Hallingtreff 2019 Hege Seim Brødrene Dahl

Hvorfor er det så mange feil på nye ledningsanlegg i Norge?  Dette er et spørsmål som ofte går igjen i faglige debatter i norsk vannbransje. Her får du noen av svarene fra et bredt sammensatt panel.   

Hvert år inviterer Hallingplast sammen med Scandinavian Society for Trenchless Technology og Rørinspeksjon Norge til en faglig tankesmie på Geilo, under navnet Hallingtreff. 

I år stilte representanter fra leverandørene, grossistene, rådgiverne, ledningseierne og entreprenørene opp til en paneldebatt der de ulike aktørene fikk utfordringene med å se seg selv i speilet for komme med innspill til forbedringspotensial hos seg selv og de andre aktørene i verdikjeden.  

Jeg opplevde denne seansen som svært konstruktiv. Det var et engasjert panel der alle ønsket å dele sine erfaringer. Her møtte vi Hege Seim som er avdelingsleder i Brødrene Dahl AS, Håkon Killerud, som er markedssjef i PAM Norge, Sverre Tragethon, som er markedssjef i Hallingplast AS, Bjarne Ulvestad, som er daglig leder i FjellVAR,  Ingfrid Svendsen, som er daglig leder i entreprenørselskapet Kaare Mortensen AS og Vidar Jellum,  som er rådgiver i VA Consult  AS.

Hallingtreff kvalitet i alle leddEt samstemt panel som var enig om at samhandling aldri kan overvurderes. 
Panelet som bidro var fra venstre Bjarne Ulvestad, daglig leder i 
FjellVAR, Hege Seim, avdelingsleder Brødrene Dahl AS, Sverre Tragethon, markedssjef i Hallingplast AS, Håkon Killerud, markedssjef i PAM Norge, Ingfrid Svendsen, daglig leder i Kaare Mortensen AS og Vidar Jellum, rådgiver i VA Consult AS. Helt til venstre møtelederne Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl.
Foto: O. Borgestrand
 

Grossisten 

Distriktssjef Hege Seim understreket at Brødrene Dahl leverer de varene kundene vil ha og i samarbeid med kundene finner de sammen de beste løsningene for det enkelte prosjekt. 

Brødrene Dahl definerer kvalitet som kundens krav til produkter i henhold til VA-normene. Selve leveringen og oppfølging blir også definert som kvalitet. Hun var tydelig på at levering av rett vare til rett tid og til rett sted kan være en utfordring. Riktig pris er også et viktig moment, og Seim innså at dette kunne være et diskusjonstema. Prissetting kan være en utfordring, og manglende kompetanse i enkelte ledd er det også viktig å rette fokus på, mente hun.  

Les også: Bransjedirektører i felles løft for vann og avløp

Produsentene 

Markedssjefene Håkon Killerud i PAM Norge og Sverre Tragethon i Hallingplast var enig om at ledningsnettet er en stor og viktig del av infrastrukturen. Det kan gå svært galt dersom det blir et stort ledningsbrudd hvilket som helst sted i landet. Negative oppslag er også negativt for bransjen.  

Begge markedssjefene mente de leverte produkter av høy kvalitet, men sammenblanding av materialer medfører utfordringer. Det er alltid ledningseier som er premissgiver, og da er det ledningseieren som må søke kunnskap om hva som er tilgjengelig i markedet. Det handler om å velge et felles system for ethvert prosjekt. Det betyr at ledningseierne må være på banen og være bevisst på sin rolle, mente de to.   

Her mener jeg de har et svært viktig poeng. Når ledningseier har gjort sitt valg er det viktig å holde seg til ett felles system og ikke blande ulike produkter fra ulike produsenter. Det fører alt for ofte til feil på anleggene. 

Les også Hvorfor bør du etterspørre systemleveranse?

Riktig utførelse første gang er avgjørende for ethvert prosjekt. Det betyr at ledningseiere må ha en proaktiv holdning til å tilegne seg kompetanse. Rett bruk av produktene og verktøyene er avgjørende, og riktig jobb første gang betyr også redusert risiko. Dette er noe jeg snakker mye om når vi er ute på konferanser og messer. 

Les også: Vannbransjen inn i et nytt tiår

Entreprenøren 

Ingfrid Svendsen representerte entreprenørene, men har også mange års erfaring som prosjektleder innen vei, vann og avløp i Larvik kommune. Hun hadde følgende oppskrift for kvalitet: Tid, planlegging, kompetanse og samhandling.  

Norsk vannbransje er en bransje med mye stress. Ofte er det for mye som skjer samtidig, og hele tiden er det snakk om økonomi. Bestillerne samarbeider i stor grad med rådgiverne, som ofte sitter på den teoretiske kompetansen. Som entreprenør var hun opptatt av et tettere samarbeid mellom teori og praksis.  Det er viktig at entreprenører blir kvitt stempelet som pengegriske personer som kjører rundt i fete biler.  Hun mente det også var på høy tid å slutte å mistenke rådgiverne for å fakturere med gaffel.  

Hennes avsluttende poeng mener jeg vi skal legge spesielt merke til:  

Det er fire parter som skal til for å sikre kvalitet. Det må bli større grad av samhandling mellom leverandør, rådgiver, byggherre og entreprenør. Det krever noe av alle parter. Samhandling krever mot og tillit, åpenhet og samarbeid. Lykkes vi med dette blir det en kjede av medspillere.  

I artikkelen: God bestillerkompetanse er alfa og omega for VA-suksess, skriver Halvor Hanevik i Os kommune blant annet: "Dersom vi ikke er bevisst på hva vi kjøper av tjenester og hvordan vi skal fotfølge rådgivere, eksterne jurister og andre som bidrar med alt fra design til ferdigstillelse, kan det bli tungrodd".

Rådgiveren 

Vidar Jellum, rådgiver i VA Consult AS,  representerte rådgiverne under seansen på Hallingtreff, og han var enig i at rådgiverne må også se seg selv i speilet.  Han uttrykte bekymring over at det var lite fokus på selve VA-faget ved norske høgskoler.  Det er nærmest et valgfag innen bygg og anlegg. Derfor er det viktig at nyutdannede studenter må bli med ut på prosjekter for å få nødvendig kompetanseheving. Dette blir stadig viktigere når bransjen forgubbes, mente Jellum. 

Et annet moment som ble trukket fram av rådgiveren er den store forskjellen på byggherrer.  Noen byggherrer kommer til rådgiverne med et problem, andre kommer med kvalitetssikret bestilling. Bestillerkompetanse er avgjørende for et godt resultat.  Solide grunnlagsdata og fornuftige tidsfrister er avgjørende for et godt resultat, mente rådgiveren. 

Les også: Vi må slippe fram de unge i vannbransjen fra Rørbloggen

Les mer om PE-rør på vår fagside: PE-rør - det fleksible og sterke valget

Ledningseieren i førersetet 

Daglig leder i  FjellVAR, Bjarne Ulvestad, var tydelig på at byggherren må ta plass i førersetet og lede prosjektene. Den byggherren som følger prosjektet tett vil se muligheter og ikke bare utfordringer. Han viste til statistikk der over 70 prosent av offentlige prosjekter mangler mål og det er uklarhet om hva man ønsker å oppnå.

Dette opplever jeg som ganske skremmende, og noe både Norsk Vann og KS bør ta tak i. Samspillet er den vanligste forskjellen på gode og dårlige prosjekter. Med mange endringsmeldinger starter også konfliktene. Jeg mener Ulvestad har et godt i poeng i at dersom en byggherre ikke er i stand til å formulere hva de ønsker vil de heller ikke lykkes med prosjektene. Her deler vi samme erfaring. 

Ulvestad understreket at en felles VA-norm for hele landet er viktig. Erfaringsutveksling mellom kommunene i forbindelse med utarbeiding og senere vedlikehold av VA-normene er en vinn-vinn situasjon, mente han. Han viste til egne erfaringer der god tid i forprosjekt og god tverrfaglig kontroll ga gode resultater. Derfor må det legges til rette for forsvarlig framdrift, avklaring til rett tid og samspill mellom prosjekterende og utførende.  

Jeg er glad for at Norsk Vann nå jobber med en total reform av VA-normen, slik at det ikke blir kommunegrensene som skiller.   

 Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›