Kåre Aabye fortviler over feil på nyanlegg i Norge

Med de store utfordringene på både vann- og avløpsnettet i Norge, burde det være en selvfølge at nyanlegg blir bygget med høy standard og god kvalitet. Fortsatt slurves det alt for mye, og nå må det et krafttak til for å kvalitetssikre nyanlegg i Norge.

Last ned gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE)

Driftsleder for VA i Norva24, Ringerike Septikservice, Kåre Aabye, har tilbrakt en menneskealder i norske VA-anlegg som rørinspektør og han innrømmer åpent at han blir både sint og frustrert over å se så mye dårlig utført arbeid på nyanlegg. Vi har ved flere anledninger diskutert hvordan feil på nyanlegg kan bli redusert.

Vi kan gjerne diskutere hvilke aktører som har det største forbedringspotensialet, men fakta i saken er det først og fremst operatører i Rørinspeksjon Norge som kan fortelle om. Der er det mange frustrerte rørinspektører rundt om i landet som gjerne vil gjøre en god jobb, men mange ganger ser at forutsetningene ikke er tilstede.

Aabye er èn av mange RIN-operatører rundt om i landet som utfører blant annet trykkprøving og desinfeksjon av nye vannledninger med velutstyrte spesialbiler. Det benyttes et helautomatisert anlegg for trykkprøving og desinfeksjon, hvor kontrollprosessen lagres digitalt og rapporteres oppdragsgiver. Listen over skremmende opplevelser viser seg dessverre å være lang.

Les også: Vil redusere rørfeil på nyanlegg

Feil på halvparten av VA-anleggene

De to siste årene har det vært registrert feil på om lag halvparten av alle nyanlegg. Det vil si feil som resulterer i at entreprenøren må gjøre utbedringer av anlegget, før ny prøve kan gjennomføres.

Eksempler på feil er mangelfull stenging av stikkledninger, dårlig utlufting, manglende ettertrekking av bolter i kummer og i grøft og forskyvninger av konsoller i vannkummer.

På bakgrunn av egne erfaringer slår Aabye fast at det slurves alt for mye i grøfta. Vannet kjøres for raskt inn, og det er ofte for lettvint oppfylling og utlufting av ledningsnettet. Nye vannledninger blir satt i drift uten krav til trykkprøving, og lekkasjer kan dermed være vanskelig å spore. Han mener også det er altfor lang avstand mellom vannkummer på nyanlegg. I tillegg etableres nye vannledninger med forskjellig materialer; PE-rør og duktile støpejernsrør om hverandre. Han er en mann det er verdt å lytte til.

Les også: Bransjedirektører i felles løft for vann og avløp

I rekken av vanlige feil i et prosjekt er feil kapping og skjøting med påfølgende lekkasjer. Uforsiktig transport og lagring av rør, prosjektering med alt for lite fall og unøyaktig legging med varierende fall og motfall.

Fortviler over feil på nyanlegg - Kåre Aabye

Eksempler på uansvarlig utført arbeid i forbindelse med etablering av nyanlegg. Stempling med treklosser for å holde nye installasjoner på plass er forkastelig. (Begge foto: Norva24) 

Fra rund sum til tredjepartskontroll i V/A-anbud

Aabye og flere av hans kolleger i Rørinspeksjon Norge tar også et oppgjør med byggherrer og rådgivere som benytter seg av begrepet «rund sum» i anbudsdokumentene. Det kan være rigg og klargjøring, trykkprøving, spyling, desinfisering og forsikring av ansvar.

RIN-operatører har som fag å kontrollere nye VA-system etter gjeldende standarder og krav til nyanlegg, før de settes i drift for minst 100 års levetid. Som regel er kontrolloppgavene lagt inn som en del av anbudsgrunnlaget, og for å vinne en anbudskonkurranse må man normalt være billigst. Det er derfor nærliggende at entreprenøren også velger rimeligste kontroll-firma. 

Les også: Vi må våge å prøve nytt på ledningsnettet

Dersom kravene til kontroll ikke er godt nok beskrevet, kan det bli valgt forenklet kontroll og dermed en utilfredsstillende kvalitetssjekk. Manglende kompetanse hos byggeledere kan også bidra til at nye VA-anlegg tas i bruk med innebygde svakheter. Det er umulig å prise jobber ut fra «rund sum», og dette åpner for cowboy-virksomhet i bransjen. Det er grunn til å ta en diskusjon rundt disse påstandene.

Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE) Last ned nå ›