Sverre Tragethon fra Halingplast sammen med utbyggere i Borås, Sverige

En av nøklene til en god løsning på et ledningsnett er å holde seg til samme leverandør og samme type rørmateriale. Både i Norge og Sverige har vi sett en rekke eksempler på ansvarsfraskrivelse i prosjekter der det er benyttet flere leverandører og man har forsøkt å komponere et anlegg med ulike materialtyper. Det er sjelden en god løsning. 

Rørprodusenter, inkludert oss i Hallingplast, kjemper ofte en tøff kamp for å vinne leveransen av rør til ulike prosjekter. Da er det viktig for byggherre å tenke helhet og at rørene faktisk skal inngå i en totalløsning. Rørene er ofte en viktig del av prosjektet, men samtidig er det viktig å huske de andre rørdelene som kan være kritiske i punkter i den totale systemløsningen. Eksempler på dette er flenseforbindelser, T-rør, gjennomføring i kummer og luftepunkter. Alle ønsker jo å bygge et system uten svake punkter og med materiale som har den samme livslengde. 

DSCN0120 (1)Det er helt avgjørende at de ulike produktene i et system fungerer sammen, og da kan man ikke blande ulike typer materialer. Det er faktisk ikke mer komplisert enn dettemener Martin Andersson (t.v) og Sverre Tragethon i Hallingplast 

Flenser og trykk 

For flenser finnes det etter min mening gode og mindre gode løsninger. En standard krage og flens for PE-systemer har vært i bruk i mange år. De er imidlertid lite egnet for høye trykk og større dimensjoner. Alle mekaniske koblinger er en utfordring for PE-materialet, fordi PE er et fleksibelt materiale. Det finnes imidlertid gode løsninger, eksempelvis HP-flens fra vår samarbeidspartner Reinert Ritz. Dette selskapet har en løsning der PE-materialet blir låst fast i flensen.   

Reinert Ritz "Flenseforbindelser"

Les også rapporten fra Svensk Vatten

Klare krav til leverandørene 

Vår anbefaling er derfor at en byggherre må være bevisst på hvilke krav man stiller til sine leverandører. Rådgivende ingeniører har ingen mulighet for å være oppdatert på alle materialer, rørdeler og systemløsninger i markedet. Derfor mener jeg det er viktig at de rådgivende ingeniørene er tett på under prosjektfasen, slik at de kan bidra med kvalifiserte råd til løsninger i hvert enkelt tilfelle. Jeg mener rådgivere generelt må bli enda flinkere til å stille de kritiske spørsmålene i en tidlig fase framfor å detaljprosjektere inne på sine respektive kontorer.  

Et godt eksempel som jeg vil trekke fram er det store energi- og VA-prosjektet i regi av Borås Energi og Miljø AB.  

Les saken her: Nordens største VA -og energiprosjekt, Borås 

Partneringprosjekt med Veidekke og Borås kommune 

Dette var et partneringsprosjekt mellom Borås kommune og Veidekke AB som hovedentreprenør. De endelige løsningene på de ulike utfordringene ble tatt etter at vi i Hallingplast AB kunne bidra med våre råd som leverandør. Her måtte vi gi garanti for at våre leveranser av totalt 10.000 meter med avløpsrør i dimensjon på 1000 mm, 6000 meter med vannledninger i dimensjon på 400 mm og skreddersydde T-rør montering av lufteventiler skulle innfri entreprenørens og byggherrens krav. 

Les også: God bestillerkompetanse er alfa og omega

Vi hadde ingen betenkeligheter med å skrive under på garantierklæringen så lenge vi også fikk påvirke hvilke produkter som ville egne seg best for dette spesifikke prosjektet og hvordan arbeidene skulle utføres. 

Store rørdimensjoner i Borås leveres fra Hallingplast

Borås kommune har en visjon om å bli en fossilbrenselfri by i løpet av få år. Derfor samordner de nå vann og avløpsanleggene med et nytt energiverk. Leveransene til det nye anlegget i Borås er en av de største leveransene fra Hallingplast

Det hjelper ikke om en leverandør har verdens beste produkter om det svikter i den praktiske utførelsen på anlegget. Det er helt avgjørende at installatørene følger retningslinjene for installasjonene. I Borås måtte vi gjennom noen tøffe runder med entreprenøren for å komme fram til en felles forståelse av hvor viktig det var å utføre jobben etter våre anvisninger. I ettertid er både vi og entreprenøren glad for at vi tok disse rundene sammen. 

Fordelen med et partnering-prosjekt er at man sitter sammen og diskuterer seg fram til de gode løsningene etter at de ulike leverandørene er valgt. Alle bidrar med sin spisskompetanse, og alle har et felles mål om å bidra til et prosjekt som skal tjene innbyggerne i den aktuelle byen, - i dette tilfellet Borås. 

Les også: Bransjedirektører i felles løft for vann og avløp

Les mer på vår fagside: PE-rør - det fleksible og sterke valget

Sammen om de gode rør-valgene 

Vi har lignende erfaringer fra HIAS, som er et interkommunalt som selskap for vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Etter at Hallingplast vant konkurransen om rørleveranser kunne vi også påvirke selskapets valg av flenseløsninger. Her mener jeg vi bidro til at HIAS valgte en bedre løsning enn det som først var prosjektert. 

Se mer i denne artikkelen: Trygg transport av avløp i Mjøsa 

Mitt tydeligere råd er derfor at enhver byggherre skal holde seg til èn leverandør, uansett hvilke produkt man måtte velge. Det gjelder spesielt i de store dimensjonene. Det er helt avgjørende at de ulike produktene i et system fungerer sammen, og da kan man ikke blande ulike typer materialer. Det er faktisk ikke mer komplisert enn dette. 

Ved valg av èn leverandør for hele systemløsningen blir det også enklere for ledningseier dersom det skulle oppstå utfordringer i driftsperioden.  

Jeg skal ikke undergrave dyktige medarbeidere på grossistleddet. De gjør en solid jobb hver eneste dag, men på store prosjekter er det viktig at også produsentene kan bidra med råd for å oppnå de beste resultatene.  

Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE) Last ned nå ›