Hallingplast vil redusere feil på nyanlegg

Hallingplast ønsker nå å tilby sin kompetanse ute på byggeplass for å unngå feil ved nyanlegg.

Vi har over flere år sett at en av de store utfordringene i grøfta er feil installasjoner, uansett type rørmaterialer. Vi mener vi er langt framme i innovasjon og utvikling av ulike PE-produkter, og på dette området tror jeg vi kan utgjøre en positiv forskjell.

Bruk av elektromuffer er en av hovedutfordringene. Her er det mange fabrikater med ulike maskiner, og vi ser at sveisere har varierende erfaring. 

Feilkoblinger på nyanlegg

Mange produkter fra ulike produsenter kan også bety flere feilkoblinger på nyanlegg. 

Grundig opplæring om rørsystemer

For oss som produsent er det viktig at sveisingen utføres slik at den holder, og for byggherre er det en helt unødvendig kostnad dersom jobben må gjøres to ganger. Derfor ønsker vi å tilby ledningseierne å være med på reparasjoner eller mindre jobber hele veien, for å sikre at oppdraget utføres på en riktig og solid måte.

Les også: God bestillerkompetanse er alfa og omega

På større anlegg kan vi være med i startfasen og gi en grundig opplæring i de produktene som skal brukes til en eller flere sveisere. Dermed sikrer vi både en god mottakskontroll og at operatør og kontrollør får en dokumentert opplæring i de leverte produktene. I praksis vil dette bli en tjeneste som byggherrer/ledningseiere må beskrive i anbudsdokumentene for å få. Dette vil stille høyere krav til oss som leverandører, og det er noe vi ønsker!

Les også: Rør i rør i kampen mot vannlekkasjer

Store forskjeller på fabrikater og produkter

Vår erfaring er at installatører dessverre får alt for liten oppfølging når leveranser fra grossistene består av standardiserte leveranser fra ulike produsenter.

Vi har ingen målsetting eller ønske om å gå i konkurranse med installatører som driver med sveising profesjonelt. Det er likevel viktig å merke seg at det er store forskjeller mellom fabrikater og produkter som kan komplisere et anlegg. Det er også mye ulikt monteringsutstyr som ikke alltid er tilpasset det aktuelle produktet som er levert. Opplæringen er tenkt som en praktisk del «på grøftekanten», og en del med gjennomgang av monteringsinstruks, feilkilder og andre aktuelle problemstillinger.

Les også: Store lekkasjeutfordringer og høye krav i kommune-Norge

Det bør komme sterkere krav til opplæring og sertifisering av PE-sveisere for å unngå unødige feil, og her mener jeg offentlige myndigheter må komme på banen!

Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE) Last ned nå ›