No-dig metode i Nedre Eiker og Drammen. Glitrevannverket benyttervakumteknologi

Det vekte interesse blant både rådgivere, entreprenører og ledningseiere når en 600 mm hovedvannledning fra 1942 skulle fornyes med NO-Dig metoder. Det er nettopp det som er gjennomført i Nedre Eiker og Drammen, der Glitrevannverket IKS og Nedre Eiker kommune samarbeider om fornyelse av den drøyt 2000 meter lange ledningen.  

Et 20-talls VA-entusiaster møtte opp da Hallingplast  AS  i samarbeid med Steg Entreprenør AS og byggherrene Nedre Eiker og Glitrevannverket inviterte til fagtreff med fokus på en spesiell sveisemetode, der det ble sveiset på en såkalt elektrosveisesadel på 560mm SDR11 hovedledningen med ett avstikk på 315 mm. Det er første gang i Norge denne typen dimensjonsovergang er gjennomført med vakuumteknologi i en så stor dimensjon og jeg vil her dele av inntrykkene fra denne demonstrasjonen. 

Fra venstre; Geir Henning Hansen Hansen, Ellen M. Jahren Randa fra Asplan Viak, Hilde Nystog Aas,  Sweco,  SSTT-leder i Norge, Borghild T. Folkedal og Øystein Rapp fra Sweco.

Rådgivere som fulgte nøye med under demoen i Nedre Eiker. Fra venstre; Geir Henning Hansen Hansen, Ellen M. Jahren Randa fra Asplan Viak, Hilde Nystog Aas,  Sweco,  SSTT-leder i Norge, Borghild T. Folkedal og Øystein Rapp fra Sweco. Foto: O. Borgestrand  

Store rørdimensjoner 

Prosjekteringen av Solbergledningen, som strekker seg fra Spinderisletta i Solbergelva i Nedre Eiker kommune til Christopher Hornsruds vei ved Kjøsterud gård på Åssiden i Drammen kommune, er utført av AsplanViak AS.   

Sivilingeniør VA i  AsplanViak AS, Ellen M. Jahren Randa, forteller at det ble åpnet for alternative tilbud i tilbudsfasen. Det kom blant annet inn tilbud på strømperenovering, men inntrekking av ny PE-ledning i kombinasjon med noe retningsstyrt boring vant anbudsrunden, og utførende entreprenør ble Steg Entreprenør AS.  Hun sier at det er sjelden de har så store dimensjoner i sitt eget nabolag, og derfor er det ekstra moro å følge med på dette.  

Nedre Eiker kommune kunne klart seg med en ny vannledning på 450 mm, men Glitrevannverket, som står som eier av den delen av ledningen som ligger i Drammen kommune, ønsket maksimal kapasitet, og dermed ble det etablert en ny 560 mm PE-ledning inne i det eksisterende stålrøret. Det i seg selv var en meget krevende prosess.  

Les også: Vannbransjen inn i et nytt tiår

Må holde seg oppdatert  

Fagansvarlig for vannforsyning i Nedre Eiker kommune Terje Larsson, var blant de som fulgte ekstra nøye med under demonstrasjonen. Ved en vellykket sveiseoperasjon kan kommunen spare både tid og kostnader ved å benytte denne metoden framfor å kappe rør, sette inn et T-rør og så sveise sammen rørene på nytt.   

Han sier at mye av kommunens ledningsnett er fra 1950-tallet og i dårlig forfatning. Derfor har de en handlingsplan for fornyelse av vannledningene. De siste årene har de gjennomført en fornyelsestakt på 1,24 prosent, men ved å ta i bruk NoDig-metoder har kommunen klart å øke prosentandelen det siste året.  Solbergledningen var opprinnelig en 600 mm stålledning, som nå blir erstattet med en 560 mm PE ledning 100 RC SDR 11. I tillegg gjennomføres også en del  kumarbeider. Larsson var godt fornøyd med det arbeidet som ble utført på Solberg-ledningen.   

Les også: Bransjedirektørene i felles løft for vann og avløp

Sveising et eget fag  

Vi i Hallingplast ønsker å bidra med sin kompetanse ute i felt. Elektrosveising av store dimensjoner er et viktig fagområde, og det er helt avgjørende for ledningsnettets levetid at jobben blir gjort riktig første gang. Dette var en utmerket anledning til å vise rådgivere, entreprenører og ledningseiere hvordan jobben skal gjøres. En feilmontasje slår negativt ut for alle parter, og vil i siste instans ramme forbrukerne. I dette tilfellet er det 25.000 innbyggere i Nedre Eiker som vil bli berørt.  

Anders Tragethon vier frem varmetråder fra tyske Friatec

For å få et best mulig sveiseresultat har tyske Friatec åpne varmetråder for rask varmeoverføring mellom rør og sadel. Foto: O. Borgestrand 

I Hallingplast leverer vi elektrosveisedeler fra tyske Friatec, som preges av kvalitet og kunnskap både innen produksjon og testing, samt installasjonen av rørdelene de produserer. Ved å benytte elektrosveisesadler får ledningseieren helsveiste rørsystemer, og sparer både tid og penger på sitt anlegg.   

Rask varmeoverføring  

For å få et best mulig sveiseresultat har Friatec  åpne varmetråder for rask varmeoverføring mellom rør og sadel. På de store dimensjonene har de også forvarming for å tilpasse rør og sadel før selve sveisetida starter slik at eventuelle spalteåpninger lukkes før sveiseprosessen starter.

Fordelen ved å benytte vakuum for å suge fast sadelen på røret er at operatørene kan forholde seg til et klart definert sveisetrykk som vises på manometeret. Dermed forhindres tilfeldigheter og individuelle forskjeller i sveiseoperasjonen når man strammer sadelen på røret.

Egentlig er ikke dette en krevende operasjon. Det er ikke lenger nødvendig å avdekke hele røret. Kun området der sadelen skal monteres må være tilgjengelig og godt rengjort. Dessuten må operatøren ha rett utstyr for rett jobb. Den store fordelen med denne metoden er at hovedledningen ikke må kappes.   

Les mer på vår fagside: PE-rør - det fleksible og sterke valget

Fokus på produktopplæring  

Vi ønsker å være aktivt ute hos våre kunder med fokus på produktopplæring. Friatec sine produkter har sine egenskaper som ikke er helt lik konkurrentenes egenskaper.  Derfor er det viktig å kjenne til forskjellene og ta hensyn til disse. For oss er det viktig å bidra til at operatørene hos de ulike entreprenørene føler trygghet ved jobben når de skal utføre den på neste oppdrag.   

Les også: Vi må slippe fram de unge i vannbransjen 

Det er viktig å gjennomføre en demo ute i felt, der man som operatør står fysisk ute i en reell situasjon og må håndtere de utfordringene som man møter i grøfta.     

Vi kan slå fast at han løste utfordringene med etablering av en elektrosveisesadel med en dimensjonsovergang fra 560 mm til 315 mm på en prikkfri måte, og dermed var en god læremester for de som fulgte nøye med fra grøftekanten i Nedre Eiker.  

Bli varslet om nye innlegg: Abonner på Rørbloggen Meld deg på ›