SESU-pipe - førstevalget for sjøforlagte ledninger

Polyetylen (PE) har gjennom mange år vært det selvsagte valget for sjøledninger. For å senke røret har det vært vanlig å benytte betongvekter som festes på røret. Synkerørene fra Hallingplast er en videreutvikling der belastningen produseres som en tung kappe utenpå medierøret.

Dermed blir det en løsning som gir enklere logistikk og håndtering for installatøren, raskere leveranse og mer robust løsning for ledningseierne. SESU står for øvrig for Self-Submerging PE-pipe. Jeg er stolt over at vi har sikret oss patent på produksjonsmetoden.

Fra bly til barytt som vektelement

Vi lanserte første versjon av vektede sjøledninger i 2014, der bly ble benyttet som vektelement. Utviklingen gikk raskt over til å benytte mineralfylt PP, hvor støv av barytt ble blandet med Polypropelen (PP) slik at det får en egenvekt på linje med armert betong. Barytt er et sulfatmineral av grunnstoffet barium. Barytt benyttes på grunn av sin høye egenvekt, som er 4,5 gram per cm3. Det er dermed dobbelt så tungt som "alminnelig stein", noe som er uvanlig for et ikke-metallisk mineral. I dimensjoner til 32-315 mm er dette er svært godt alternativ. På sjøledninger med større dimensjoner er det fortsatt betonglodd som gjelder.  SESU-pipe kan også med fordel benyttes i forbindelse med styrt boring gjennom våte områder. 

Les også: Nye Bjørnafjorden kommune investerer èn milliard i vann og avløp

Spar tid og utstyr med SESU-pipe

Spar tid og utstyr med SESU-pipeVi har sett at installasjon av sjøledninger med betonglodd har vært et tungt og tidkrevende arbeid for montøren, og en mer kompleks logistikk for ledningseierne. Nå har vi lykkes med å redusere prosjekttiden betydelig, og installasjonskostnadene er dermed også minimert.

Sjøledninger er utsatt for gnisningsskader og annen ytre påvirkning. Med SESU pipe er røret bedre beskyttet med mineralkappen. Med ferdige vektede rør kan sveising av rørene gå fortløpende som et vanlig standard PE-rør, for deretter å slepe det ut i sjøen og senke det i den aktuelle traséen. Her er det ingen lodd som kan hekte seg fast i sjømerker og annet, og slepet kan gå uforstyrret frem til senkningsplass.

Egenvekten oppnås ved at vi ekstruderer en mineralfylt PP-kappe utenpå medierøret. Vi passer på å vekte ledningen tilpasses det enkelte prosjekt, og den belastningen røret skal ha. SESU-pipen har i tillegg integrert beskyttelseskappe i PP. Dette gjør rørene mer motstandsdyktig mot slitasje og punktbelastninger.

Les også: God bestillerkompetanse er alfa og omega

Legger 1000 meter SESU-pipe per dag

Ved et prosjekt på Vestlandet leverte Hallingplast 4.500 meter sjøledning i dimensjon på 225 mm. Dykkerne hadde i utgangspunktet beregnet en installasjonstid på tre uker, men med den ferdig vektede sjøledningen brukte de knappe fire dager.  Da blir det forholdsvis enkel matematikk på totalkostnader selv om meterprisen på et vektet rør er høyere enn et standard rør i samme dimensjon. 

Dialog om synkerør med aktørene

Vi har lagt vekt på å intensivere dialogen med byggherrer, rådgivere og entreprenører for å forklare at verden er gått framover når det gjelder installasjon av ledningsnett i våtområder, elver, sjøer og innsjøer.

Det er viktig at levetid på vektelement og rør er like lang. Selve installasjonen er mer skånsom for medierøret. Dermed starter i realiteten rørets levetid etter at det er senket. SESU-rørene leveres i dag på rull opp til 90 mm, men på større dimensjoner leveres det i lengder på 16 til 20 meter, avhengig av diameter og vekting.

Les også: Vannbransjen inn i et nytt tiår

Byggherrer er nysgjerrig på synkerørene

Det er byggherrene som har vist størst interesse for synkerørene så langt. De fleste byggherrer er opptatt av installasjonstid og miljøkrav, og på dette området er vi svært bevisst på å dele av vår kunnskap og kompetanse. Dermed blir slike spørsmål oversendt rådgiverne som igjen må ta stilling til valg av metode og produkt.

Ny produksjonslinje hos Hallingplast

For å korte ned leveringstiden har vi investert i en egen produksjonslinje som håndterer produksjon av synkerør i dimensjoner fra 32 til 160 mm. Dermed kan vi redusere leveringstiden til to-tre uker på spesialprosjekter, og samtidig bygge opp et lager på de mindre dimensjonene. Jeg har ingen problemer med å innrømme at vi er stolt over hva Hallingplast har utviklet innenfor dette segmentet, og jeg tror det er et stort potensial for SESU-pipe-produktene. 

Les også: Bransjedirektører i felles løft for vann og avløp

Høy kvalitet og lavere totalkostnad

Medierøret består av PE100 RC+, som har bedre egenskaper mot riper og punktlaster enn standard PE100. Beskyttelseskappen i PP gjør røret langt mindre utsatt for gnisningsskader.   Ettersom et vektet rør hviler flatt mot sjøbunnen, er det et moment at risikoen for skader fra fiskeutstyr, dregger og lignende er sterkt redusert, men den største fordelen er likevel at behovet for ettermontering av betonglodd er fjernet og at logistikken er betydelig forenklet. At totalkostnadene på et prosjekt også blir redusert er heller ingen ulempe for en byggherre som skal betale regningen!

Gratis e-bok: Trykkrørsystem av polyetylen (PE) Last ned nå ›