VA-bransjen kan lære mye av oljeindustrienOljebransjen har vært et innovativt lokomotiv med sine strenge krav til kvalitet og sin evne til å dele kompetanse på tvers og være åpen om sine feil for å forhindre nye. Vi har mye å lære.

VA-bransjen har mange gode kvaliteter, og ikke minst er det spennende å jobbe med den infrastrukturen som sørger for våre mest basale behov. Dessverre tas den ofte for gitt – men alle jeg snakker med på innsiden av bransjen viser stolthet for å jobbe med nettopp Vann, Avløp og Overvann. Det snakkes ofte om hvordan VA-bransjen trenger mer innovasjon, yngre hoder som tenker nytt og hvordan man skal øke rekrutteringen.

Som Nordens største PE trykkrørsfabrikk leverer vi våre produkter inn i mange bransjer, og alle har sine særegenheter. La oss lære noe av våre samarbeidspartnere.

Våge å tenke nytt

Som rørprodusent synes vi faktisk VA-bransjen er ganske dyktig på å ta til seg innovasjoner og teste nye ting. Flere markante ledningseiere er også dyktige til å trekke frem ansatte som våger å tenke nytt og alternativt, og som får sette sitt preg på arbeidet. Her skjer det mye bra! Noen er så klart lenger fremme i skoene enn andre, men felles for ledningseiere og konsulenter er at leverandører og produsenter ofte tas imot med åpne armer og lyttende deltagere. Vi forsøker å være dyktige på produktutvikling, og her opplever vi at bransjen gjerne tar del i de forbedringer og nye produkter som vi kommer med – noe som er svært hyggelig. Noen ting tror vi allikevel at VA-bransjen kunne ta med seg fra andre bransjer, og her kommer noen innspill fra oljeindustrien.

Les også: Det er viktig å bygge kompetanse på PE-rør

Forberedelser og aksept for tidsbruk

Til oljeindustrien leverer Hallingplast hvert år prosjekter hvor våre rør inngår som en komponent i et større rørsystem. Der brukes våre PE-rør som innvendig rustbeskyttende liner i stålrør som driftes med trykk opp i 600 bar. Vi har produsert cirka 400 kilometer med rør de siste 10 årene til denne bransjen i dimensjoner mellom 200-400mm.

Dersom installatørene eller oljeselskapene har tekniske spørsmål knyttet til prosjektet, vil disse alltid gå foran kravet om fremdrift fordi de ikke vil akseptere at noe som ikke er henhold til kvalitetskravene, slipper igjennom. For hvert prosjekt må vi på forhånd dokumentere alle ledd ved vår produksjon, samt planleggingsdata for hvert enkelt prosjekt. I etterkant må vi sende dokumentasjon på alt vi har levert, og alle dokumenter skal godkjennes før vår del av jobben er fullført.

Nå vet jeg at det også i VA-bransjen både gjøres omfattende forberedelser og er krav til dokumentasjon. Og heldigvis for oss kan du kanskje si, så er ikke kravene til dokumentasjon like store i VA-bransjen som i oljebransjen – da hadde vi måttet søke etter flere medarbeidere for å jobbe med dokumentasjon. Men litt for ofte opplever vi at tekniske krav ikke følges opp – ofte på grunn av tidsbrist og dårlig planlegging. Prosjektene er også ofte oppdelt i faser som gjør at leverandører og entreprenører kommer inn for sent med innspill til prosjekterende. Skal ting bli gjort skikkelig – må det få ta den tiden det tar!

rørkoblingerSamme type PE100-ledning som benyttes til innvendig rustbeskyttende liner i stålrør ble tatt i bruk under ledningsrenovering med DieDraw-metoden i Kongsberg. PE-ledningen er her trukket gjennom ei trakt og komprimert med 10-12 prosent.

Om å lære av sine feil

Vi må ha en kultur for å lære av våre feil, og oppmuntre alle ledd i kjeden til å dele feil. I Oljeindustrien må vi sende inn avviksstatistikk, og vi har alltid blitt møtt med hjelpsomhet dersom det har skjedd uønskede og uplanlagte hendelser. Det viktige for industrien er å forhindre at det samme kan skje igjen. I VA-bransjen opplever vi dessverre ofte at feil dysses ned og ikke snakkes om. Det kan for eksempel gjelde feil ved elektrosveising (les om elektrosveising her) som ikke snakkes om, og bare «løses på stedet». Vi gjør et omfattende arbeide med avvik på Hallingplast, men kan alltid bli bedre. Tanken med registrering av avvik er at alle feil vi vet om, kan vi gjøre noe med – det vi ikke vet om kan vi ikke gjøre noe med.

Det svakeste ledd

Når vi leverer til oljeindustrien så gjennomgås alle tekniske detaljer, og det er stor forståelse for at det ikke skal bygges inn svake ledd. Slik vi oppfatter VA-bransjen så kan det fort bli slik at en ledningseier har tatt valg om å benytte et rørmateriale – men det tenkes i litt for liten grad på koblingskomponenter og annet materiell som skal bygges inn. Her har vi som PE-rørprodusent en felles sak også med støpejernsrørprodusenten PAM som også opplever at ansvaret ofte pulveriseres fordi det leveres rør og deler fra ulike produsenter.

Les også: Samhandling er nøkkelen til kvalitet i vannbransjen

Det at det brukes rør og deler fra ulike produsenter trenger ikke å være negativt, men det må ikke være en beslutning som fattes i verdikjeden (leverandør, grossist, entreprenør) men hos ledningseier. Fattes beslutningen i verdikjeden er sjansen stor for at pris blir det styrende. Ser man på vårt materiale, så er det mange komponenter som burde vært designet opp slik vi ser det. For eksempel på trykkrørsflenser i PE-materiale, hvor standard krage og løsflens beviselig er dårlig designet for å klare å holde designtrykket til røret over levetiden.

Les utdypende rapport fra Svens Vatten Utveckling

Her finnes det bedre løsninger (HP-flens fra Ritz) som har vært på markedet i mange år, og som vi har snakket med flere ledningseiere om – men dessverre er det ikke uvanlig å høre at «den er dyrere» eller «da finnes det jo bare en leverandør». Fra vårt perspektiv så ser vi at det aldri vil komme noen konkurrerende flensetyper for PE så lenge man aksepterer den standard løsningen som finnes i dag, selv om den beviselig vil ha problemer med å holde trykket i 100-150 år slik som dere krever av våre rør.

Lære innovasjon og ansvar fra oljebransjen

Jeg innser at avsnittet ovenfor kan fremstå som at jeg «gråter for min syke mor», men det er egentlig kun et skråblikk på at man bruker masse penger på å bytte ut eller bygge nye ledninger, men i koblingspunkter spares det ofte på kronene eller det stilles for lite krav. Når det først skjer feil, så snakkes det for lite om og blir heller dysset ned – da vil det samme sannsynligvis skje igjen! Vi synes som sagt VA-bransjen er gode på å ta i bruk nye rørprodukter som vi tar frem – og vi håper at dere fremover stiller like strenge krav til alt av koblingsmateriell.

La oljebransjen bli vår læringsarena når det kommer til å lære av våre feil, snakke åpent om dem for å forhindre nye og for innovasjon og utprøving av nye produkter. Samtidig må bransjen vår ikke fire på kvalitetskravene for å spare noe få kroner og dermed sette sikkerheten på spill.

Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE) Last ned nå ›