va-messe-bjarne-1000

I mars møtes fagfolk til VA Messene fire steder i Norge. Her forteller messesjef Bjarne Haugland hva VA Messene er – og hvorfor han er så stolt over Norges største møteplass for alle som jobber med vann og avløp.  

Av Bjarne Haugland 

VA Messene – tidligere kjent som VA Tour – er Norges største og råeste bransjetreff for VA, med fire regionale messer. Om kort tid kan vi endelig møte bransjen igjen, og ønske velkommen til VA Messene.  

Målgruppen er kommuner, entreprenører, rådgivere, grossister og bransjefolk for øvrig. Alle som jobber innenfor vann og avløp er velkommen som besøkende. Her kan du registrere deg før besøket: www.vamessene.no 

Messene vil bli holdt på fire steder i år: 

 • Kristiansand, Sørlandet Travpark 8.mars 
 • Bergen, Grieghallen 10.mars 
 • Oslo, Telenor Arena 15.mars 
 • Trondheim, Tapperiet Dahls 17.mars 

Dette er fire anledninger for VA-fagfolk fra hele Norge til å endelig møtes igjen til verdifull fagprat, nettverksbygging og faglig oppdatering med bransjekolleger og ledende leverandører i bransjen.  

Sterke VA-leverandører som snakker sammen 

Som arrangementsansvarlig er jeg svært stolt over hva vi har fått til her. Jeg er stolt av medlemmene, som klarer å snakke seg sammen til å gjøre noe som dette. Medlemmene er sterke aktører, med hver sine individuelle særinteresser og stort behov for å markere seg hver for seg.  

Da er det ekstra sterkt gjort å få til et felles og samkjørt tiltak som VA Messene.  

Xylem Water Solutions er utstiller på VA Messene

MØTE: Xylem Water Solutions er en av utstillerne på VA Messene. Her på VA Tour i 2019. (Foto: Arrangøren)

Det har ikke kommet av seg selv. Når vi starter dialogen mellom medlemmene, så spriker det mye. Det uttrykkes mye forskjellige behov og ønsker, som ikke alltid lar seg forene.  

Så snakker man seg sammen, og finner fram til en organisering som alle kan stille seg bak. Det viser først og fremst en godt utviklet evne til samarbeid. Et samarbeid som merkes godt når man er på våre arenaer.  

Utstillere på VA Messene: 

 • AVK Norge AS, Sandefjord 
 • AxFlow AS, Oslo 
 • Focus Software AS, Billingstad 
 • Froster AS, Bergen 
 • Furnes Jernstøperi AS, Stange 
 • Georg Fischer AS, Rud 
 • GPA Flowsystem AS, Ski 
 • Grundfos Norge AS, Oslo 
 • Guard Automation AS, Sandefjord 
 • Hallingplast AS, Ål 
 • Helnor AS, Rudshøgda 
 • Innva AS, Skui 
 • Isiflo AS, Raufoss 
 • JS Cock AS, Oslo 
 • Krohne Norway AS Instrumentation, Moss 
 • Norsk Wavin AS, Oslo 
 • PAM Norge Saint-Gobain Byggevarer AS, Oslo 
 • Pipelife Norge AS, Surnadal 
 • Ulefos AS, Kongsberg 
 • Uponor Infra AS, Vestby 
 • Xylem Water Solutions Norge AS, Oslo 

Eget fagfellesskap i vann og avløp 

Selv om man konkurrerer, så er man i samme verden. Innen VA-sektoren er det en helt egen kultur.

Om man er kunder eller oppdragsgivere, om man jobber i kommuner, konsulentselskaper, entreprenører eller leverandører er underordnet.  

Rune Bergenshus i Georg Fischer AS orienterer daglig leder Frank Robert Svendsgård (t.v.) og prosjektingeniør Mats Swensen fra entreprenørbedriften Reipå Knuseri AS på Helgeland.

ENTREPRENØR: Rune Bergenshus i Georg Fischer AS orienterer daglig leder Frank Robert Svendsgård (t.v.) og prosjektingeniør Mats Swensen fra entreprenørbedriften Reipå Knuseri AS på Helgeland. Bildet er fra VA Tour 2019, som blant annet var i Bodø. (Foto: Arrangøren)

Når man møtes er man en del av det samme fagfellesskapet. Der er det den samlede "kjøttvekten" som teller, ikke den enkelte.

Det ser vi tydelig på et arrangement som VA Messene. Det er den samme viljen til samarbeid og utvikling som har gjort at Vannsenteret på Ås nå er i ferd med å bli virkelighet.  

Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP

Bjarne Haugland. Daglig leder i VA og VVS produsentene VVP, og ansvarlig for VA Messene. (Foto: Odd Borgestrand)

Tre trailere fulle av VA-produkter

Vi har i skrivende stund ikke full oversikt over volumet som transporteres rundt på VA Messene. Men det handler trolig om tre semitrailere fullastet med produkter, til glede for besøkende og utstillerne.  

Utstillerne består av de fremste leverandørene av VA-produkter. Tanken er at de reiser ut i landet og viser produktene sine regionalt. Da blir det enkelt for kunder å besøke messen, uavhengig av hvor de befinner seg til daglig.  

Gategods på VA Messene

GATEGODS: Tre semitrailere med gategods (bildet) og  andre VA-produkter er snart ute på vei til messe. 

Den siste VA-Touren i mars 2020 ble avlyst midtveis som følge av korononapandemien. Siden den gang har alle medlemmer av VVP som også er utstillere på messene lengtet etter å reise ut og møte kundene sine ansikt til ansikt.

Vi tror også det er et følt behov på kundesiden. De store VA-produktene ønsker gjerne fagfolk å se, kjenne på og få demonstrert i virkeligheten.  

Norske produsenter og Norsk Vann 

VA-sektoren har fortsatt et stort innslag også av norske produsenter. Det er helt klart svært viktig å beholde og utvikle slik kompetanse i Norge. Jeg er stolt over å være en del av en fagsektor som har fått dette til. Vi har lykkes med å samle alle til felles innsats til beste for sluttbrukerne og for bransjen, på tvers av hvor produktene utvikles og produseres. 

Som arrangør er jeg også stolt over at Norsk Vann vil bruke vår arena til å kommunisere med bransjen. Vi har fått både daglig leder Thomas Breen og stabsleder Thomas Langeland i Norsk Vann med som bidragsytere på fagseminarene. 

 Det er en anerkjennelse av VA Messene som faglig arena, og det er en god akkreditering overfor de viktigste målgruppene: Kommunene og entreprenørene.  

Fra VA Tour til VA Messene 

VA Messene er fortsettelsen på det mobile messekonseptet VA-Tour. Ja, det er en tur for oss som arrangører og utstillere. Men for de besøkende er det en messe, nærmere der de jobber og bor. Det er de besøkende som står i fokus, ikke arrangør eller utstillere.  

Derfor er VA Messene en mer korrekt betegnelse. Ellers har konseptet og varemerket både blitt oppdatert og fornyet.  

Vi legger stor vekt på seminarprogrammet, som skal være høyaktuelt og kompetansehevende. I år blir det færre seminarer med mer "luft" mellom. Dermed blir det mer tid til å besøke utstillerne på messen. Vi vet av erfaring at de besøkende bruker lang på hver stand. Mange har faktisk satt av og bruker hele dagen for å få med seg mest mulig informasjon.  

Mange besøkende fagfolk tar også anledningen til å gi utstillerne verdifulle tilbakemeldinger. Konseptet er ellers veldig likt. De besøkende vil knapt merke annen forskjell enn at produktene har utviklet seg og nye utstillere har kommet til.  

Digitalisering i VA og industri 

Den aller nyeste leverandøren er Guard Automation. En aktør som beviser at VA-sektoren jobber seg inn i en elektronisk og digital fremtid. Guard er en leverandør av industriell automasjon og systemintegrasjon i Norge og Sverige.  

Siden 1984 har selskapet jobbet med komplette, integrerte løsninger hvor prosesskomponenter og styringssystemer fungerer som en helhet innen vann og miljø, samferdsel, smarte bygg og prosessindustri. Med Guard har vi utvidet VVP – og derved også VA Messene – til også å omfatte digitale produkter. 

Digitalisering representerer et felt som blir stadig viktigere, og som det er viktig å ha med i i alle deler av bransjen.

Focus Software på VA Messene

PROGRAMVARE: Focus Software (bildet) og Guard Automation er viktige representanter for digitalisering. (Foto: Arrangøren) 

At stadig nye deler av bransjen ønsker å delta på VA Messene viser at arrangementet har god apell i en bred definisjon av VA-sektoren.  

Seminar nasjonalt og lokalt 

Målgruppene er kommuner, entreprenører, rådgivere, grossister og bransjefolk for øvrig. Det er gratis å besøke messen og vi byr på kaffe, mat og et gjennomarbeidet og aktuelt seminarprogram. 

I tillegg til Norsk Vanns seminar om bransjens fremtidige utfordringer og muligheter, holder også lokale kommuner seminar på respektive sted under messene. De tar for seg hva som skjer i VA-bransjen lokalt, med temaer som blant annet vannmangel og kvalitetssikring av nye vannsystemer.  

Seminar på VA Messene

KUNNSKAP: Seminar er er en viktig del av tilbudet på VA Messene. (Foto: Arrangøren) 

Vi er stolte over å kunne presentere et top-of-the-line seminarprogram som også er ekstra aktuelt for lokale besøkende. Jeg håper virkelig at alle i bransjen ser verdien i å besøke disse kompetansehevende foredragene. De gir kunnskap som man tar med seg tilbake til arbeidsplassen.  

Seminarene er helt gratis. Det kreves ingen spesiell påmelding bortsett fra registrering til messen her: www.vamessene.no 

 Disse seminarene kan du få med deg på VA Messene 2022: 

 • Store utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer. Norsk vann, Thomas Breen 
 • Kvalitetssikring av PE-ledningsanlegg med hovedfokus på sveisingen. Kristiansand kommune, Dag Bruun Tobiassen 
 • Vanntap fra ledningsnettet; en samfunnskostnad med muligheter. Bergen Vann, Christian Mack 
 • Hvordan sikrer Oslo kommune riktig materialvalg. Oslo VAV, Elisabeth Hovda 
 • Erfaringer fra aktuelle prosjekter og anskaffelser med fokus på miljø og krav til levetid. Trondheim kommune, Håkon Pedersen  

I tillegg til seminarene har du mulighet til å besøke Norges ledende VA-leverandører på deres stands og se alle deres produkter samlet under samme tak. Her blir det godt rom for nettverksbygging og verdifull fagprat.  

Du ønskes herved hjertelig velkommen.

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›