Martin Andersson, salgssjef i Hallingplast Sverige

Hallingplast ble foretrukket leverandør av vann- og overvannsledninger i et større utbyggingsprosjekt i Varberg, en snau times kjøring sør for Gøteborg. Prosjektet gjennomføres som en partneringkontrakt. 

På norsk benyttes oftest begrepet «samspillsentreprise».  Dette er en samarbeidsform som jeg syns er både spennende og utviklende. Her kan vi komme med innspill som bidrar til et best mulig prosjekt. Jeg tror  tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet er veien å gå for det beste sluttproduktet. I mange tilfeller tror jeg også det kan gi en økonomisk gevinst for byggherre.  

I Varberg var det  Veidekke Entreprenad  AB som vant kontrakten, og sammen med kommunens VAR-selskap ble det opprettet en felles prosjektgruppe som hadde ansvar for planarbeid, prosjektering og gjennomføring, med Veidekke som totalentreprenør.   

store dimensjoner på PE-rørene i prosjektet

Veidekke Entreprenad  AB tar hånd om prosjektledelse og bidrar med all sin kompetanse for å få et godt sluttprodukt. Det meste av nødvendig utstyr og mannskaper leies inn av ulike  underentreprenører som er spesialister innenfor sine fagfelt.  Det gjelder både grave-entreprenøren  Maskintjänst  AB og dyktige PE-sveisere fra Svanesund Rør.   

Les også: God bestillerkompetanse er alfa og omega for V/A-suksess

Spennende og lærerikt for Hallingplast

For oss i Hallingplast har det vært en spennende og lærerik prosess å være en av aktørene i dette prosjektet. Våre rør er levert gjennom en av Sveriges og Danmarks største grossister,  nemlig  Brødrene  A & O Johansen A/S.
Hallingplast rør ble levert gjennom Brødrene  A & O Johansen A/S

I Sverige operer selskapet under navnet AO Sverige AB.  I leveransen er det også spesialtilpassede rørdeler fra våre samarbeidspartnere Reinert Ritz i Tyskland.  Elmuffene er levert av  Friatec og Hordaland Rørteknikk har levert alle bend. Dermed kunne vi, sammen med våre partnere, levere et komplett, helsveiset anlegg fram til tilkobling av eksisterende rørnett.  

Veidekkes arbeidsleder på stedet,  Anders Enebacke, (t.h)   sammen med Martin Andersson fra Hallingplast

Veidekkes arbeidsleder på stedet,  Anders Enebacke, (t.h)  har en koordinerende rolle, og har det interkommunale VAR-selskapet VIVAB som kontakt inn mot byggherre. Varberg og Falkenberg kommuner står som eiere av VIVAB.   

Selskapet har flere store prosjekter på gang, og ett av disse er den nye hovedvannledningen i Varberg.  Det mest kjente er bygging av et nytt vanntårn, som går under navnet Våga. Navnet kommer av det vågale designet på tårnet, som har vakt internasjonal oppmerksomhet og som blir Varbergs nye landemerke.  

Les mer på vår fagside om PE-rør: PE-rør - det fleksible og sterke valget

Lange ledningsstrekk  

Den nye hovedvannledningen legges fra Kvarnagårdens  Vannverk til  Bläshammar  i Varberg.  Parallellt  kommer også nye overvannsledningar fra Trönninge  skole og videre mot Bläshammar. Totalt legges det 2.800 meter, SDR11, 800 mm med drikkevannsledning og 1400 meter med overvannsledning i dimensjon på 355 mm SDR17 rør. 

Nye nye overvannsledningar og drikkevannsledninger i Varberg

Prosjektet  sikrer en trygg drikkevannsleveranse og legger et godt grunnlag for forventet vekst i Varberg de neste årene. Dette er en av de kommunene i Vest-Sverige som vokser raskest, og behovet for nye boligområder med tilhørende infrastruktur er derfor stort.  

Noen er nok forundret over at den nye rørtraseen legges i dyrket mark, men dette er valget Varberg kommune har gått for. Ledningen legges også under riksvei 41 og den lokale jernbanetraseen,  Viskadalsbanan, som går mellom Varberg og Borås.  Med styrt boring blir ikke trafikk verken på vei eller jernbane påvirket av arbeidene.  Oppdraget skal være sluttført i løpet av sommeren 2020.    

Les også: Vannbransjen inn i et nytt tiår

Se video fra Varberg:

Et gedigent samarbeidsprosjekt 

Samspillsentreprise er en samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som kjennetegnes ved tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. Prosjektet gjennomføres under felles målsetting, samt felles økonomiske interesser. Samspills-prosjekter kan organiseres på ulike måter. De vanligste modellene er:  

  • Samspill til totalentreprise. Byggherre, brukere, prosjekterende, entreprenører og eventuelt forvaltere samarbeider i utvikling av prosjektet fra programmeringsfasen, til et forprosjekt med målpris. Da overtar samspillsgruppen ansvaret og det skrives totalentreprisekontrakt.  
  • Samspill med incitament. Byggherre, brukere, prosjekterende, entreprenører og eventuelt forvaltere samarbeider i utvikling av prosjektet fra programmeringsfasen, til et forprosjekt med målpris. Deretter utføres arbeidene videre som regningsarbeid, med avtalt fordeling av over/ underskridelse av målpris.  

Et samspillsentrepriseprosjekt kan deles i to faser: en utviklings- og prosjekteringsfase (fase 1) og en byggefase (fase 2).   Du kan lese mer om entrepriseformen her. 

Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE) Last ned nå ›