Liv Beate Stormyhr - Nittebergtangen

To vannledninger under Nitelva røk, og vannforsyningen til deler av Lillestrøm sto i fare. Styrt boring var eneste mulige metode. Steg Entreprenør fikk hastejobben etter en kort anbudsrunde. De heiv seg rundt, sendte folk og flyttet borerigg og utstyr til Nittebergtangen. Hva med riktige rør? Får man tak i det på så kort varsel?

Å drive som NoDig-entreprenør er alltid spennende, aldri kjedelig. Noen jobber er planlagt i god tid, med god anledning til å planlegge ressurser, prosedyrer og systemer. Det gjelder slett ikke alle jobber, for å si det forsiktig.

Når man driver som fagentreprenør blir man ganske vant til at oppdragsgivere ringer og vil ha en jobb gjort fort. Helst i går, og neste måned kunne like gjerne vært et lysår eller to unna.

Så har vi de jobbene som virkelig haster. En sånn jobb fikk Steg Engreprenør AS i fanget tidlig i oktober i fjor.

New Call-to-action

Ekstremværet "Hans" og flere av hans mindre slektninger satte sitt søkkvåte fotavtrykk på det sørlige Norge gjennom høsten, som blant annet forårsaket flere brudd i vannledninger.

Steg Entreprenør

Steg Entreprenør har holdt på ganske lenge i dette faget, og har vent seg greit til at ting ofte skal gjøres fort.

Selskapet ble startet i 2012 av Kristian Sandum og Nils Skretteberg, og ble i 2021 en del av konsernet Aarsleff AS. Steg leverer i dag et bredt spekter av tjenester innen tradisjonell anleggsdrift og NoDig-metoder. 

Les også: Trekker store PE-ledninger langt i leire

Kristian fikk tidlig kunnskap om NoDig-metoder gjennom sin far som drev Sandum AS, og har nå arbeidet innen fagfeltet i 25 år. Nils ble også kjent med NoDig-metoder i samme selskap allerede på 90-tallet, og har etter det hatt mange år innen prosjektledelse for bygge- og anleggsarbeider. 

Steg Entreprenør AS startet opp kun med en utblokkingsrigg, og har i dag utviklet seg til et selskap med 50 ansatte fordelt på to avdelinger. NoDig-metoder utgjør den ene avdelingen. Den leverer gravefrie metoder i hele Norge som direkte leverandører, eller som underentreprenører til kommuner, interkommunale selskaper og entreprenører. 

Prosjekter med hoved- og totalentrepriser utføres av avdelingen for anleggsdrift. Dette gjelder særlig prosjekter innen rehabilitering av vann- og avløpsanlegg for kommuner, og for kommunale og private vannverk. Alle Stegs prosjekter har elementer av NoDig-metoder i seg, og selskapet tilstreber å benytte gravefrie metoder så langt det er mulig.

Slike metoder innebærer store gevinster for miljøet og er viktig for en bærekraftig utvikling i bransjen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Hastejobb med stopp i vannledning

Tidlig i oktober fikk Steg Entreprenør og to andre NoDig-entreprenører en telefon fra Lillestrøm kommune. To 315 mm PE vannledninger under Nitelva hadde røket.

De to ledningene ble etablert i 1973, og hadde altså 50 år på baken. Én av ledningene fikk brudd for noen år siden. Kommunen begynte da prosjektering av nye ledninger fra Nittebergtangen, under Nitelva og opp mot Hvam. Dette var mer eller mindre ferdig detaljprosjektert da den siste ledningen fikk brudd fredag 22. september 2023.

Les også: Slik gjør Steg Entreprenør utslippsfri utblokking

– Ledningen som fikk brudd er viktig for forsyningssikkerheten til et stort område. Rundt 2600 boenheter og 184 næringsabonnenter ble påvirket av ledningsbruddet, sier Liv Beate Stormyhr. Hun er prosjektleder for kommunalteknikk i Lillestrøm kommune.

To personer i arbeidstøy på Nittebergtangen

Liv Beate Stormyhr, her sammen med kollega i Lillestrøm kommune Stefan Lehn-Hermandsen. Han er avdelingsleder på prosjekt, kommunalområde Miljøteknikk. Den nye vannledningen ble trukket under Nitelva i bakgrunnen. (Foto: Anders Hauge, Hallingplast) 

Planlagt utlysning av hele prosjektet var januar 2024. Strekket som da måtte haste-rehabiliteres var altså ferdig detaljprosjekter med to nye vannledninger som ved styrt boring skulle sørge for en trygg vannforsyning for abonnentene i kommunen. Prosjekteringen var utført av Rambøll. 

– Vi valgte å bruke  forsyningsforskriften del 1. Der har vi mulighet til å ikke kunngjøre konkurransen, men kun invitere et begrenset antall tilbydere. Det ble satt kort frist, sier hun.

Som entreprenør er fagfolkene i Steg ikke ukjent med at ting haster, og det er en type utfordring de er beredt til å håndtere. Etter at forespørselen fra kommunen kom regnet de kjapt på pris og la en plan for fremdrift.

– Konkurransen hadde tilbudsfrist kl 1400. Tlbudene var ferdig evaluert kl 18. Da kontaktet vi Steg og signerte kontrakt samme kveld. Neste morgen klokken 08 var Steg i gang på plassen med forarbeider, sier hun.

Maskin, bil og personell fra Steg Entreprenør

Steg rykket inn med personell og materiell dagen etter at kontrakten var signert. (Foto: Steg Entreprenør AS)

Tre personer i arbeidstøy foran elektrisk gravemaskin

Espen Glømme t.h. Her sammen med Aage Bjørn Andersen i NAPOP og Kristin Arnesen i Hafslund i forbindelse med et prøveprosjekt på hydrogendrevet lading av el-maskiner i Oslo høsten 2022. (Foto: Hafslund)

– Vi fikk anbudet onsdag 4. oktober og startet rett på jobben. Allerede dagen etter var vi på vei med de første ressursene. Våre folk er vant med å hive seg rundt, og har gode rutiner på hurtig forflytning av utstyr, sier Espen Glømme. Han er avdelingsleder for anleggsdrift i Steg Entreprenør.

Én ting er de faktorene entreprenøren har kontroll på i egen regi, som folk og utstyr. En annen viktig faktor i en jobb som dette er rørene som skal ned i bakken. Ledningene går både under elv og gjennom et temmelig bløtt våtmarksområde og vanskelige grunnforhold. Behovene beskrevet av Rambøll var derfor ganske spesifikke:

2 stk ledninger á 485 meter DN315 PE SDR 11 SESU med utvendig vekting og PP-kappe

1 stk ledning 280 meter DN400 PE SDR 11 med utvendig PP-kappe

Dessuten skulle ledningene kobles i hhv én IG-kum og én PE-kum.

Viktig rørleveranse

De beskrevne rørene er ikke nødvendigvis tilgjengelig på kort varsel.

– Vi visste at denne ledningen var kritisk for kommunen, og jobbet intenst sammen med kommunens folk for å få alt til å klaffe og for å komme i gang kjapt, sier Glømme.

Her var rørleveranse et av de aller øverste actionpunktene. Rørene var delvis bestilt i forkant kommunen, og leveransen ble bekreftet samme dag som tildelingen av jobben ble gjort.

Les også: Tre grunner til at grøftefrie NoDig-metoder er viktig for norsk VA

– Heldigvis viste folk på produksjon og logistikk hos Hallingplast seg igjen både løsningsorienterte og hjelpsomme. Alle skjønte hva det handlet om og at det sto mye på spill, sier han.

DN315 SESU-rørene var allerede planlagt i produksjon. På korteste varsel fikk Lillestrøm kommune tildelt den produksjonen, og det ble satt i bestilling på flekken.

– Gunnar Haugo i Hallingplast gjorde en svært god jobb med organisering av transporten, skjøv på annet som kunne skyves på og sørget for at leveransen kunne leveres særdeles raskt til riggplass på Nittebergtangen, sier Espen Glømme.

Gravemaskin løfter PE-rør fra Hallingplast

 

PE-sveiser

Sveiser Ole Christian Strømstad i Steg Entreprenør AS. (Foto: Anders Hauge, Hallingplast)

PE-sveiser

Der sto Stegs folk klare med sveiseutstyr. Litt over én uke etter den første telefonen fra kommunen hadde entreprenøren sveiset opp 1 000 meter ledning som lå klar til trekking.

Før ledningen var ferdig ble boreriggen kjørt i posisjon og operatørene satte i gang med pilotboring.

To ledninger under elva

Bestillingen gikk ut på å trekke de to lengdene med DN315 under elva, koble det i en kum og gå videre med én DN400. De to under elva kom opp i et område der det fortsatt gikk vann, men veldig grunt. I boretraseen var det stedvis meget bløtt og utfordrende grunnforhold. Men boringen gikk ganske bra, uten større utfordringer

DN400-en var først planlagt utført med utblokking av en eksisterende ledning. Der ble det i samråd mellom entreprenør og byggherre endret til styrt boring i ny trasé i stedet.

– SESU er et rør som vanligvis brukes i undervannsledninger. Hvorfor ble det brukt her, med styrt boring i grunnen?

Rørledning i styrt boring

Med styrt boring ble nye vannledninger trukket gjennom vanskelige grunnforhold under Nidelva. (Foto: Anders Hauge, Hallingplast)

Borerigg styrt boring

– Grunnforholdene er så dårlig i denne delen av Nitelva at det var usikkert om ledningen ville flyte opp. Det var derfor en god løsning å bore med SESU-ledning. Nitelva er en meandrerende elv i dette partiet. Det betyr at masser flytter seg hele tiden, sier Liv Beate Stormyhr.

Lett og tett PE-kum

I prosjektet på Nittebergtangen ble det også montert en Haplast PE-kum på Ø2500 mm og med et DN400 armatur. Også den kummen ble produsert på kort varsel av Haplast AS. 

PE-kummene fra Haplast er 100 prosent vanntette, både mot vann ovenfra og mot innsig av vann fra grunnen. Denne kumtypen egner seg godt i utfordrende grunnforhold som her. Ikke minst på grunn av Haplasts løsning med helsveiset kumtopp og kompresjonslåsing av mannhullet i toppen.

Gjennom et nylig annonsert samarbeid mellom Haplast og Hallingplast skal disse kummene nå blir bedre tilgjengelige for VA-markedet i hele Norge.

nittebergtangen-haplast-kum

Kummen ble produsert på rekordtid hos Haplast i Nord-Troms. (Foto: Haplast)

– Veldig fint at en av våre PE-kummer kom til nytte på det prosjektet. De er midt i blinken for bløte og vanskelige grunnforhold som beskrives her. Både på grunn av tettheten, men også på grunn av den lette vekten. Da trenger man ikke bruke en stor og tung maskin for å håndtere kummen i den bløte grunnen, sier sier salgsleder Stian Ellburg i Haplast.

Både pga. tetthet men også fordi den er lett og man ikke trenger å bruke en stor og tung maskin for å håndtere kummen i den bløte jorda.

Organisering i forkant

Når en jobb som dette blir et hasteoppdrag er det først og fremst organisering i forkant som blir "blålys-jobb".

Flytte folk fra andre jobber, få på plass utstyr og – som vi så over – å få på plass rør. Når alt dette er i orden, da utføres det som en vanlig jobb med styrt boring. Boringen og trekkingen tar den tiden det tar, uten mulighet for å gi ekstra gass.

Kommunen er godt fornøyd med at etableringen av de to ledningene ble gjennomført så fort, med kun 46 dager fra kontraktssignering til overtakelsesforretning. Stormyhr mener det er moro å se hva man kan få til når alle «drar i samme retning».

Rørledning klar til å trekkes

– Det var heldig for oss at Hallingplast var i gang med å produsert riktig dimensjon SESU, og at vi etter hva jeg har forstått ble prioritert i levering. Det satte vi pris på. Steg entreprenør og Hallingplast forstod alvoret i situasjonen for kommunen og handlet deretter. Dermed ble en for oss alvorlig situasjon løst så raskt det var mulig, sier Liv Beate Stormyhr.

– Vi i Steg Entreprenør er stolt over at vi fikk gjøre denne jobben. Jeg er stolt over hvordan vi greide å hive oss rundt, og jeg er stolt over å ha vært en del av laget som med dyktige folk fra oss, kommunen og Hallingplast greide å løse denne utfordringen på så kort tid, sier Espen Glømme.

 

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›