Framtidas ledningsnett: Det intelligente ledningsnettet

Regnestavens tid er over. Lekkasjer, manglende kapasitet, ukjente avløpstrømmer, mangel på selvrensing, kort sagt “sykdommene i vann og avløpsnettet" vil på sikt bli tilnærmet utryddet.  "Det intelligente ledningsnettet" vil se dagens lys.

Last ned gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE)

Ved å se på menneskekroppen og skaperverket, ser man den perfekte modell for framtidas systemer i norsk og internasjonal vannbransje. Det er på det rene at transportsystemet må baseres på ledninger under trykk. Rørene vil være fleksible og dynamiske og endre sine diametere avhengig av belastning. Det blir rør i rør.  

Lekkasjefritt rørsystem

Ledningsmaterialene vil være termisk nøytrale og kjemisk resistente innvendig og utvendig mot alle relevante kjemiske forbindelser. Slitasjemotstanden vil øke samtidig som rørene vil opprettholde sin hydrauliske glatthet over tid. Ledningene vil være frostsikre og kan legges på alle aktuelle dyp under terrenget. Ingen tradisjonelle anboringer vil forekomme og ledningsnettet vil generelt være nær 100 prosent lekkasjefritt. 

Terrorsikring av vann 

Forbrukere vil bli tilknyttet med to-sidig vannforsyning, enten via parallelle rør eller via ringsystem. Sikkerhet og beredskap mot terror blir sentrale temaer, som etter hvert kommer til å gjennomsyre vannbransje-ingeniørens hverdag. Tilgangen til anleggene blir redusert, overvåkingen skjerpet, opplysninger gradert og hemmeligholdt. Datakommunikasjon vil foregå i lukkede sikkerhetsgraderte systemer. Dette blir neppe spennende sett fra ingeniørens side. Mye vil oppleves som unødvendig, frustrerende og lite verdiskapende. Ute på nettet og i kummene vil instrumenter kontinuerlig måle systemets tilstand med hensyn på trykk, mengde, temperatur, bakteriologi, kjemi og slitasje / forfall.  

Les også: Vannbransjen inn i et nytt tiår

Vakuumteknologi og beredskap 

Vi vil spare på vannet fordi prisen vil øke, som følge av mindre forbruk og mer avansert teknologi. Forbruket vil bli målt nøyaktig hos hver abonnent og fakturaen vil komme elektronisk til avtalt tid. Leveransene vil komme fra en " vann og avløp fabrikk", i slektskap med dagens høyteknologiske industribedrifter. 

Sik ser jeg for meg noen av endringene: 

  • Noe av avløpet blir transportert med vakuumteknologi.  
  • Rørene får generelt høyere trykk og mindre diametere. 
  • Lekkasjer detekteres umiddelbart og utbedres med NoDig teknologi. 
  • Kummene vil bli færre, 100 prosent lukkede og utstyrt med høyteknologisk utstyr tilpasset kummens funksjon.  
  • Det blir sikkerhetsbarrierer for å komme ned i kummen. 
  • Værradarer og lokale flomvarslinger vil forberede overvannsnettet til å "gå i beredskap". Flommen vil styres gjennom systemet der det er kapasitet til enhver tid og utjevnes ved behov. 
  • Vann og avløps-trafikken blir overvåket av høyintelligente maskiner med logiske evner etter modell av menneskets hjerne. 
  • Intelligente pumpestasjoner blir mange og små.  

Les også Vakuumteknologien er kommet til grøfta

Strengere krav til rensing av vann 

Renseanlegg både for drikkevann, spillvann og overvann vil i fremtiden få strengere krav til rensing av nye kjemiske forbindelser, ukjente bakterier, virus og parasitter, miljøgifter og medisinrester. Automatisering, overvåking og kontroll kommer til å overgå alt vi kjenner i dag. 

Slam fra avløpsrenseanleggene blir delt inn i mange ulike kvaliteter og behandles i separate anlegg med hensyn på gjenvinning og resirkulering. "De farlige restene" deponeres i "bombesikre" lagerhaller på lik linje med dagens atomavfall. 

Les også: Bransjedirektører i felles løft for vann og avløp

NoDig-teknologien vinner frem 

Hus beliggende i flomutsatte områder konstrueres som "vannsikre borger", der all transport av væsker foregår med pumping. Regnvannet vil ha sine hyggelige vannveier gjennom estetisk vakkert utformede parker og grøntarealer, uten å blande seg med sine gamle slektninger "spillvannet og grunnvannet". Og oppe i alt dette, vil NoDig entreprenørene og deres metoder bli seierherrer! Det er ikke farlig å tape noen slag, bare man vinner krigen! Eneste medisin til framgang, er hardt arbeid. Det har man visst til alle tider. "I din pannes sved skal du tjene ditt brød"! 

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›