Velkommen til Rørbloggen av Hallingplast

Vi er alle enig om at vann og avløpsanlegg utgjør en viktig del av samfunnets kritiske infrastruktur. Vannledningsnettet må levere sikkert og godt drikkevann og avløpsnettet skal på en trygg og god måte samle opp og lede vekk avløpsvann.

Det er mange faktorer som påvirker tilstandsutviklingen og behovet for fornyelse av ledningsnettet. Ledningsnettet forfaller, men klimaendringer, demografiske endringer, utbygging av annen infrastruktur, implementering av Vannforskriften, sterkere søkelys på bærekraft og redusert energibruk og samfunnets økte krav til VA-systemene, vil påvirke fornyelsesbehovet av VA-ledningsnettene framover.

Mange av dere kjenner til Norsk Vann rapporten som viser at det vil koste 490 milliarder kroner fram til 2030 for å oppgradere alle vann- og avløpsanleggene i hele landet til et nivå slik at drikkevannet sikres.

Vi bryr oss om rør

I Hallingplast er vi opptatt av utvikling, innovasjon og kvalitet. Ikke bare i egen bedrift men også hos våre samarbeidspartnere og kunder. Vårt hovedfokus er å utvikle, produsere og markedsføre rør og rørdeler i PE og PP på en miljømessig god måte. Det ønsker vi å gjøre i tett dialog med alle som bryr seg om rør.

Personlig kontakt er viktig i vårt daglige arbeid. Ærlighet og et forståelig og klart budskap skal prege vår kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere, og vi ønsker det samme tilbake.

Gjennom Rørbloggen inviterer vi nettopp til dialog for sammen å utvikle morgendagens produkter.

Vi vil bidra med vår faglige ekspertise på ulike områder, og vi vil lytte til erfaringer fra operatører, rådgivere, entreprenører og andre som kan bidra til at vi leverer det som er forventet av oss, - og gjerne litt til.

Stor spennvidde i produkter

Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Vi vil gjerne bidra til at det norske ledningsnettet blir oppgradert og kan vare i nye generasjoner.

Spennvidden på produktene våre er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, men også merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring.

I vår produksjon benytter vi de fleksible og robuste materialene polyetylen (PE) og polypropylen (PP).

Ved å lese artiklene og delta i diskusjonen på vår blogg vil vi gi deg innsikt i produksjonen. Vi vil ta deg med ut på anlegg og snakke med entreprenører, rådgivere og ledningseiere. Vi vil følge ulike prosjekter rundt om i landet for å dele kunnskap.

Bidrar med bred kompetanse om vann og avløp

Kom gjerne med tips til aktuelle temaer som du er opptatt av. På den måten håper vi bloggen vår bli et spennende og gjerne uforutsigbart fagforum for rør og infrastruktur.

Vi kan love å stille med våre beste fagfolk som formidlere i Rørbloggen. De er opptatt av at gode rør skal fungere i minst 100 år. Det forutsetter at rørene også blir behandlet på en skånsom måte, at produktene som benyttes passer sammen og at operatørene som legger rør og kummer gjør dette skikkelig med en gang.

Sammen kan vi arbeide oss fram til de gode løsningene både på produktsiden men også på planlegging, prosjektering og utførelse. Derfor kan denne Rørbloggen bli både spennende og interessant.

Abonnement på Rørbloggen

Den enkleste måten holde seg oppdatert på nye blogginnlegg er å registrere et abonnement og bli varslet på e-post.

Og det er absolutt tillatt å dele Rørbloggen med kolleger og samarbeidspartnere.

Velkommen til som deltaker, og meld deg gjerne på det årlige Hallingtreffet, slik at vi kan møtes ansikt til ansikt og løse utfordringene sammen!

 Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›