VA-sjefen på Stortinget

Slik la Lyse fiber gjennom fjell og våtmark med minimale inngrep

Dette likte vi ved Hallingtreff 2024

EUs avløpsdirektiv kommer snart – tre nøtter og ett mulig lyspunkt

Sarpsborg bygger vann og avløp for fremtiden – krysser Glomma med SESU

HRT skiftet 2,7 km undervannsledning som hastejobb i Bjørnafjorden

Skulle gjerne brukt mer PE i selvfall avløp, men…

Finner vannlekkasjer med fiber og jordskjelv-teknologi

Vannbransjen trenger flere unge – slik kan vi få dem inn

Speilsveis eller el-muffe i grøfta – se hva Morten rørlegger velger

Slik kan vi få alle inn på 3D-modeller i VA

Overskuddsmasser får større verdi med kjøp og salg i nytt system

Fra teori til praksis – slik blir Hallingtreff laget

Digitalisering av kommunalteknikk får vi ikke til – dette er årsakene

Trekker store PE-ledninger langt i leire

Dette er viktigst for Norges nye "vannsjef"

Her er Vannsenteret under bygging

Slik har krigen rammet vann og avløp i Ukraina

Praktiske erfaringer med NS-INSTA 2072 sveisestandard

Utvider det amerikanske NoDig-markedet med europeisk grøftefri teknikk

Oslo VAV testet elektromuffer

Takk til VA-bransjen – Norges viktigste infrastruktur

Derfor lekker det i PE mot blågods

Derfor bør vi sveise mer PE med High Force-metoden

Tre prosjekter som vil gi bedre vannforsyning

Vi sløser – fortsatt – mye pukk i rørgrøfter

Miljøregnskap i VA-prosjekter – mer enn EPD

Tungt landtak for Ormen Lange på Aukra

ISCC Plus sertifisering – massebalanse er viktig for fossilfrie rør

Avfall fra undervannsledninger – et problem for miljø og sikkerhet

Kvikkleire ingen hinder for energibrønner

Slik skal VA-produkter digitaliseres

Dette er viktig å vite om PE-sveisemetoden SHP – High Pressure

Slik bygges fiskeoppdrett på land med PE

Stor undervannsledning skal forsyne "nye" Fornebu med vann

Mitt møte med den norske VA-bransjen som ung ingeniør

Tre grunner til at grøftefrie NoDig-metoder er viktig for norsk VA

Pakning i flens - liten del med stor betydning

Derfor tester vi rør-i-rør til stikkledninger

Styrt boring nærmest i blinde gjennom avfallsdeponi på Romerike

Die Draw metoden

Derfor tar undervannsledninger mer tid i byråkrati

Ny sveisestandard – får betydning for alle som sveiser plastrør

Endelig er anleggsrørleggerfaget her

Vi sløser med masser til omfylling og nedgraving av vann- og avløpsrør

Tom A. Karlsen mottar Vannprisen

Derfor er ISCC-sertifisering viktig for fossilfrie plastrør

Drift av undervannsledninger - erfaringer hos Bergen Vann

Isfri fotballbane med energibrønner i geotermos

Graver sjøledninger ned i bunnen med gammel norsk metode

Slik gjør Steg Entreprenør utslippsfri utblokking og NoDig boring

VA Messene starter snart  – derfor er arrangøren så stolt over den

Her legger de sin første sjøledning uten lodd - med SESU-XL

Slik blir det nye vannsenteret

Effektiv utblokking med fleksible PE-rør

Nytt diffusjonstett rør for vann

VAV går foran i kampen for klima og miljø

Hva er det med Hallingtreff?

Bærekraftig infrastruktur har en verdi verdt å betale

Manglende sveisekompetanse er en stor utfordring for VA-bransjen

Kampen for miljøet i Indre Østfold

En spennende reise med PP-materialet

PE produkter i hardt vær

Fra elendighet til effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene

Valg av rørmaterialer og metoder skaper engasjement

PE-rør er førstevalget for Karmøy

Slik sveiser du ferdig vektet synkerør

Resirkulering av PE trykkrør og PP grunnavløpsrør

Klar for det grønne skiftet også i rørbransjen

Skal neste generasjon ta hele regningen?

Styrt boring helt på jordet

By i vekst krever gode VA-løsninger

PE-rør i setninger og jordskjelv

Kartlegging av sjøbunnen gir trygghet for ledningsetablering

Fremtidens VA-løsninger er her i dag

Nordic Poly Mark - kvalitetsmerke for robuste rørsystemer med lang levetid

Holdninger og kompetanse i vannbransjen

På dypt vann i Mjøsa

Diffusjonstette rør for økt sikkerhet i Trondheim

Kun det beste rørmaterialet er godt nok

Er vi klare for den viktige sveisetesten?

Hallingtreff - fordi vi fortjener det

Tar i bruk de beste rørmaterialene markedet har å tilby

Quick-Twist gir kjapp og sikker tilkobling i kummen

Hva kan VA-bransjen lære av oljeindustrien?

Trygg transport av drikkevann er samfunnskritisk og viktig

Kompetansebygging på alle nivåer

Samsnakking og samhandling gir resultater

Botkyrka satset grøftefritt også i landbruksområder

Die Draw metoden re-introdusert i Norge

Vil gjerne være rådgivere fra start til mål

Styrt boring nærmest i blinde gjennom avfallsdeponi på Romerike

Rør i rør i kampen mot vannlekkasjer

SESU-pipe - førstevalget for sjøforlagte ledninger

Hva er levetiden på et PE100RC trykkrør?

Rapport fra grøftekanten langs E-6

Sikkerheten i kummen må være på topp

Vannkummer i PE står imot utfordringene

Den «enkle metoden» - elektrosveising av PE-rør

Utfordringer i det underjordiske

Avdekker feil på røranlegg for å øke vannkvaliteten

Nissedal: Liten kommune med store vann- og avløpsplaner

Effektivt og miljøvennlig med styrt boring

Bedre kontroll på vannet i Nesbyen – nå er de ikke lenger en versting

Bransjedirektører i felles løft for vann og avløp 

Vannbransjen inn i et nytt ti-år

Privat vannverk sitter med et stort ansvar

Nye Bjørnafjorden kommune investerer èn milliard i vann og avløp

Fjerner lekkasjer med rør-i-rør

Kommunen som pådriver for nye V/A-prosjekter

Utblokking med PE-rør er en suksess

God bestillerkompetanse er alfa og omega for VA-suksess

Hallingplast er partner i svensk utbygging

Vi må våge å prøve nytt på ledningsnettet

Det er viktig å bygge kompetanse på PE- rør

Jeg bruker helst PE ved styrt boring

Slik sveiser du PP-rør

Vakuumteknologien er kommet til grøfta

Samhandling er nøkkelen til kvalitet i vannbransjen

Hvorfor bør du etterspørre systemleveranse på vann og avløp?

Oslo reduserer vanntap med Big Data

Vi må slippe fram de unge i vannbransjen

Store lekkasjeutfordringer og høye krav i kommune-Norge

Rørinspektør med et rop fra grøfta – du skal våge å si ifra

Nytt «stamveinett» for drikkevann i Oslofjordregionen

VIDEO: Enkel installasjon med SESU- pipe

Valgte sjøledning på 200 meters dyp fremfor en kostbar ombygging av renseanlegget

Hallingtreff: Vannbransjens tankesmie til fjells

Trygg transport av avløp i Mjøsa med sjøledninger

Utslippsledninger på sjøbunnen - montering og vedlikehold

Senket 6800 meter sjøledning uten lodd i Strandafjorden

Slik skal du prosjektere inntaksledninger og overføringsledninger

PE-rør er en suksessfaktor for Nesodden

Norge – et land med mye sjøledninger

Kommer du på Hallingtreff i januar?

Det intelligente ledningsnettet

Brøttet borettslag var tidlig ute med rør-i-rør utendørs

Fortviler over feil på nye VA-anlegg

Vil redusere rørfeil på nye anlegg

Vannlekkasjer i norske kommuner må angripes

Velkommen til Rørbloggen

Søk i bloggen

Om Rørbloggen

Rørbloggen leverer innsikt, ekspertise, erfaringer og inspirasjon om rør og rørdeler  – vann og avløp. Målet er å hjelpe konsulenter, grossister og andre kunder til å informere, veilede og dele informasjon om bransjen. Besøk hallingplast.no for mer informasjon om våre produkter og tjenester. 

Se også våre ressurssider: PE-rør - det fleksible og sterke valget og Norge er som skapt for sjøledninger