Rør i rør i kampen mot vannlekkasjer

Asker kommune ønsker å legge vannledninger med rør i rør metoden for å redusere behovet for oppgraving i veier ved framtidige lekkasjer. Dette gjelder både ved etablering av nye boligområder og rehabiliteringsprosjekter i eksisterende boligområder. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva du oppnår med denne fremgangsmetoden.

Last ned gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE)

Med rør i rør systemet vil behovet for oppgraving bli langt mindre. Stoppekranene vil bli flyttet ut fra den enkelte eiendom til en samlekum og tilkoblingspunktet for vann blir også etablert i kum. Dermed blir det en synlig del som lett kan inspiseres. Vannledningene kan trekkes både inn og ut gjennom disse kummene.

Samlekummer kan etableres for flere husstander innenfor en radius på om lag 100 meter. I rehabiliteringsprosjekter vil kommunen ta alle kostnader ved etablering av de nye kummene og etablering av rør ut av vei og fram til eiendomsgrensene. Den enkelte beboer vil fortsatt ha det juridiske og økonomiske ansvaret for egen stikkledning både når det gjelder vann og avløp.

Les også: Store lekkasjeutfordringer og høye krav i kommune-Norge

Mange vannlekkasjer fra det private stikkledningsnettet

Vi er kjent med at store deler av de private stikkledningene for vann i Asker kommune er av gammel dato. Her er det både galvaniserte rør og kobberrør i tillegg til stikkledninger i PE. Spesielt de galvaniserte rørene er i dårlig forfatning, og lekkasjer oppstår enten ved anboringene, stoppekranene eller i skjøter. Ved å legge ny vannledning inn i et varerør vil lekkasjeprosenten reduseres til et minimum. 

Godt over halvparten av vannlekkasjene i flere store norske kommuner kommer fra det private stikkledningsnettet, der de fleste lekkasjene er tilknyttet anboringspunkt og stoppekran på tomtegrensene.

Les også: Vannlekkasjer i norske kommuner må angripes

Utfører egne tester av rør i rør-systemet

Vi fikk være med på en spennende test med uttrekking av en eksisterende vannledning. Her ble det benyttet rør i dimensjonene 32, 40 og 50 millimeter i lengder på 100 meter. I enden på de ulike traséene ble det lagt inn vinkler på henholdsvis 90 og 180 grader og også en S-sving som ble avsluttet med 90 grader. Det viste seg vanskelig å trekke ut rørene med håndmakt, men kraften som ble påført ledningene ved uttrekking med gravemaskin lå langt under kreftene som vannledningen skal tåle.

Asker kommune - rør i rør i kampen mot vannlekkasjer

Det er viktig å ta høyde for stedlige utfordringer, blant annet med tanke på temperatur og dermed også rørenes stivhet i forbindelse med etablering og rehabilitering.

Økt kompetanse på rør i rør hos kommunene

Vi er svært fornøyd med at Asker kommune gjennomfører egne tester og ikke utelukkende stoler på produsentens opplysninger. Leverandør og kunde øker dermed kompetansen sammen på dette feltet.

Vi ønsker å løfte nivået og betingelsene for å drifte anlegg av denne typen. Det blir lettere med utskifting, og med rør i rør metoden vil vannledningene også bli mindre utsatt. Frostproblematikken blir minimalisert ved at vannrørene trekkes inn i eksisterende rør. I tillegg blir det redusert punktbelastning på selve vannledningen.

Les også: Vannbransjen inn i et nytt tiår

Askers test ble gjennomført på et nyanlegg og dermed med åpne grøfter, men produktene kan også benyttes i rene NoDig prosjekter i forbindelse med rehab-arbeider.

Asker er først ute av de store kommunene i Norge, men lignende prosjekter er allerede gjennomført i Hallingdalskommunene og Sula kommune på Nordmøre. Hallingplast har også levert rør i rør-systemer for bruk på bensinstasjonsmarkeder over hele verden og på stikkledninger til gassdistribusjon.

Denne artikkelen har vært publisert på Rørbloggen tidligere, men er senere revidert og oppdatert til glede for nye lesere.

Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE) Last ned nå ›