Tette kummer forhindrer inntrengning av grunnvann eller sjøvann. På den måten blir ikke armatur påvirket med tanke på korrosjon.

PE-materiale er et meget anvendelig materiale som brukes både i vann og på land. Det har vært en stor utfordring for mange norske kommuner med tanke på grunnvannsproblematikken. For kystkommunene har flo og fjære vært en spesiell utfordring når det gjelder kummer. Her er det viktig at kommunene kan ha tette løsninger som på bildet.

Uponor kom med sin første utgave av en tett vannkum i 1999, men det ble ingen optimal løsning, både med tanke på funksjonalitet, produksjonstid og kostnad. Våre nye nedstigningskummer i PE for vannforsyning er et konsept basert på at kummen skal være 100 prosent tett. Kummen er dimensjonert for 100 prosent grunnvannstand og hver kum blir tetthetsprøvd.

Vannkummer med levetid på 100 år

Norsk Vannbransje understreker at nye prosjekter må holde i minst 100 år. Det betyr at også vannkummer som bygges i dag, må ha en levetid på 100 år for å gi en bærekraftig løsning. Vannkum i polyetylen plast er en kumløsning med helsveist og tett rørgjennomføring i kumvegg som er 100 prosent tett. Kummen består av en helsveist bunnplate og tetthet i kumtoppen varierer noe etter valgt topp løsning. Kummen er velegnet for bruk i våtmark, grunnvannsområder, i strandsoner og andre plasser hvor høy grunnvannstand er et problem.

Kummen er produsert i Weholite rør, som er et dobbeltvegget PE rør i henhold til ISO-standard. Alle rørstusser er montert på ventilkryss og trukket ut gjennom kumvegg, for så å bli sveiset både på innside og utside av kumvegg. Da får man en tett løsning samt en ekstra forankring av rørene i kummen. Plastkummer er godkjent etter VA miljøblad 112 og testet hos det teknologiske laboratoriet RISE i Sverige. Den tette kummen i 1600 mm er typegodkjent for inntil DN 200 ventilkryss.

Fakta og krav til tett PE kum

  • Absolutt tetthet mot inn/utlekking
  • Lav vekt og enkel montering
  • Modulerings- og designmulighet
  • Korrosjonbestandighet
  • Fleksibilitet mot setninger
  • Sveisbarhet
  • Lang levetid

Uponors fabrikk i Fristad utenfor Borås i Sverige betjener det skandinaviske markedet med blant annet dagens kumløsninger.

Det aller viktigste med tette kummer er selvsagt å forhindre inntrengning av grunnvann eller sjøvann. På den måten blir ikke armatur påvirket med tanke på korrosjon. Det er også et spørsmål om helse, miljø og sikkerhet med tanke på operatører som skal utføre en jobb i disse kummene.

Må være mulig å utføre service

VA Miljøblad nr. 112 som handler om kumsikkerhet og dimensjonering av prefabrikkerte vannkummer slår fast at det skal det være mulig å skifte deler, montere stengeventil for ledningsstreng og drenere. I kummen bør det legges til rette for å kunne ta ut spylevann og drenere ledninger, montere lufteventil, montere brannventil og foreta desinfeksjon. Det skal også være mulig å ut vannprøver, tetthetsprøve/måle trykk, montere eventuelle stikkledninger og føre inn renseplugg.

For å kunne oppfylle disse punktene, kreves en konsoll som tilfredsstiller krav angitt i VA Miljøblad nr 112.

Komplette løsninger direkte fra fabrikk med tett vannkum, konsoll, ventiler, gjennomføringer og rørdiameter.Komplette løsninger direkte fra fabrikk med tett vannkum, konsoll, ventiler,
gjennomføringer og rørdiameter.

Større dimensjoner etterspørres

Uponors vannkum er bygget opp etter en teknologi som benevnes som Weholite. Med denne teknologien produseres det sirkulære rør og kummer med firkantprofil. Dermed blir profilveggen bygget opp på en helt spesiell måte. Inne i profilen er det luft, og vi kan da også produsere overvannsrør med innvendige dimensjoner opp til 3500 mm.

Uponor gikk ut i markedet for fire år siden for å kartlegge behovene for dimensjoner av de tette vannkummene. De aller fleste kommunene ga tilbakemelding om behov for 1600 mm kummer. Vi ser nå at etterspørselen øker etter dimensjoner i 2000 mm og 2400 mm. På drikkevannsnettet er det ofte større trykkledninger som blir tatt i bruk, og da øker også behovet for større dimensjoner på kummene. Det samme gjelder for overvann og avløp.

Uponor kan levere komplette løsninger direkte fra fabrikk med tett vannkum, konsoll, ventiler, gjennomføringer og rørdiameter, slik at kunden får et produkt som er hundre prosent klart ved ankomst til et anleggssted og kan settes rett på plass og koble til ledningsnettet.

Les mer om PE-rør på vår fagside: PE-rør - det fleksible og sterke valget

PE tar over for betong

Kummer i PE tar nå en stadig økende markedsandel, mye fordi markedet nå er klar over at det finnes alternativ til betongprodukter som har vært benyttet i særlig stor grad. Fleksibiliteten ved bruk av en PE kum er stor, da dette er et materiale man over tid kan gjøre endringer på ved å sveise inn avstikkere, eller gjøre endringer på det som allerede er montert. Hele veien ligger VA Miljøblad til grunn for dimensjonering med tilhørende styrkeklasser. Det er viktig med åpenhet i bransjen med tanke på valg av de ulike typer produkter som er på markedet, og som tilfredsstiller VA/Miljøblad 112. Jeg mener tiden nå er inne for et samarbeid til beste for bransjen.  Ut fra lokale forhold kan betong i noen tilfeller være det rette valget, men i andre tilfeller vil det lønne seg å investere i en vanntett PE-kum.   

Oppdrift forhindres ved hjelp av en plate i bunnen av polyetylen, med forsterkningskiler, og som bygger bredere enn utvendig diameter kum. Oppdrift forhindres ved hjelp av en plate i bunnen av polyetylen, med forsterkningskiler, og som bygger bredere enn utvendig diameter kum.

PE-kummer velges for kvalitet

Når Nye Veier utlyser anbud må entreprenørselskapet i flere tilfeller også ta ansvar for vedlikehold av nye veistrekninger. Da vil levetidskostnadene i langt større grad ha innvirkning på valg av materiale. Her ser vi at stadig flere velger PE-produkter, enten det gjelder kummer, kulverter eller ledningsnett fordi vedlikeholdskostnadene er lave.

Utfordringen for plastleverandørene er å effektivisere produksjonen og jobbe fram økonomisk attraktive løsninger. Plastkummer vil nok i lang tid framover være noe dyrere i innkjøp enn betongkummer, men kommuner som har utfordringer eksempelvis med grunnvannsproblematikk eller forurensninger i jordsmonnet har et godt alternativ som vil vare i generasjoner. De vet at driftspersonell aldri behøver å måtte jobbe i kummer som står delvis i vann dersom de velger en tett PE-kum.

Les også: Utfordringer i det underjordiske

Står imot grunnvannet

Når jeg besøker kommuner for å fortelle om alternative løsninger innen vannkummer, overvannskummer, sandfangskummer eller fordrøyningsmagasiner i plast, kommer alltid spørsmålet om oppdrift. Dette er løst ved at vi har en plate i bunnen med kryssarmert nett i betongsokkel. I tillegg er kummene utstyrt med forsterkningskiler. Bunnen bygger bredere enn utvendig diameter kum. Disse kummene vil dermed ikke flyte opp selv om grunnvannet står høyt opp på kummen.

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›