig å diskutere løsninger med aktører som er i posisjon til å tenke nytt og framtidsrettet. Det aller viktigste stikkordet er dermed dialog, uavhengig av om samarbeidet kalles samspillskontrakt, eller er samspill i praksis.  

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›