Utblokking med PE-rør er en suksess

Utblokking er en effektiv måte å skifte ut gamle rør på. Samtidig er dette en rask, miljøvennlig og smidig metode, slik at det ytre miljøet får minimale belastninger. Utblokking utføres ved å etablere en grop for trekkeutstyr i en ende, og innføringsgrop for ny ledning i andre enden av det aktuelle ledningstrekket. Groper kan med fordel sammenfalle med kummer som enten skal rehabiliteres eller byttes.  Dette er den eneste renoveringsmetoden der man kan oppdimensjonere eksisterende ledning og samtidig få et helt nytt rør.

Last ned gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE)

Rør-traseer ute av lodd og vater

Som henholdsvis arbeidsformann og anleggsleder har vi jobbet med utblokking i til sammen 18 år, Pål i 10 år og Terje i 8 år. I disse årene har vi benyttet både duktile rør og PE. Noen har også benyttet PVC, men det har ikke vi noen erfaring med. I de fleste tilfeller blokker vi ut traseer av gammel årgang, der traseene er ute av både «lodd og vater». Da opplever vi at det er store utfordringer med å benytte duktile rør, spesielt på grunn av retningsendringer og vedheft. Det betyr at vi må korte ned på strekkene sammenlignet med fleksible og glatte PE-rør, dersom oppdragsgiver vil benytte duktilt.

PE-rør for de store utfordringene

Den store fordelen med PE er fleksibiliteten i forbindelse med utblokking. Rørene blir speilsveiset og er dermed strekkfaste og «hel ved» helt inn til kum. I kummen kan vi se hva som er skrudd sammen og utenfor kummen vet vi at det er helsveiset. Det gir oss som entreprenør og våre kunder den tryggheten vi trenger. Vi har møtt bransjefolk som mener at det kun er stål som holder, og at PE-rør kan sprekke på langs. I vår tid i bransjen har vi aldri opplevd dette. Vi har imidlertid sett stålrør i aggressiv grunn som er tydelig merket av tidens tann. Noen vil nok også hevde at det er en lengdebegrensning også for PE-rør, avhengig av massene rundt røret. Vi kan imidlertid vise til et eksempel i Stavanger der vi trakk inn 350 meter i ett strekk der PE-røret hadde en dimensjon på 315 mm inn i et eksisterende 250 mm rør. Da benyttet vi riktignok glidemiddel for å redusere friksjonen, noe som vi bare benytter rent unntaksvis ved utblokking.

Se video om utblokking med PE:

Store dimensjoner

Det er selvsagt begrensninger på hvilke dimensjoner som kan blokkes. Største rør vi har blokket var en overvannsledning i Tønsberg, med rørdimensjon på 630 mm i en lengde på 140 meter. Vi har også blokket en stikkrenne med ny dimensjon på 710 mm. Vi har utvidere på 1000 mm, og pr i dag må vi si at dette er maksimal dimensjon for utblokking. Med vår maskin, som er landets største, med en trekkraft på 250 tonn, tar vi gjerne de store utfordringene også.

Stor interesse for utblokking med PE

Da Båsum Boring presenterte sin nye metode med utblokking av AF-ledning og inntrekking av to nye rør under et SSTT-treff i Bærum i september i fjor var interessen så stor at aktørene i prosjektet ble enig om å arrangere et nytt treff i april i år. Den siste samlingen var i Skogveien ved Stabekk i Bærum kommune. Her besto eksisterende avløpsanlegg av en fellesavløpsledning med dimensjon 300 mm som skulle separeres over en strekning på ca. 500 meter, og erstattes med to separate ledninger for henholdsvis spillvann og overvann.

Båsum Boring med utblokking og inntrekk av to rør

Båsum Boring har utviklet en metode for utblokking og inntrekking av to rør, med posisjonskontroll. En ekspander med posisjonskontroll for hver enkelt ledning, og bruk av avspenningsverktøy for å lede ledningene i rett posisjon inn i innføringsgropa, viste seg å fungere godt.  

I tillegg legges det ny vannledning på samme strekning. Prosjektet var initiert etter at flere hus i området har hatt problemer med tilbakeslag fra kommunalt nett ved kraftig nedbør. Av hensyn til eksisterende bygg i traseen, og fordi Bærum kommune ønsker å bruke NoDig metoder der det er mulig, har kommunen på deler av strekningen valgt alternativ anleggsmetode i stedet for konvensjonell graving. Utblokking ble valgt som metode av den gamle avløpsledningen med inntrekking av to nye rør med dimensjon 280 mm. Dette prosjektet kunne ikke latt seg gjennomføre om vi ikke hadde benyttet PE, etter vår mening.

Utblokking av en ny ledning

Selve utblokkingen av en ny ledning er alltid den spennende finalen i et prosjekt. Prosjektet på Dæhlenenga innebærer utblokking av 3000 meter med vannledning og en rekke vannverkskummer.

144 meter lange kveile som sikrer Romsdalsgata ny vannledning

Båsum-operatører starter innføringen av den 144 meter lange kveilen som sikrer Romsdalsgata ny vannledning. I Romsdalsgata viser dokumentasjon fra vannverksetaten at rørene her stammer fra 1874. 

Sveising av PE-rør er en akilleshæl

Dessverre er det stor mangel på sertifiserte sveisere som virkelig kan jobben sin. Her må hele bransjen ta tak og sikre økt kvantitet og kvalitet. Det nytter ikke med «venstrehåndsarbeid» på sveising. Vi er stolte over fortsatt å ha til gode å oppdage en lekkasje etter å ha gjennomført flere tusen speilsveiser, muffesveiser og koblinger.

Materialkvaliteten er blitt stadig bedre. RC og RC+, som er betegnelser bransjen kjenner godt til. Dette har ført til en klar kvalitetsforbedring gjennom økt ringstivhet og strekkbelastninger. PE-materialet er blitt enda mer motstandsdyktig mot riper. PE-røret blir utsatt for stor belastning også ved utblokking som metode, og da er vi avhengig av topp kvalitet og god fleksibilitet. 

Les også: Vannbransjen inn i et nytt tiår

Nytt oppsett for speilsveis

Selv om vi er begeistret over PE-rørets egenskaper etterlyser vi nytt oppsett for speilsveis. Det eksisterende oppsettet er etter vår oppfatning gått ut på dato, siden PE-egenskapene er blitt endret. Standarden vi benytter sier at vi skal gange opp sveisetiden med 15, mens andre standarder oppgir 10. Dette samtidig med at vulsten er lik ganger 10. Vi opplever at vi får en vulst som er litt for stor ved å følge den norske standarden. Her trenger vi en oppdatering. En kontrollør med lite erfaring vil underkjenne sveisen fordi vulsten er for stor, og slik kan vi ikke ha det.

Se video: Slik sveiser du PP-rør

Vårt neste ønske er å få et diffusjonstett PE-rør som kan benyttes i alle norske kommuner. Det er fortsatt noen kommuner som ikke har godkjent PODI-pipe rørene fra Hallingplast, og dette håper vi snart vil komme på plass. Et enda bedre vedheft mellom aluminiumsfolien og kappa er også på vår ønskeliste. De alternative produktene fra andre leverandører er etter vår mening langt mer arbeidskrevende når det gjelder sveising.

Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE) Last ned nå ›