Steinar Tragethon på Hallingplast

I mange år har montører festet enten blylodd eller betonglodd rundt rør for senking i innsjøer eller fjorder. Det har vært både tidkrevende og kostbart. Hallingplast AS benytter mineralfylt PP, hvor støv av barytt blandes med Polypropelen (PP) slik at det får en egenvekt på linje med armert betong.  

Archimedes lov gjelder 

Produktutviklerne ved Hallingplast har tatt utgangspunkt i Archimedes lov om at oppdriften på et rør er lik vekten av den fortrengte væskemengden, minus vekten av røret med innhold. For sjøledninger må man også ha en viss sikkerhet for luftfylling i rørene. De nye sjøledningene fra Hallingplast integrerer belastningsbehovet i selve rørkappen. Enten med blybelastning mellom rør og PP-kappe, eller ved å produsere en kappe med tilstrekkelig høy egenvekt, eller en kombinasjon av dette.  

steinar strandafjorden

Daglig leder Steinar Tragethon fulgte spent med da den 6800 meter lange ledningen ble posisjonert i riktig trasè før den ble fylt med vann og senket i Strandafjorden.

Forhindrer oppflyting 

Archimedes må vi også ha med oss, når vann- og avløpsledninger legges i bløte grunnforhold og over myrlendte områder. En mye benyttet metode da er retningsstyrt boring i løsmasser, og inntrekking av et «tungt» PE-rør gir prosjektet god sikkerhet mot oppflyting, foruten installasjonsmessige fordeler. Det er også eksempler på at innføring av PE-rør i varerør, eller fornying av gamle VA-rør, har behov for stabilitet og god sikkerhet, og dette kan oppnås ved «tunge» PE-rør. “Som PE-rør-produsent kan det være smart å samarbeide med Archimedes”, sier daglig leder Steinar Tragethon, som satser på nye og trygge PE-installasjoner i framtida.

Ikke til fare for fremkommelighet og fiske 

Det har vist seg at rør belastet med betonglodd på sjø- og elvebunn kan være et hinder for utøvelse av fiske med bunnredskap og ankring av fartøy. Derfor stiller blant annet det norske kystverket klare krav til sjøledninger i henhold til Havne- og farvannsloven, slik at installasjoner på sjøbunnen ikke skal vanskeliggjøre viktig ferdsel eller framkommelighet i farvannet. 

Hallingplast har derfor tatt mål av seg til å produsere betydelige mengder sjøledninger uten behov for belastningslodd for mindre rør dimensjoner.  

Rørprosjekt på “hjemmebane” 

Pilotprosjektet ble gjennomført rett utenfor produksjonslokalene til Hallingplast i Ål i Hallingdal i slutten av oktober 2013. 6.800 meter vannledning ble senket i hele Strandafjordens lengde for å levere rent vann til Kleivi Industriområde og en håndfull gårdsbruk langs RV 7. 

Røret som er lagt i Strandafjorden er et rør med en plastkappe som gir en egenvekt på 2,4. Dermed kunne den lokale rørleggeren Bjørn Frydenlund i Frydenlund VVS i Hallingdal, med en liten båt og god hjelp av strømningene fra nord til syd i fjorden, senke ledningen med god kontroll. 

I dette prosjektet ble det produsert lengder på 122 meter. Strandafjorden ligger 300 meter fra Hallingplast-fabrikken, og ledningene kunne dermed slepes rett ned til vannkanten. Bjørn Frydenlund sveiset strekkene sammen med vanlig speilsveis og lagret rørene i fjorden. Strømmen i vannet brakte ledningen de snaue sju kilometerne sørover, slik den skulle.  

“Naturen var på lag med oss”, fortalte Bjørn Frydenlund. 

Et spørsmål om pris  - hva kan du spare på sjøledning?

Det sier seg selv at et ferdig vektet PE-rør for sjøledning får en noe høyere pris enn et ordinært PE rør med betonglodd. Det er forbruk av tid og arbeidskraft, med håndtering og utlegging, som er den store besparelsen totalt sett.  

Vi kan allerede gjennom pilotprosjektet konstatere betydelig innsparing sammenlignet med «gamlemetoden», og rørlegger Bjørn Frydenlund mente sjøledningen var enkel å håndtere. 

Bjørn Frydenlund - sjøledning legges ut i Strandafjorden i Ål

En behagelig måte å legge rør på, slår rørlegger Bjørn Frydenlund fast. Han sto for utlegging av 6800 meter vannledning i Strandafjorden i Ål i Hallingdal. 

Rørlegger Bjørn Frydenlund legger ut sjøledning i Strandafjorden i Ål, Hallingdal

Røret som er lagt i Strandafjorden i Ål i Hallingdal er et rør med en plastkappe, som gir en egenvekt på 2,4. Dermed kunne den lokale rørleggeren Bjørn Frydenlund i Frydenlund VVS i Hallingdal med en liten båt og god hjelp av strømningene fra nord til syd i fjorden senke den 6800 meter lange ledningen med stålkontroll. 

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›