Trygg transport av avløp i Mjøsa, Roar Sannem fra Hallingplast

På en imponerende riggplass ved Strandsaga i Brumunddal ligger kilometervis med PE-rør fra Hallingplast. I Mjøsa bukter en sjøorm på flere tusen meter med 560 mm avløpsrør seg rundt i Furnesfjorden, klar for senking ned til mellom 30 og 70 meters dyp. 

Prosjekt avløp- transportsystem fra Brumunddal til HIAS Renseanlegg i Stange ble gjennomført i 2016/ 2017. Totalt 29 000 meter med rør er med på å sikre trygg overføring av avløpsvann fra        10 000 innbyggere i Brumunddal og fram til renseanlegget til HIAS i Stange sør for Hamar.  

Last ned gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE)

Vekst i Ringsaker krever bedre rør 

Ringsaker kommune er en kommune i vekst, og planene for Brumunddal tilsier at kommunen vil ha et økt behov på avløpssiden i framtiden. HIAS ønsker å legge til rette for at den regionale utviklingen kan gå som planlagt. I tillegg til vekst i næringsvirksomhet og høyere befolkningstall vil ny jernbane, ny E6 og et storstilt hotellprosjekt i regi av Arthur Buchardt, kreve forbedringer og utvidelser innen vann og avløp i Brumunddal. Buchardts hotell vil bli verdens høyeste trehus på 66 meter, og dermed må det skje noe også under bakken og i Mjøsa.  Det slår prosjektleder Erik Bøhleng i HIAS IKS fast. 

New call-to-action

Fire års prosjekt 

Prosjektperioden startet i januar 2014. To år senere, i januar 2016 startet byggingen av den nye pumpestasjonen som skal pumpe alt avløpsvann til renseanlegget i Stange. 

Prosjektleder Erik Bøhleng og byggeleder Håvard Haugseth rapporterte om full kontroll på prosjektet, med en kostnadsramme på  181 millioner kroner. Ringsaker kommune investerte også om lag 50 millioner kroner i forbindelse med prosjektet. 

Avløpsrør i Mjøsa, Furnesfjorden  I Mjøsa buktet en sjøorm på flere tusen meter med 560 mm avløpsrør seg rundt i Furnesfjorden, klar for senkning ned til mellom 30 og 70 meters dyp. All foto O. Borgestrand

Pålegg om avløpssikring fra fylkesmannen 

Kapasiteten på de eksisterende overføringsledningene fra Brumunddal til Hamar var i ferd med å sprenges, og bakgrunnen for den store satsingen er fylkesmannens pålegg om å etablere en dobbelt sikring av avløpsvannet fra Brumunddal til Stange. En av grunnene er at Furnesfjorden i Mjøsa er en sårbar resipient. Gjennomstrømningen er liten i denne delen av Mjøsa.   

Hvert år mottar HIAS avløpsrenseanlegg 8-9 millioner kubikkmeter avløpsvann til rensing. Med ny pumpestasjon og ny hovedpumpeledning fra Brumunddal i Ringsaker betød det omfattende rørleveranser i ulike dimensjoner fra Hallingplast AS.  

Les også: SESU-pipe - førstevalget for sjøforlagte ledninger

Store mengder rør 

Hallingplast vant konkurransen om levering av rør til prosjektet, med en total ramme på 35 millioner kroner.  Det betyr drøyt 28 kilometer med sjøledning i ulike dimensjoner, og èn kilometer med ledninger på land inn til renseanlegget i Stange. “Dette er nok det største enkeltprosjektet for Hallingplast siden bedriften ble etablert i 1969”, forteller salg- og markedssjef Roar Sannem. 

Majoriteten er avløpsrør i ulike dimensjoner, men også noe vannrør. I varerørene under E6 ønsket Hias IKS PE-rør med kappe i ulike dimensjoner. “Det var viktig at de ulike ledningene som skulle under E6 ikke ble skadet under gjennomtrekkingen”, forklarer prosjektleder Erik Bøhleng i Hias IKS. 

Sveising av rør på Mjøsa. Bjørn Andersen er plast-sveiserPlast-sveiser Bjørn Andersen er en av sveiserne som sørget for at sveising av rørene går helt etter boka. 

Kilometervis med avløpsrør 

Hallingplast leverte 15 400 meter avløpsrør i dimensjon 560 mm, som ble senket i Mjøsa. Rørene har en godstykkelse på 51 mm, og dette skal holde godt for et 9,5 bars trykk. De store avløpsrørene ble påmontert lodd med en vekt på 1 620 kg, levert av Østraadt AS. Loddene ble montert med drøye åtte meters mellomrom. Hallingplast har videre levert rør i dimensjoner på 500, 600, 560, 400, 355 og 250 mm PE med kappe (JAPI-PIPE) NoDig sammenheng er kappe en rimelig forsikring mot ytre påvirkning, og er absolutt å anbefale der det skal føres fram rør ved ulike typer boring, eksempelvis som under E6 i Brumunddal. 

Stig Rype fra ØPD Subsea på sjøledningen i MjøsaDette er loddene som skal sikre at avløpsledningen blir liggende på bunnen av Mjøsa. Hvert lodd veier 1 620 kg og monteres i en nøyaktig  avstand på 8,1 meter mellom hverandre, forklarer formann Stig Rype fra ØPD Subsea AS. 

Raskt i gang med rørproduksjon 

For både Hallingplast og HIAS var det en god løsning at konkurransegrunnlaget for rørleveranser ble utarbeidet tidlig i planprosessen. HIAS måtte sikre at de ønskede rørene kom raskt i produksjon, og da Hallingplast vant anbudskonkurransen startet produksjonen til HIAS-prosjektet umiddelbart. 

De første rørene ble produsert i slutten av november 2015 etter at kontrakt ble inngått èn måned tidligere. En av linjene på Hallingplast gikk mer eller mindre kontinuerlig for dette prosjektet.  I tillegg til rørene ble det også levert spesialprodukter fra samarbeidspartner Reinert- Ritz. Dette er produkter som i betydelig grad er skreddersøm “Reinert- Ritz er svært dyktig på spesialtilpassede komponenter, og de produserer nøyaktig det vi ønsker.  Sammen ønsker vi å følge opp HIAS sitt motto om «ett skritt foran»”,  sier Roar Sannem med et smil. 

Les også: Bransjedirektører i felles løft for vann og avløp

Strenge krav til kompetanse 

Rådgiverselskapet COWI i samarbeid med HIAS IKS stilte strenge i dette prosjektet. Det var Hallingplast fornøyd med. “Vi har virkelig dratt nytte av vår moderne fabrikk med et svært godt produksjonsutstyr i tillegg til dedikerte medarbeidere som har spisskompetanse innen denne type rørproduksjon”, forklarer SannemHan mener rådgiverselskapet COWI er fremragende på sjøledninger og PE- ledninger spesielt. HIAS også har vært en profesjonell og konstruktiv oppdragsgiver.  “Samarbeidet fungerte optimalt sett fra vår side”, avslutter han.  

Samarbeid om rør i Mjøsa. ra venstre prosjektleder Ole Øystein Kolle og formann Stig Rype fra ØPD Subsea AS, byggeleder Håvard Haugseth og prosjektleder Erik Bøhleng fra HIAS IKS og Seniorrådgiver ved Hallingplast AS, Roar Sannem.

Godt samarbeid gir et godt resultat, mener disse representantene fra tre samarbeidende selskaper i prosjektet. Fra venstre prosjektleder Ole Øystein Kolle og formann Stig Rype fra ØPD Subsea AS, byggeleder Håvard Haugseth og prosjektleder Erik Bøhleng fra HIAS IKS og Seniorrådgiver ved Hallingplast AS, Roar Sannem.  

Detaljert prosjektering 

HIAS IKS benyttet rådgivende ingeniør Olav Solheim som sin ekspert, og kan ikke få fullrost den kompetansen han og COWI tilførte prosjektet. Her ble det gjennomført skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjektering før anbudsinnbydelse. Dermed hadde vi et godt grunnlag for valg av løsning for hele prosjektet.

Ved valg av entreprenør på de ulike entreprisene ble det lagt vekt på pris, kvalitet og kompetanse. “HIAS har et sterkt fokus på kvalitet, fordi vi ser våre prosjekter i et hundreårs perspektiv, og da må vi være bevisst på kvalitet”, sier prosjektleder Erik Bøhleng.  

Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE) Last ned nå ›